Vi har spurt Lars Christian Dahle om hans tanker rundt fremragende ledelse. 

Dahle er daglig leder i Dignio som han grunnla i 2010. Dignio er en landsdekkende leverandør av velferdsteknologi og har ambisjoner om å være ledende leverandør på dette området. Han har tidligere jobbet som salgsdirektør og teamleder og har en master i ledelse.

Fremragende ledelse er sjelden kost. Viktigst av alt er at "ledelse" ikke har noe med administrasjon å gjøre. Norge er full av gode administratorer, men har vi gode ledere? Å lede er å flytte et antall mennesker fra dagens ståsted (A) til et ønsket ståsted i fremtiden (B). Om man mestrer "fremragende ledelse" så gjøres dette så fortreffende at de mennesker som skal være med på reisen selv identifiserer seg med B og ønsker over alt på jord å være med på reisen, og dette smitter over på alle som kommer i nærheten av de du leder og plutselig så leder man en "bevegelse".

Lars[1]_cropped_1030x883_cropped_1020x724_cropped_1014x680.jpg

Noe som fremmer fremragende ledelse: 

  • Evnen til å praktisere tillit til hver enkelt medarbeider - alle får tildelt tillit fra 1.dag på jobb, men om du ikke forvalter den godt, må den gjenopprettes over lang tid
  • Evnen til å inkludere medarbeidere i å bestemme hvor B (målbildet) befinner seg
  • Evnen til å plukke ut medarbeidere som er faglig sterke, selvgående og disiplinerte for den plass de skal fylle
  • Evnen til å avskaffe "intern-politikk" og fremme åpenhet - inklusive kritikk av ledelsen
  • Evnen til å sette sammen og formidle den gode historien som alle ønsker å ta del i

Noe som hemmer fremragende ledelse: 

  • Å benytte autorativ lederstil til daglig
  • Å være detaljorientert og besatt av å ta alle avgjørelser
  • Stort ego
  • Å tro at man ikke trenger å lære noe av andre
  • Å ikke sette av nok tid til ledelse i forhold til administrasjon

Har du et eksempel på en fremragende leder?

Et forbilde jeg har hatt lenge er Bjørn Kjos. Som leder - er han av de sjeldne.

Tekst: Anne Marie Monsen

LES OGSÅ:

Fremragende ledere bidrar med en fremragende, tydelig visjon som skaper engasjement og vekker tillit

Ledere kan ofte ikke så mye om ledelse. Det holder de skjult. Hvilke konsekvenser har det?