Flere etablerer aksjeselskap nå enn tidligere. Antallet etablerere av aksjeselskap og allmennaksjeselskap økte med hele 35 prosent fra 2011 til 2012, skriver SSB.no.
Personlig eide foretak har hatt en nedgang. Nesten 5 prosent færre personer etablerte personlig eide foretak i 2012 enn i 2011, da for det meste enkeltpersonforetak. Blant de 30 400 personene som etablerte personlig eide foretak, var en tredel av disse kvinner.
Innvandrere eller norskfødte av innvandrerforeldre, sto for en femtedel av etablererne av personlig eide foretak i 2012.
Både personer og foretak kan defineres som etablerere. Nærmere 2 900 foretak etablerte nye foretak i 2012. 90 prosent av etablererforetakene var aksjeselskap.

Forskjell mellom menn og kvinner

Av personlig eide foretak etablert i 2006 av kvinnelige etablerere, overlevde ett av fem foretak i de neste fem årene. I samme periode overlevde ett av fire foretak som var etablert av menn.
Det var kun små forskjeller i overlevelsesgraden mellom aksjeselskap etablert av kvinner og menn.

Les også: Start for deg selv nå!