Har ledere som setter miljø på agendaen

«Vi har en visjon om å skape bedre omgivelser for alle mennesker enten de er på jobb, oppholder seg i sin bolig, er i aktivitet, slapper av, lærer eller leker.» (Forbo Flooring Systems Sustainability Policy 2019).

Med godt eierskap blir det synlige resultater og stor reduksjon i virksomhetens klima- og miljøbelastning. Daglig leder, Morten Aarhus forteller at nøkkelen til suksess har vært involvering av alle ansatte, sammen med effektive og praktiske verktøy fra Miljøfyrtårn.

Nr 2_Forbo.jpg

Inkluderte alle ansatte

-Det startet i 2010 da jeg var prosjektleder for et globalt initiativ der vi skulle se på miljøaspektet for alle Forbo-bedriftene i hele verden. Dermed inkluderte vi alle ansatte for å få frem deres meninger og innspill, forteller Daglig leder i Forbo, Morten Aarhus.

Med dette prosjektet satte gulvdivisjonen seg en målsetning om å redusere den totale miljøbelastningen med 25 prosent, målt i perioden 2009-2015, og samtlige 2.700 ansatte fikk komme med innspill.

Aarhus mener at inkluderingen av alle ansatte har vært nøkkelen til suksess hele veien. Han sier at det er viktig at miljø ikke bare er noe som blir diskutert i ledergruppen, men involverer alle i bedriften. Alle fikk være med på workshops. Slik kom det frem mange gode innspill.

-Et av innspillene hos oss i Norge var at vi burde bli Miljøfyrtårnsertifisert, forteller Aarhus.

I 2014 var de ferdig Miljøfyrtårnsertifisert.

Ser det på sykefraværet

-Du ser det på sykefraværet, sier Aarhus.

-Miljøfyrtårn er HMS satt i system, og har gjort det enklere for oss å strukturere dette viktige arbeidet. Det har vært gøy for ansatte å få være med på gjennomføringen, og spennende å se utviklingen de har vært en del av. Det har skapt mye stolthet til arbeidet, motivasjon og arbeidsglede, forteller Aarhus. 

Miljøfyrtårn fremhever at Forbo Flooring har utmerket seg helt eksepsjonelt, og i tillegg involvert hele verdikjeden for å få andre aktører i bransjen til å bidra aktivt med å redusere negative miljøeffekter, samtidig som de jobber systematisk med egen bærekraftig produktutvikling og arbeidsmiljø.

Les også:  Hvordan du kan lykkes med forankring i miljøledelse.

Tilbyr bransjen kurs i bærekraft

Aarhus forteller at det har vært vanlig å få inn personer i bedriften som ikke kunne så mye om bærekraft, for deretter å trene de opp til å bli engasjerte ambassadører.

-Vi har brukt mye ressurser på å trene opp våre ansatte til å forstå hva som ligger i begrepet bærekraft, slik at vi kan belyse både de økonomiske og miljømessige konsekvensene av de valgene aktørene i bransjen skal ta. Vi benytter faktabasert informasjon og gjerne fra tredje part, for å styrke troverdigheten i budskapet. På den måten blir det enklere for kundene å foreta gode valg, forteller Aarhus.

Han mener at miljøledelse blir bare viktigere og viktigere. Med Miljøfyrtårn får man god struktur og kontroll, samtidig som man blir mer bevisst på konsekvensene av de valgene man tar. Verktøyene og idèbankene til Miljøfyrtårn har vært til stor hjelp!

Les også: Miljøledelse og samfunnsansvar- hvordan gjør de beste det?

Handler hos andre miljøsertifiserte

Forbo Flooring har også tatt et bevisst valg om å handle hos andre miljøsertifiserte.

-Et av de bevisste valgene vi har tatt er at vi vil kjøpe fra andre Miljøsertifiserte bedrifter, for da vet vi at de har grep for å bli et mer bærekraftig selskap. Vi mener også at markedet bør sette krav til at alle aktørene i hele verdikjeden er miljøsertifiserte, og ønsker å være en pådriver for å få til dette som et krav eller vekting i anskaffelsene. Dette arbeidet er vel så viktig som prisen, sier Aarhus.

Miljøfyrtårn mener at Forbo Flooring viser på en forbilledlig måte at utfordringer knyttet til miljø og bærekraft kan løses gjennom helhetlig miljøledelse, god forankring og fremoverlent lederskap. Strategien er solid forankret i hele organisasjon, gjennom stort fokus på opplæring og diskusjoner om bærekraft. Dette har bidratt til motiverte og engasjerte ansatte som gir kunder kompetente råd om bærekraft.

Nr 3_ Forbo.jpg

Et stort løft for arbeidsmiljø og motivasjon

Miljøsertifiseringen hos Forbo har gitt et stort løft for arbeidsmiljø og motivasjon. Aarhus mener det er svært viktig for ansattes motivasjon med eierskap til det de driver med. Derfor bør ansatte inkluderes så langt det er mulig før det tas beslutninger.

-HMS er selvsagt på agendaen i hvert eneste personalmøte. På den måten fanger vi opp hva som fungerer og ikke, kan justere og iverksette tiltak. Når du involverer mennesker og inviterer til forbedringer, så får de et eierskap til det de driver med og de er selv med på å skape et godt arbeidsmiljø. En leder sitter ikke med alle svarene. Å innse at det som motiverer ansatte er at de får være med å påvirke hvor man skal – det er en styrke i et lederskap, avslutter Aarhus.  

Her kan du se hvordan din bedrift kan bli sertifisert

Faktaboks: Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Som Miljøfyrtårn får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Sertifikatet er EU- anerkjent og aksepteres av myndighetene ved offentlige innkjøp. Kjente Miljøfyrtårn er Meny, Vinmonopolet, Oslo kommune, Thon Hotels, De historiske, Princess, BAMA og Fretex. Les mer om bedriften på: miljofyrtarn.no eller ring 38 00 80 60