Hva var det som fikk deg inn på HR feltet?

Jeg har studert markedsføring, og som nyutdannet var det det jeg ønsket å jobbe med. Men, etter et par år i arbeidslivet skjønte jeg at det som interesserte meg mest var menneskene; det å ansette riktig, videreutvikle de vi allerede har om bord, kommunikasjon og verdien av å ha engasjerte ansatte som ønsker å prestere. Hun som den gang var HR direktør i Finn.no så nok et potensial i meg og lurte på om jeg var interessert i å begynne å jobbe med henne. Det var en utrolig spennende (HR) reise, i et selskap som relativt raskt vokste fra 75 ansatte til over 400. 

Karrieresikring - Sikre en usikker karriere?

Bilde Tonje M._karriere.jpgDu har jobbet en del med rekruttering og sette sammen team? Hva vil du si er hemmeligheten med et team som jobber eksepsjonelt bra sammen?

Det er nok ikke èn hemmelighet bak gode team. Det er flere elementer som må være på plass. Det som fungerer godt et sted, fungerer ikke nødvendigvis bra et annet sted. De fleste i dag jobber nok per definisjon i arbeidsgrupper og ikke i team. Det jeg er opptatt av ved rekruttering er å utfordre lederen av teamet eller avdelingen til å ansette personer som beriker teamet, og som bringer inn noe annerledes enn det som finnes der fra før. Enten det gjelder personlige egenskaper eller faglige ferdigheter.

Hvilke råd kan du gi til andre ledere som skal bygge team? 

Vær tydelig på hva som er målet til teamet. Hva er det vi sammen skal jobbe for å oppnå? Jeg har sett at det i team har gitt stor effekt å jobbe med kommunikasjon. Spesielt det å gi og ta tilbakemeldinger på en profesjonell og god måte. Har man et team med stor grad av tillit, der det å gi hverandre feedback i hverdagen er en selvfølge, er min erfaring at man jobber mer effektivt, unngår en del konflikter og leverer gode resultater.

Karriereutvikling - få fart på karrieren

Hva betyr god ledelse for deg? Hva verdsetter du mest med lederne rundt deg, og hva vil du fremheve som eksepsjonelle lederegenskaper?

Jeg synes at de flinkeste lederne er gode på å se sine ansatte, er tydelige på krav og forventninger, og flinke til å gi løpende tilbakemeldinger. De tar tak i vanskelige situasjoner raskt, for eksempel personalsaker eller jobbkonflikter, og de er trygge på seg selv. De tør å innrømme feil og vet at de selv ikke har svaret på alt. De må ha evnen til å prioritere bort også, og holde riktig fokus. Ledelse må, på lik linje med andre ferdigheter, trenes på.

Karriereomstilling -. ta grep om karrieren