Agenturer.no har et trofast, og stadig voksende publikum, av selvstendige salgsagenter, forhandlere, franchisetakere, og andre distributører.

Agenturer.no er en matchmaker mellom «de som har noe å selge» og «de som selger».

Gjennom Agenturer.no finner selskaper selvstendige agenter – og selvstendige agenter finner nye salgsmuligheter. Utover dette tilstreber Agenturer.no og være en kompetanseplattform som kan hjelpe både agenter og selskaper som benytter agenter med å 

lykkes. Agenturer.no har lenge tilbudt konsultativ bistand til selskaper som ønsker å bygge et lønnsomt agentnettverk. I 2016 stiftet vi også Agentforeningen som er en lukket forening hvor profesjonelle agenter kan utveksle erfaringer og hjelpe hverandre med typiske problemstillinger som selvstendige agenter opplever.

Ettersom vi har et stort publikum av småbedrifter og selvstendig næringsdrivende har vi også fått mulighet til å være agent for Nettverksforsikring – som er en «game-changer» på forsikringsmarkedet for småbedrifter. Se businessdealen på Ledernytt for mer informasjon om denne.