– Dyp samfunnsforståelse er viktig i enhver stilling i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Jeg tok en svært relevant master med en fordypning som utvilsomt var nyttig for meg i rekrutteringsprosessen, sier Bente Elin Lilleøkseth.

Skilte seg ut blant 300 søkere

Hun fullførte mastergraden ved Høgskolen i Innlandet i 2021. Etter å ha jobbet i Den norske kirke fra august 2020 til juni 2022 fikk hun høsten 2022 jobb i PST, etter at hun i konkurranse med 300 andre søkere fikk en av de tre utlyste stillingene i Kommunikasjonsavdelingen.

– Lilleøkseth har gjennom yrkeslivet opparbeidet seg dyp samfunnsforståelse som er nødvendig for å bedrive risikokommunikasjon. Men også det faglige utbyttet hun har tilegnet seg ved masterstudiene er et fortrinn. Nettopp det å ha kriseledelse, risiko og sikkerhet som «faglig ferskvare» er et stort fortrinn i verden i dag, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken.

– Det vil i fremtiden bli et økende behov for personer med kompetanse innen offentlig ledelse og styring. Det er en verdifull utdannelse for studentene, men ikke minst er verdien stor for arbeidslivet i stat og fylke. Det er mange virksomheter som vil tjene godt på å ansette medarbeidere som har tatt dette studiet, mener Lilleøkseth.

lilleokseth_bredde-pst-hinn.jpg

Erfaring med flere kriser

Selv er hun utdannet lærer fra HINN i bunn, og har en lang karriere i politikken bak seg. 22. juli 2011 beskriver hun som et vendepunkt. Da var hun ordfører i Løten og leder for Hedmark Arbeiderparti.

– Det var to ting jeg erkjente i etterkant av 22.juli. For det første at kompetanse om beredskap og samfunnssikkerhet er svært viktig i samfunnet, og for det andre at det var noe jeg selv ønsket å fordype meg i, forteller Lilleøkseth.

Faglig påfyll fra 2018

Av praktiske årsaker var det først i 2018 at hun fikk muligheten til å studere det hun ønsket. Valget falt på master i offentlig ledelse og styring.

 At studiet i praksis er gratis, på et desentralisert studiested på Rena og lar seg kombinere med jobb var avgjørende, i kombinasjon med den faglige sammensetningen.

– Studiet ga meg faglig påfyll og gjorde meg klar til å gå videre på jobbstigen. Jeg fikk utvidet mine perspektiver og horisonter slik at det ble enklere for meg å forstå omverdenen, samt at jeg fikk utviklet et godt begrepsapparat. Kort fortalt ble jeg tryggere på meg selv i studietiden, sier Lilleøkseth.

Kombinerte studiet med jobb

Studietiden på Rena kombinerte hun med vervet som ordfører i Løten, noe som sikret henne relevant erfaring i studieløpet. I fjorten år har hun ledet beredskapsrådet i kommunen. Mens 22.juli på mange måter var en øyeåpner for fagfeltet, så ble pandemien en ny krise som også ble tema for masteroppgaven, der hun sammen med en medstudent skrev en beslutningsteoretisk casestudie knyttet til samhandling og samvirke om da coronaen kom til Innlandet.

– Vi har hatt pandemien, vi har klimaendringer og nå et geopolitisk bilde som er preget av Russlands invasjon av Ukraina.  Dette tilsier at samfunnet har behov for nyutdannede studenter med spisskompetanse innen kriseledelse, beredskap og krisehåndtering og for meg har mastergraden vært svært nyttig i denne sammenheng, sier Lilleøkseth.

Roser fagmiljøet på Rena

Hun fremhever det sterke fagmiljøet på Rena som en viktig bidragsyter i arbeidet med masteroppgaven. Hun hadde Ole A. Lindaas som foreleser, og selv om han i utgangspunktet ikke sto på veilederlista fikk hun etter eget ønske han som veileder.

– Det er et eksempel på at fagmiljøet lytter til studentene og er fleksible. Lindaas hadde en måte å tenke og formidle komplekse tema på som jeg hadde stor nytte av, spesielt innenfor risikostyring.

I PST jobber hun nå med trusselkommunikasjon på vegne av hele organisasjonen. Det innebærer blant annet å fortelle om det som til enhver tid truer landet vårt.  

– Hver eneste dag får jeg bruk for det jeg lærte på studiet, ikke bare det som går på kriseledelse, men også generell organisasjonskunnskap og relasjoner. Jeg er stolt av å ha fått jobb i PST og laget jeg er en del av. Vi passer på demokratiet vårt, og etter min mening finnes det ikke noe viktigere samfunnsoppdrag enn å jobbe med de alvorligste truslene mot Norge, avslutter Lilleøkseth.

Ønsker du en ledende stilling innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet?

Start med en relevant mastergrad med hos Høgskolen i Innlandet! Vi tilbyr en mastergrad i offentlig ledelse og styring med fordypning i både beredskap og krisehåndtering. Flertallet av studentene ved dette masterstudiet er i jobb mens de studerer og felles for alle er at de ønsker mer kompetanse for å lede og styre offentlige virksomheter innen beredskap og krise.

Med den unike fordypningen i beredskap og krisehåndtering vil denne masteren kunne gi deg gir deg et solid grunnlag for å lede forebyggende og pågående krise og beredskapsarbeid i offentlig sektor.

Les også: Tips til deg som ønsker å kombinere jobb og masterstudier.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Høgskolen i Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10.