Forside_GDPRsjekkliste.pngGratis sjekkliste

25. mai var den store GDPR-dagen i Europa. Da ble EUs personvernforordning (GDPR) rullet ut i alle medlemslandene. I Norge er innlemmingen av GDPR i personopplysningsloven utsatt til 1. juli. Utsettelsen er ikke en grunn til å vente med nødvendige tiltak. Rutiner skal uansett være på plass før loven trer i kraft. Ta derfor en siste sjekk av om virksomheten din oppfyller GDPR-kravene. Vi har laget en gratis sjekkliste  som vi håper vil gjøre deg bedre forberedt til de kontrollene som etter hvert kommer fra Datatilsynet.

Har virksomheten din et regelverk som tilfredsstiller kravene i dagens personopplysningslov, har dere et godt utgangspunkt for å oppfylle de nye kravene. Noen endringer er det likevel viktig å være oppmerksom på.

Klarere regler

Det blir klarere regler for rettighetene til de som registreres. I utgangspunktet skal det innhentes samtykke fra hver enkelt. Dessuten har de rett til:  

  • Å få vite hvilke opplysninger som registreres
  • Å få vite hvordan opplysningene behandles
  • Å ha trygghet for at opplysningene slettes når det ikke lenger er grunnlag for å beholde dem

For at disse rettighetene skal være reelle pålegges de som registrerer personopplysninger, flere plikter og det blir krav om:

  • Internkontroll
  • Informasjonsplikt
  • Klart språk
  • Sletterutiner
  • Risikoanalyse og tiltak for å hindre trusler mot personvernet
  • Varsling av avvik

Også papir

Det er viktig å være klar over at GDPR ikke bare gjelder digitale data. Reglene gjelder også personopplysninger i papirdokumenter. Erfaring viser at avvik lett oppstår ved behandling av slike dokumenter. Fortsatt lagres i stor grad personopplysninger og sensitiv informasjon på papir. Printerne og kopimaskinene brukes hyppig. Har man ikke sikre nok rutiner for makulering av slike dokumenter, risikerer man at sensitivt materiale kommer på avveie. Er du usikker på om rutinene hos dere er gode nok, kan du ta sikkerhetstesten vår.

Mer om GDPR og Norsk Makulering finner du på norskmakulering.no eller makuleringsbloggen.no