Mens tradisjonelle arbeidsplasser utkonkurreres av roboter og kunstig intelligens. Mens verdens fremste statsledere trekker seg inn i nostalgisk nasjonalisme, har Norges statsminister beveget seg fra Candy Crush til Pokemon Go som tidtrøyte i lederjobben. 

Urolig og ufordragelig

Jeg opplever verden som mer urolig, mer uoversiktlig, mer uforutsigbar og mer ufordragelig. Jobber rives fra hverandre, rives ned, rives ut og går i oppløsning. Supplyflåten ruster i opplag. Teknologioptimistene sprer dommedagsprofetier for arbeidslivet, mens stadig flere beveger seg fra fleksitid til fleksiliv. Fra å leve i en liten verden på en stor og bærekraftig planet, lever vi nå i en stor verden på en liten, sårbar planet.

Ledelsesnestoren Warren Bennis sa følgende om fremtidens fabrikk: Der vil det bare være to til stede; en mann og en hund. Mannen er der for å mate hunden. Hunden er der for å hindre mannen i å forstyrre robotene.

En verden som akselererer

Vi som gikk ut i arbeidslivet i forrige århundre var opptatt av å finne en jobb. Etter noen tiår hjalp erfaring og ansiennitet oss i å bli værende i arbeidslivet. I dag er utfordringen å oppfinne en jobb. Høytlønnende middelklassejobber har gått samme veien som Kodak film.

Oppfordringene til de unge i dag er ikke å skaffe seg jobb i en oppstartbedrift. Det er å være sin egen oppstartbedrift. Du er ditt eget varemerke, sa Tom Peters i tidsskriftet Fast Company for snart tjue år siden. Det var før Internett og Facebook.

Da jeg var barn, gledet vi oss over å løpe opp rulletrappene som gikk ned. I dag er dette en metafor for hvor krevende det er å henge med i en verden som akselererer på mange fronter.

Grunn for optimisme?

The New York Times-journalisten Thomas L. Friedman tar i sin nyeste bok (Thank You for Being Late) til orde for et optimistisk syn på hvordan vi kan forholde oss til en verden som akselererer på tre sentrale områder; i markedet, i naturen og i teknologien. Han tar for seg strømninger og bølger, og er mer opptatt av organisatoriske enn teknologiske innovasjoner. 

På noen områder føles det som om verden har løsnet fortøyningen, og at vi har mistet roret på skuten. Friedman tar oss inn fra havet, til mer oversiktlige forhold, nemlig kanopadling i elvestryk. Han minner oss om at kunsten å klare seg når strømmen går som fortest, er å padle sterkere, slik at du beveger deg raskere enn strømmen. Det gjelder å skape dynamisk stabilitet. Blir du sittende rolig og bremse, mister du styringsfarten. Dette prinsippet kommer til å gjelde på mange av livets områder når alt akselerer samtidig.

Marie Curie skal ha sagt at det er ikke noe i verden vi trenger å frykte, men det må forstås. «Tiden er inne for å forstå mer, slik at vi kan frykte mindre.» Vi som lever i historiens mest kraftfulle omdreiningspunkt, kan ha nytte av en slik optimisme.

Hva skjedde i 2007?

I 2007 skjedde det en rekke ting som økte farten på omstillinger i kommunikasjon og i arbeidslivet. Først presenterte Apple sin iPhone; som var det vanskeligste bedriften noensinne hadde laget og som nesten knekket ryggen på det som ble verdens mest verdifulle selskap. Samme år lanserte Hadoop en lagringskapasitet som muliggjorde analyser av enorme datamengder (Big Data). IBM bygget en kognitiv datamaskin (Watson), Amazon lanserte lesebrettet Kindle og tre utleide luftmadrasser i en leilighet i San Francisco ble starten på Airbnb.

Sol- og vind-teknologi tok av i 2007. Det samme gjorde LED-lys, elektriske biler, energismarte hus og DNA-kartlegging. I 2001 kostet det 100 millioner dollars å kartlegge et menneskes genom. I 2015 kostet det 1.000 dollars, ifølge VeritasGenetics. En tilsvarende kostnadsreduksjon er oppnådd i prosesserings- og lagringskapasitet i PC-er. Hadde en Folkevogn hatt samme utvikling som Intels mikroprosessor siden 1971, hadde den kjørt i 300.000 miles i timen, og du hadde ikke trengt å fylle tanken mer enn én gang i livet.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at disse endringene, som for en stor del allerede er ti år gamle, får enorme virkninger for klima, markeder og arbeid.

Forandring flyter

Et vesentlig bidrag til tenkemåten om fremtiden er Thomas Friedmans vektlegging av strømmer i motsetning til beholdninger (stocks). Med strømmer tenker han på trender og tanker, men også flyt av informasjon, impulser og kontakter.  Det er stor forskjell på Oljefondet som beholdning og pengestrømmene (i form av avkastning) som kan flyte inn i studieplasser, ny teknologi og infrastruktur.  På klimaområdet er det enda tydeligere og mer dramatisk. Havene er viktige, men tenk på betydningen av Golfstrømmen. For ikke å snakke om forskjellen mellom flyktningeleirer og flyktningestrømmer.

Det kan virke som om alt rundt oss flyter, og det beste vi kan gjøre er å surfe på bølgene som kommer. Et konkurrerende perspektiv er Olav H. Hauges dikt Det er den draumen …. at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um.

 «Å være i flytsonen» er et fenomen mange kjenner seg igjen i, fra idrett og fra arbeidsprestasjoner. Det er lett å levere når mestring og frykt er godt balansert. I tider med sterke og raske strømninger, er det viktigere enn noensinne å kunne analysere og velge hva du vil følge og hvor flyten skal ta deg. Forandring flyter.

Tekst: Arne Selvik, Sosiolog og fagbokforfatter www.arneselvik.no

LES OGSÅ: 

Har du noen gang ønsket deg en tidsmaskin, sånn at du kunne sett hva dine kunder ønsker seg om fem år? Det er dessverre for tidlig å love tidsreise, men vi har tips til deg som vil spå fremtidens marked

 Selv om fremtiden er forbundet med usikkerhet, har imidlertid trendene for de neste tiårene allerede begynt å gjøre seg synlige.

Abo annonse des 16.jpg