Tove M. Fjellvang Lie i Bevisste Valg forteller at mange ønsker å bli tydeligere i lederrollen, blant annet knyttet til personalledelse, relasjoner, produktivitet, stressmestring, beslutningsdyktighet, kommunikasjon og konflikthåndtering.

– Gjennom våre programmer får lederne mulighet til å trene daglig på sine utviklingsmål over tid. Det er ingen quick fix for slike endringer, derfor må vi over tid trene målrettet, akkurat på samme måte som en idrettsutøver trener på sine ferdigheter, sier Tove M. Fjellvang Lie. 

Hun sier at for å være en god leder hjelper det å være god på selvledelse og forstå seg selv fra innsiden. Bevisste Valg bruker blant annet JTI sin typeindikator som tydeliggjør hvilken typologi du har som leder og som kan hjelpe deg til å forstå både egen og andres lederstil.

– Økt selvinnsikt og bevisstgjøring gjør at du får en helt annen tilstedeværelse på jobb og i livet. Du risikerer å bli en bedre og mer empatisk lytter, hvor du øker dine evner til å se og forstå mennesker rundt deg som ikke nødvendigvis ligner deg selv, sier Signe Lindi.

– Vi vet at programmene våre fungerer der det er vilje og mot til endring, sier Tove M. Fjellvang Lie.

Tilbakemeldingene fra våre kunder er positive; Programmene gjør oss til bedre ledere!  Bevisste Valg har gitt oss verktøy slik at vi har kunnet bygge selvtillit og selvfølelse, og vi har fått gode øvelser til å jobbe strategisk med våre utviklingsmål. Vi står styrket både individuelt og som team.

Signe Lindi og Tove M. Fjellvang Lie i Bevisste Valg har jobbet som ledere og rekrutterere i mer enn 25 år. Begge er DNV GL-sertifiserte rekrutterere og akkrediterte som ledende internasjonale coacher (ACC CPCC). De er utdannet ved the Coaches Training Institute (CTI) og akkreditert gjennom International Coach Federation (ICF).

Kontaktinfo:
Signe Lindi: mobil 928 45 309 -  Epost
Tove M. Fjellvang Lie: mobil 971 50 255  - Epost