Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Kjell_Husby_Extend_200x267
404

Etterlyser større ledelsesengasjement

Det er en utbredt villfarelse at innføringen av nye ITsystemer hører til under IT-avdelingen og at kvalitetsstyring er en HMS-oppgave. Uten ledelsen i en sentral rolle vil man ikke få de nødvendige ressurser eller prioriteringen som er nødvendig for å innføre en helhetlig kvalitetsstyring i virksomheten, forteller administrerende direktør i Extend Kjell H. Husby. EQS er et webbasert ledelsesverktøy for kvalitetsstyring der alle styrende dokumenter, prosedyrer, sjekklister og avvik kan forvaltes.

KVALITET LØNNER SEG

EQS er programvaren som reduserer kvalitetskostnader, forbedrer arbeidsprosesser og kan øke resultatgraden, sier Husby. Ledelsens forståelse for og innsikt i behovet for bevisste kvalitetsstyringsprosesser i en virksomhet, bør være proporsjonalt med kostnadene det utgjør på bunnlinjen. Undersøkelser viser at et ikke-bevisst forhold til kvalitetsstyring sannsynligvis resulterer i en samlet kvalitetskostnad på 15-20 prosent av omsetningen. En bedrift som har et bevisst og prioritert forhold til kvalitetsstyring hvor forebyggende arbeid utgjør hovedtyngden, beregnes å ha kvalitetskostnader på kun 3 prosent av omsetningen. Ofte er ikke bedriften klar over at manglende fokus på kvalitetsstyringsområdet utgjør så store kostnader. Dette er den store fallgruven ved å ikke ha et aktivt forhold til kvalitetsstyring. Vi bidrar til bedre beslutningsstøtte for ledelsen, sier Husby.

 
AVVIKSHÅNDTERING ER KJERNEN I SYSTEMET
EQS er et effektivt verktøy for å behandle avvik og uønskede hendelser i en
bedrift. I systemet kan avvikene kategoriseres, man kan sende problemstillinger
ut på høring til andre, iverksette ubegrensede antall tiltak med full elektronisk støtte, registrere kostnader og ikke minst kjøre ut rapporter hvor prosessene er dokumentert fra A-Å, forteller Husby. Extend legger stor vekt på at systemet skal være enkelt,levende og brukervennlig
slik at alle i bedriften kan delta i forbedringsarbeidet. Alle i en organisasjon skal kunne påvirke kvalitetsarbeidet innenfor sine områder, helst ved kun 1 klikk i kvalitetssystemet. En lav terskel er avgjørende for at dette kan skje på en god måte og at alle hendelser kan bli rapportert og registrert, sier Husby og tilføyer at ethvert avvik som ikke blir registrert, er en tapt mulighet for forbedring.
 
TIDSBESPARENDE FAGSYSTEM
EQS er, i motsetning til mer generelle verktøy i form av portaler og intranett, et fagsystem som er skreddersydd til å ivareta sentrale oppgaver innen kvalitetssikring. Ved å bruke dette verktøyet reduseres tidsforbruk ved dokumentforvaltning og informasjonssøk med opptil 25-50 prosent. Man kan raskt finne frem ønsket informasjon direkte fra den aktuelle prosess. Historikk og revisjonsendringer er selvfølgelig også dokumentert og er tilgjengelig informasjon i systemet, forteller Husby.
 
DOKUMENTFLYT I PROSJEKTER
Extend har de siste årene fått flere industrikunder med høye krav til dokumentasjon og dette har gitt kunnskap om krav til profesjonell dokumenthåndtering. Resultatet er en ny modul som utvider arbeidsområdet til EQS ved å inkludere vilkårlige dokumenter og filformater.
Dette er en spennende utvidelse av vårt tilbud som bl.a. sikrer dokumentflyten i prosjekter.Alle deler av EQS-systemet er bygget over ISO-standarder for å understøtte alle krav til dokumentasjon og sertifiseringer som i økende grad er våre kunders hverdag, forteller Husby.
 
INFORMASJONSHYGIENE
Extend bearbeider for tiden konseptet «informasjonshygiene» som nylig ble lansert og diskutert på et EQS brukerforum. Inspiratoren til selve ordet har vært Florence Nightingale. Det viser seg at Florence Nightingale var langt mer enn «the lady with the lamp». Hun var brennende opptatt av ikke bare hygieniske tiltak, men gode rutiner og nye metoder for å presentere statistiske data. For Extend kan dette oppsummeres med behovet for å formidle korrekt informasjon til
rett tid på rett sted.
 
Det kan høres enkelt ut, men er faktisk krevende. Dette er noe vårt EQSsystem
kan hjelpe til med, avslutter Husby.
 

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Fra middelmådig til enestående kundeservice

Alle bedrifter forholder seg til kunder. Men det er stor forskjell på hvordan de tar vare på dem. Kundeservice er for noen et nødvendig onde, for andre en kunst. Hvordan går du fra dårlig eller middel...
Kundeservice

Sykefravær og årsaker

Mange sykemeldinger kunne vært unngått dersom ledere var mer føre var. Men hvorfor er det mange som sykemelder seg? Og hvordan vet du om dine ansatte egentlig trives på jobb? Årsakene til hvorfor d...
Slik vet du om dine ansatte trives på jobb
Annonsér her!
Annonsér her!

Liv og kvalitet i arbeidet

Det danske helsedirektoratet har forsket på arbeidslivskvalitet – et ord vi ennå ikke har tatt særlig i bruk i Norge. Forskningen omfatter 12 000 ansatte i ulik alder fra forskjellige bedrifter i Danm...
Arbeidskvalitet

Størst mulig arbeidsglede – minst mulig sykefravær!

At motiverte ansatte er viktige for bedriften, er en kjent sak. Men visste du at arbeidsgleden har direkte påvirkning på sykefraværet? Hvordan kan du legge til rette for at nettopp DIN arbeidsplass ha...
Arbeidsglede

Innovasjon - slik unngår du fellene og får det til å fungere!

Både eksisterende og nystartede bedrifter må ha fokus på innovasjon for å lykkes i en verden som endres raskere enn noen gang tidligere. Men vet du egentlig hvordan du bruker beste praksis innen innov...
Fokus på innovasjon for å lykkes

Styrer du mot goodwill eller badwill?

Svært mange flinke folk er i flyt for tiden. Det fusjoneres og nedbemannes i noen virksomheter; andre satser på nye områder og er i vekst. Digitaliseringsprosesser stiller nye krav til kombinasjoner a...
Oppsigelsesprosessen
Annonsér her!
Annonsér her!

Fremtidens ledelse i det 21. århundre

Ledelsesbehov for dagens vellykkede selskaper har endret seg. I mindre komplekse virksomheter fungerer ikke lenger den gamle hierarkiske modellen – som stort sett var avhengig av bare noen få menneske...
Slik leder du inn i fremtiden

Med prioriteringer og fokus inn i fremtiden

Utfordringene ledere står ovenfor, har endret seg mye de siste årene, både når det gjelder det digitale skiftet og behovet for høyere tempo i bedriftene. Ledere må i dag evne å prioritere beinhardt og...
Utfordringer, muligheter og teknologi

Henger bedriften din igjen i det 18. århundre?

Streber vi etter moderne ledelse, men organiserer bedriften som om det skulle være 18. århundre? Her gir vi deg innblikk i organisk organisasjon og tanker rundt nye ideer for moderne ledelse. Til...
Fremtidens ledelse

Følger din bedrift med på hva som skjer i Asia?

Hvem har du hørt mest om – Facebook eller WeChat? Mark Zuckerberg eller Ma Huateng? Dagens virkelighet er at selskaper i Asia utvikler seg til giganter på markedet, helt under radaren vår. Har bedrift...
Innovasjon og bedriftsutvikling
Annonsér her!
Annonsér her!

Har du en fremtidsrettet strategi?

Fremtiden er nå. Omgivelsene dine endrer seg daglig. Konkurransekraft krever investering i fremtiden gjennom endring og utvikling. Det er ingen quick fix. Strategi må inkludere gode verdier for bedrif...
Strategi for fremtiden

Mentoring av nye ledere

Nye ledere uansett nivå både ønsker, trenger og ikke minst etterspør en mentor eller sparringspartner. Mentoring er ett tema det er skrevet mye om gjennom tidene, og spesielt de siste årene har vi ...
Mentoring