Høgskolen i Østfold tilbyr våren 2018 introduksjonskurs til Microsoft Excel, for deg som ønsker å bedre dine ferdigheter i bruk av Excel.

Kurset omhandler grunnleggende bruk av Excel. Formatering og bruk av formler og funksjoner er sentralt, i tillegg til utarbeidelse og redigering av regneark og å bruke Excel effektivt til ulike arbeidsoppgaver. Kurset består av tre dagssamlinger, samt en innleveringsoppgave som må godkjennes for å motta kursbevis. Undervisningen foregår gjennom en blanding av forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid under veiledning.                

Målgruppe: Innholdet er tilpasset deg som har lite eller ingen erfaring med Excel. Kurset kan også være nyttig for deg som bruker Excel til enkelte arbeidsoppgaver og som ønsker å se flere muligheter til bruk av Excel.

Kursinnhold:
Tirsdag 24. april,
navigering i Excel. Grunnleggende formler og funksjoner.
Redigering av celler, rader og kolonner. Legge inn data.
Onsdag 25. april, flere funksjoner og formler. Grafisk fremstilling av data
(grafer, histogram, spredningsplott). Utvikling av enkle modeller. Enkel analyse.
Onsdag 2. mai, sortering og filtrering av data, oppsummering. Individuell/gruppevis veiledning, innleveringsoppgave.

Kursdager/sted: Kurset består av tre dagssamlinger: 24.4., 25.4. og 2.5. 2018.
Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden.

Omfang: 3 dager, fra kl.09.00 - 15.00 på kursdagene. NB! Kursdeltakere må ha med egen datamaskin med Microsoft Excel (Norsk oppsett) installert (anbefaler nyeste versjon – og ikke eldre enn fra 2007).

Pris: Kr 7.155 per deltaker.  Prisen inkluderer enkel lunsj på kursdagene, samt kaffe og frukt i undervisningsrom ved ankomst.

Påmelding: innen 13. april 2018. Du melder deg på kurset via HiØs nettside.
Det er krav til et minimum antall deltakere for oppstart. Påmeldingen er bindende.
Etter påmeldingsfristen vil påmeldte motta en mail med informasjon om oppstart av kurset.

Har du spørsmål om kurset: Introduksjon til Excel, kontakt høgskolens administrative enhet for oppdragsvirksomhet HIØ VIDERE på e-post og telefon 69 60 80 00.