Dette er noe av budskapet til høgskolelektor Trond Kjærstad ved Handelshøyskolen BI.  Han har bakgrunn som psykolog og er partner i lederutviklingsfirmaet Promethevs, som kobler ledelse med historie, kunst og litteratur. Han har tatt utgangspunkt i den storslagne TV-serien både i foredrag og undervisning fordi han mener den har en hel del å lære oss om ledelse.

 - Jeg har to innganger til den. Game of Thrones handler om kampen om ledelse og viser en rekke ledere som kjemper om sine posisjoner, forklarer han i et intervju med Ledernytt.

Han mener dilemmaene som heltene og skurkene i denne storslåtte serien møter, er svært gjenkjennelige for mange ledere. Samtidig er universet litt mindre preget av svart-hvittkontraster enn i mange andre serier. Dermed blir også personene i serien litt mer gjenkjennelige for mange. Ledelsesperspektivet er ifølge Kjærstad lett gjenkjennelig. Her finner vi syv regioner med hver sin leder. I hovedstaden sitter toppsjefen og skal lede alle regionene som har hver sin mellomleder. Serien viser maktkamper og interessekonflikter og lederkandidaters vei til toppen sammen med nedturene for noen av dem.

trond kjærstad.jpg

Ulike ledertyper

Serien viser mange forskjellige ledertyper, for eksempel dragedronningen Daenerys Targaryen som har sin egen lederstil. Hun er den eneste gjenlevende representanten for den drageridende Targaryen-familien. har drager som et av sine våpen samtidig som hun fremstår som en idealistisk leder som beskytter kvinner mot overgrep og frigir slaver. Likevel påpeker Kjærstad at hun ikke alltid vet hva hun skal gjøre og fremstår som litt nølende og ubesluttsom i enkelte sammenhenger og gjør en del feil. Likevel innser hun sin manglende erfaring og omgir seg med tydelige og selvstendige rådgivere.

En helt forskjellig ledertype er Cersei Lannister, enken etter kong Robert Baratheon. Hun bruker hersketeknikker og manupuleringer for å nå målet sitt og dreper de som står i opposisjon samtidig som hun har liten støtte i folket. Her har vi en leder som styrer gjennom frykt. En klassisk ledertype finner vi i Jon Snow, som egentlig ikke hadde planer om å bli noen leder. Han har heller ikke så mye tro på seg selv, men framstår likevel med mange egenskaper som gjør ham til en ledertype. Snow representerer en leder som holder fast på prinsippene sine selv om det nesten gjør at det går galt. Serien rommer med andre ord både tyranner, visjonære ledere, svake ledere og naive ledere som må lære seg alt fra bunnen av.

- Her er masse ledertyper og de er så forskjellige. Det er interessant å se hva slags ledertyper vi møter, sier han.

En moralfabel om god ledelse

Den andre inngangen hans er å vise hva de forskjellige ledertypene kan lære oss om hva god ledelse er. Serien forteller nemlig også mye om hva som skal til for å bli en god leder.

- Historien er på sett og vis en moralfabel som viser hva som er rett og galt i min egen ledelse, forklarer han.

Kjærstad viser til forfatteren Joseph Campbell og hans bok The Hero with a Thousand faces der han presenterer sin teori om den arketypiske heltens reise som kan gjenfinnes i verdens mytologier. Han mener å ha avdekket et grunnleggende mønster som går igjen i mange av fortidens myter og eventyr. Det samme mønsteret finner han også igjen i Game of Thrones. Det dreier seg gjerne om en helt, en Askeladd-type som i naiv troskyldighet begir seg ut i verden og klarer det som de to eldre og mer erfarne brødrene ikke klarer etter at det som regel hender en del ting underveis.

- Hva er det han gjør som ikke Per og Pål gjør, spør han retorisk?

- Han hjelper og får hjelp. Han viser rett atferd, påpeker han.

Kjærstad understreker at god ledelse handler nettopp om dette, å gjøre det rette for andre og være en leder for andre enn seg selv. Beretninger av denne typen mener han er selve kjernen i både mytologiske beretninger og eventyr, fra Askeladden til Harry Potter og Star Wars. Historien er skrevet av den amerikanske forfatteren George R.R.Martin, som opprinnelig var science fiction-forfatter uten spesiell suksess. I stedet laget han sin egen versjon av Ringenes herre med mer vold og sex, som framstår hardere, men som ifølge Kjærstad likevel ligger nærmere virkeligheten. Serien har blitt svært populær siden den dukket opp på TV-skjermene i 2011.

- Dette er Ringenes herre på steroider, mener Kjærstad.

Reiser viktige spørsmål

Selv om det er fantasi og handlingen skjer i et fantasiunivers med syv kongeriker og et voldelig føydalsamfunn med borgherrer, krigere, tjenestefolk og bønder i en slags middelalder-setting mener han likevel serien inneholder en velkjent realisme der det på mange måter er mulig å kjenne seg igjen i.

Serien forteller blant annet at ledelse i stor grad er noe som kan læres. Eksempelet er karakteren Snow, som havner i en lederposisjon han egentlig ikke ønsket seg og som han i utgangspunktet heller ikke visste hvordan han skulle håndtere. Noe av det serien fremhever er kjent stoff.

- Det handler om å kjenne seg selv og bruke seg selv. Det er lett å si og vanskelig å bli ferdig med, påpeker han.

Hvis man kjenner seg selv og vet hva som er ens sterke og svake sider, så kan man lettere bruke seg selv som verktøy. Lederstilen kan rettferdiggjøres i kraft av det man kan og det man ikke kan. Serien viser hvordan man kan jobbe med seg selv, samtidig som den maner til refleksjon. Hva er det som gjør at nettopp du skal være leder? Serien reiser et av de aller viktigste spørsmålene med lederskap og som alle ledere bør stille seg selv.

- Hva vil jeg egentlig med lederjobben? Skal jeg være leder først og fremst for å tjene penger? sier Kjærstad.

Er hovedformålet å sikre seg selv fordeler, i form av inntekt, makt eller posisjoner, eller dreier det seg om et ønske om å gjøre noe godt for bedriften, for samfunnet, for fellesskapet?

- Det dreier seg om rene holdningsspørsmål, understreker han.

Serien viser også at ledelse sjelden dreier seg om å velge det som åpenbart er rett framfor det som åpenbart er galt. Altfor ofte handler det om kompromisser i form av alternativer som begge er gale. Det dreier seg om klassiske dilemmaer som ledere ofte møter i form av det kortsiktige i forhold til det langsiktige. Serien illustrerer forskjellen på god og dårlig ledelse og viser også at det kan gå galt. I flere tilfeller opplever TV-serien at helten deres dør.

- Noen av de vi heier på kan gå under i spillet, sier han.

Hvis man følger TV-serien ut i fra perspektivet om at Game of Thrones handler om ledelse, så tror han mange ledere vil kjenne seg igjen.

- Game of Thrones handler definitivt om ledelse, fastslår han.

TEKST: STEINAR STEINKOPF SUND       FOTO: PRIVAT OG ISTOCK.COM