Jeg tror at endring er mulig. Jeg tror at det er mulig å sette fred på (forretnings) kartet. Flere og flere bedrifter tar ansvar. Enkeltpersoner kjemper for sine fanesaker. Nettverk oppstår på tvers av land og kontinenter for å skape en bærekraftig verden og sterke rollemodeller viser modig vei. Og stadig flere hever en stemme som altfor lenge har vært stille.

Jo mer forbrukerne krever å få vite om produktene før de handler, jo mer gjennomsiktighet. Jo mer forbrukerne lytter til den stemmen som er motivert av sunne, etiske valg, jo mer vil de handle deretter og gamle systemer vil falle. 

Å skape balanse
Lenge har vi vært drevet av konkurranse fordi vi har sett på oss selv som adskilte fra hverandre. Den rasjonelle, handlekraftige stemmen har drevet oss fremover mot stadig nye og større mål. Med viljen som drivkraft og anerkjennelse, berømmelse, lykke og økonomisk vekst som motivasjon.

Vi har tenkt at vi hver især skal vinne kampen om æren, makten, pengene og statusen. Og mens vi har kjempet og konkurrert som enkeltmenneske, bedrift, land eller kontinent, så har kloden vår og vi som er i den fått en del sykdomstegn. Forsøpling og utslipp, fattigdom og matmangel, tørke og minkende vannreserver, epidemier og sykdom, terror og kriger, er noen av disse.

Albert Einstein sa: Problemer kan ikke løses ved å benytte den samme bevissthet eller tenkning som skapte problemene.

Tiden for global bevissthet, intuisjon og samarbeid krever at vi har kontakt med hjertet og er medfølende overfor oss selv og verden rundt. At vi er ydmyke overfor selve skapelsen. At vi opptrer med verdighet og behandler hverandre med vennlighet og respekt. Dette er en annen stemme. Noen kaller den; den feminine stemmen.

Det er denne stemmen som er global bevissthet, intuisjon og samarbeid. Uten å lytte til den, uansett om vi er enkeltmenneske, bedrift, land eller kontinent, vil vi føle at vi er i mangel av noe vesentlig. Selve essensen.

Det er denne bevisstheten handlingene våre skal bygges på. Det er her selve motivasjonen skal forankres. Men det er ikke enten den ene stemmen eller den andre, men begge deler. Det er balansen som er den nye tiden; balansen mellom likeverdige feminine og maskuline krefter.

Albert Einstein sa: Problemer kan ikke løses ved å benytte den samme bevissthet eller tenkning som skapte problemene.

Etisk sunne handlinger
Anita Roddick, etablerte i 1976 selskapet Bodyshop på verdigrunnlaget: Etisk handel, sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling. Bekjempelse av fattigdom og miljø. Prinsipper fremfor profitt. Hennes motivasjon var: En åndelig dimensjon går foran alt og styrer oss. Hennes suksesskriterier var: Du må være annerledes enn konkurrentene og skille deg ut positivt. Du må være sulten på ideer, handling og på å realisere forretningsvisjonen.

Jo mer vi følger innsikten til Einstein og jo mer vi åpner opp for en ny bevissthet, jo større er sannsynligheten for at handlingene våre vil være etisk sunne. Som Anita Roddick og Bodyshop.

Flere og flere sosiale entreprenører skaper verdier. Målestokken er ikke kun inntjening og lønnsomhet, men hvorvidt de lykkes med å skape noe som gir sosiale resultater. Som Kesha Kumari Damini fra Nepal, en av seks internasjonale næringslivsledere som ble hedret med prisen; Oslo Business for Peace Award, i år. Hun har skapt en mikrofinansiert basis for 60.000 kvinner i Nepal. Hennes egen kamp mot diskriminering, hennes lederskap og suksess har inspirert mange til å bli entreprenører. Eller en av de andre vinnerne, den britiske Virgin-gründeren Richard Branson, som ble hedret fordi han blant annet har stilt seg bak kampanjen Global Zero for forbud mot atomvåpen. Eller som Blake Mycoskie som i 2006 startet bedriften Toms Shoes. For hvert skopar bedriften selger, deler de ut et par gratis sko til et barn som trenger det.

Et nytt tankesett
Da jeg i 2011 ga ut boken Drømmekraft skrev jeg om Seva Café. En «Pay it Forward» - restaurant i Ahmedabad i India. Denne restauranten er bygget opp rundt prinsippet å skulle gi videre i en «Circle of Giving». Grunntanken er at alle i ringen, både de som arbeider der og gjestene skal gå fra restauranten med en følelse av å ha fått mer næring i både kropp og sjel. Håpet er at dette kan føre til en rikere og mer sjenerøs måte å leve på, slik at menneskene kan føle seg lykkeligere og mer knyttet sammen. Måltidene tilbys som en gave, uten priser, fordi de ønsker at gaven som blir gitt, skal bli gitt som en ekte gave, betingelsesløst. De gjestene som har mulighet til å betale, betaler for fremtidige gjester fra hjertet. Etter hvert som flere deltar i gleden over å gi, desto mer lykkes de med forsøket.

Skal vi sette fred på (forretnings)kartet må vi våge å tenke og å handle annerledes, som Roddick, Damini, Branson, Mycoskie og Seva Café. Varige endringer krever at mange nok erkjenner den samme virkeligheten og begynner å handle ut fra et nytt tankesett, et nytt perspektiv, ut ifra global bevissthet.

Fredsarbeidere
Like viktig er forbrukerne. De er en underskogen av de virkelige fredsarbeiderne. Hvert enkelt kjøp er forbrukerens stemme på hva bedriftene skal produsere. Bevisste forbrukere ønsker ikke at klærne de kjøper er laget av barnehender, at maten de spiser inneholder miljøgifter, at møblene de sitter i er laget av tømmer fra regnskogen eller at bedriftene de handler med er korrupte.

Jo mer forbrukerne krever å få vite om produktene før de handler, jo mer gjennomsiktighet. Jo mer forbrukerne lytter til den stemmen som er motivert av sunne, etiske valg, jo mer vil de handle deretter og gamle systemer vil falle.

Dette er den nye tiden for global bevissthet, intuisjon og samarbeid. For enkeltmenneske, bedrift, land og kontinent. Det handler om et ansvar som går langt utover oss selv. Vi er sammen og ett i dette fellesprosjektet som kalles livet på jorden. Eller som The Elders, en gruppe av eldre og anerkjente statsledere, sier: Vi lever i en «global landsby», en stadig mer sammenvevd og gjensidig avhengig verden.

Toms Shoes gir forbrukere makt til å hjelpe folk til å leve og å overleve gjennom kjøp av hverdagslige selvfølgeligheter med grunntanken: Shoes offer a better tomorrow. Det finnes utallige slike eksempler. I det små og i det store. Ute og hjemme. Det er ikke kreativiteten som kan stoppe oss i å finne flere gode løsninger for en fredeligere og mer rettferdig verden: kun valget å ikke lytte til den.

 

TEKST: Ellen Vahr er utdannet ved Copenhagen Business School og har 20 års erfaring fra forsikring- og finansbransjen. I dag, eier og driver hun firmaet Vahr Relations, hvor hun tilbyr foredrag og profesjonell coaching. ellenvahr.no