Det er ikke noe nytt at vi mennesker trenger å bli sett og hørt. Får vi tilbakemelding på det vi gjør og hvem vi er, skaper det positive ringvirkninger som gir gevinst for bedriften.

I et kundeoppdrag var tema " Vi løfter blikket og ser oss selv i den store sammenhengen i vår bedrift?"  Da kom det overraskende opp b. la disse utsagnene "vi er en kostnad" og "vi er en nødvendighet".  Hvor mye motivasjon og mening får de ansatte ved å gå inn døra på jobben hver dag med denne "hatten på"? Og hvor lenge går det da før de blir utbrent og lei?

Har du tenkt på hvilken "hatt" dine medarbeidere har på? Det å se egen jobbrolle i en større sammenheng er en verdifull investering av tidsbruk for de ansatte. Det gir bedre forståelse, kommunikasjon og samarbeid, som fører til bedre resultater og mer stolthet for bedriften som arbeidsplass. 

Når vi fikk jobbet gjennom tema hos kunden, kom det utsagn som "vi smører maskineriet" og " vi er gullbarrene i systemet", så fra å se seg selv som en kostnad ble de en viktig ressurs! Og med det kom også engasjement, endringsvilje og teamspirit!

Min erfaring fra å være ansatt, mellomleder og leder, er at de bedrifter som ikke ser viktigheten av at de ansatte involveres og anerkjennes, vil kanskje på sikt miste dyktige medarbeidere, oppleve økning i sykefravær, samt oppleve at arbeidsgleden blir fraværende.

Få bedre resultater ved å anerkjenne din viktigste ressurs, dine ansatte!

Mitt råd er å sette av tid til å la dine medarbeiderne ta eierskap til bedriftens visjoner og verdier og å synliggjøre den enkeltes rolle i en større sammenheng slik at hver og en ser at de er en viktig brikke i puslespillet, uansett hierarki og rapporteringsvei.

Anerkjenn den enkelte medarbeider for jobben denne gjør, for kompetansen de har, og for deres personlige egenskaper. Gi dine ansatte et løft via konkrete og tydelige tilbakemeldinger som gir den ansatte følelsen av å være verdifull, samt mulighet til videre utvikling. Det får positive ringvirkninger utover arbeidshverdagen! Du er da med på å skape trygge og endringsvillige ansatte.  Det fører til mer motivasjon for jobben vi gjør og gjør at vi er villige til å yte det lille ekstra.  Å gi er å få!

Det er  lite som skal til for at det skapes positive ringvirkninger. Hverdagslige tilbakemeldinger er forebyggende tiltak som gir motivasjon og arbeidsglede.  Vær en bedrift med glade ansatte som har det gøy på jobben, og som i tillegg skaper er gode resultater for bedriften. Tenk vinn-vinn!  Stolte medarbeidere skaper bedre resultater!

TEKST: Vibeke Arntzen Fredriksen, All or Nothing Coaching AS