GNP Energy utfordrer gigantene i strømbransjen. For at kundene skal bytte til GNP Energy, er det viktig å bygge tillit. Derfor er et av slagordene deres: “Når du velger å gi oss din tillit er du med på å utfordre gigantene i bransjen.”

– Tillit er både en del av forretningsideen til GNP Energy, og noe vi jobber med hver dag innad i bedriften. Tillit er like viktig i alle ledd, sier Charlotte Karlsen.

Hun er NK Kundeservice Norden i GNP Energy Norge AS. Vi har tatt en prat med Karlsen om tillit mellom ledere og ansatte. Hun trekker fram noen punkter som viktige. Det første, og kanskje viktigste, handler om gjensidig tillit.

Gjensidig tillit

– Først og fremst er det viktig med gjensidig tillit. Både ansatte og ledere må stole på hverandre. Tillit bygger tillit, sier Charlotte Karlsen.

Helt siden starten har det vært en gjensidig tillit mellom henne og lederne. Nå er hun selv NK Kundeservice i Norden. Hun startet som møtebooker i GNP Energy i 2013.

– Etter nesten et år ble avdelingen for møtebooking og salg omorganisert, og jeg søkte meg inn på kundeservice.

Bedriften har hele tiden hatt tillit til henne, og hun har vist seg tilliten verdig. Hun jobbet som kundeservicemedarbeider frem til oktober 2016. Etter dette fikk hun ny stilling som teamleder for norsk kundeservice, og har nå jobbet i to år som NK Kundeservice i Norden.

– Jeg har ansvar for den daglige oppfølgingen av den nordiske kundeserviceavdelingen, bemannings- og personalansvar, avlastning på fakturering, behandling av reklamasjoner og tvistesaker, optimalisering av prosesser og kommunikasjon samt kvalitetskontroll, forteller hun.

Åpent landskap og “åpen-dør-policy”

– Vår erfaring i GNP Energy er at åpent landskap fører til større tillit mellom ansatte og ledere, forteller Karlsen.

Hun trekker frem at bare det at alle sitter i samme rom, har noe å si på forholdet dem imellom.

– Når alle sitter i samme rom, betyr det at alle er likeverdige. Vi har selvsagt ulike arbeidsoppgaver, men det betyr ikke at man må sitte i egne rom. Dette skaper bare unødvendige barrierer mellom folk.

Terskelen er også lavere for å ta opp ting hvis din nærmeste leder sitter rett ved. Hvis man må banke på døra, kan det gjøre at noen kvier seg for å snakke med sjefen.

– Det er viktig at ledere ser sine ansatte. Man kan riktignok ikke se alt, og da er det viktig at ansatte tar kontakt. Dette må man som leder legge til rette for.

Vi er også tilhengere av en såkalt åpen-dør-policy, sier Karlsen. Som navnet tilsier handler dette om at døra alltid er åpen eller står på gløtt. Ingen må føle at de ikke kan stikke innom. Åpenhet bygger tillit, og det gjør åpne dører også.

Flat organisasjonsstruktur

En flat organisasjonsstruktur er med på å bygge tillit. Her er veien mellom ansatte og ledere kort. Dette er til fordel for både tillit og utvikling av arbeidsprosesser.

– Når denne veien blir lang og kronglete, er det vanskeligere å bygge tillit. Det er lett for at lederen bare blir et navn mange ikke forholder seg til, mener Karlsen.

Her vil størrelsen på bedriften selvsagt spille en rolle. En stor bedrift kan ikke alltid gjøres flat. Allikevel bør man prøve dette så lenge som mulig. Bruk kun ledere der det er nødvendig.

Felles arrangementer

– Man må ikke undervurdere felles arrangementer! Her blir kollegaer kjent med hverandre på tvers av stillinger, avdelinger og utenfor jobbsammenheng. Felles arrangementer som pizza, quiz og sommerfester er alltid gøy, og bygger samtidig både samhold og tillit, sier Karlsen.

Finn en dag i uka, for eksempel fredag, og hold quiz for alle ansatte. Skaff gjerne en quizbok med litt variasjon, så vil alle finne en kategori de mestrer. Ikke styr unna anledninger som dette. Her kan både ledere og ansatte vise seg fra nye sider.

God oppfølging av ansatte

Oppfølging er viktig både for prestasjon, trivsel og tillit. Med god oppfølging vet både leder og ansatt hvor de har hverandre, og dette skaper tillit. Dette er også en god anledning til å vise at man verdsetter det den ansatte gjør for bedriften.

Variert arbeidsdag

– Det er viktig å tilby en variert arbeidsdag, så det ikke blir for ensformig arbeid, påpeker Karlsen.

Ensformighet er ofte kjedelig – nesten uansett hvor spennende selve arbeidet er. Bare det å kunne reise seg fra pulten i ny og ne kan gjøre underverker. Å tilby en variert arbeidsdag innebærer at du som leder bryr deg om dine ansattes trivsel. Dette bygger tillit.

Transparens, åpen dialog og god kommunikasjon

Manglende eller mangelfull kommunikasjon skaper fort mistillit. Da er det lett å føle at noe holdes skjult for en. Det er også lett for at det begynner å gå rykter blant ansatte om det foregår. Sånt kan gjerne skje hvis det er snakk om potensielle endringer – som nedbemanning, ekspansjon, flytting eller annet.

– Inkluder de ansatte i prosesser, forandringer og utfordringer bedriften står ovenfor. Dette styrker tilliten, og vil samtidig sikre at endringer skjer på de ansattes premisser også, sier Karlsen.

Medbestemmelsesbarometeret 2020, utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, viser at medbestemmelse fører til høyere tillit.

Fokus på trivsel

– Husk å fokusere på trivsel generelt – ikke bare på felles arrangementer.

Pass på at arbeidsplassen er et inkluderende miljø for alle ansatte. Dette gjelder uansett kjønn, bakgrunn, alder, utdanning og ansiennitet.

– Det er viktig at alle trives hos oss i GNP Energy, forteller Karlsen.

Spille på de ansattes ferdigheter

Folk flest liker aller best å gjøre det de er flinke til. Eller – vi kan også snu på det – du blir flink på det du liker å gjøre. Ofte er det sånn, i alle fall. Nettopp derfor er det viktig for både trivsel, effektivitet og tillit at ansatte gjør det de er gode på.

– Ledere må derfor blir godt kjent med sine ansatte og deres ferdigheter. Det er også viktig at ansatte har mulighet til å påvirke egen hverdag.

Medvirkning

Det bygger også tillit om ansatte får medvirke til hva de selv gjør. Som leder vet du hva bedriften trenger, men det vet også de ansatte. Man har kanskje litt ulike perspektiv på det.

– Som kundeservicemedarbeider i GNP Energy ble jeg godt kjent med våre kunders behov, sier Karlsen.

Ansatte kommer ofte tett på kunder og målgrupper. Dessuten kjenner de også på kroppen hvordan ulike arbeidsoppgaver og -rutiner fungerer. Glem derfor ikke å lytte til hva ansatte har å si. Legg også til rette for at ansatte kan gi sin mening under møter og lignende.

Medvirkning er også viktig med tanke på resultat. Får man selv styre mye av det man gjør, kan det bli mer effektivt. Dette henger også sammen med punktet over om å spille på ansattes ferdigheter. Medbestemmelsesbarometeret 2020 viser også at både medbestemmelse og medvirkning fører til høyere tillit.

Gi ansvar for egne oppgaver

Som leder skal man ha oversikt over hva alle ansatte gjør. Man står ansvarlig for at organisasjonen når målene sine. Da kan det være fristende å ta en aktiv del i alt som foregår for å forsikre seg om at alt blir gjort riktig. Her er det viktig å huske på første punkt om gjensidig tillit.

Ja, som leder skal man ha oversikt, men man må også stole på at sine ansatte klarer å utføre oppgavene sine. Du trenger ikke leie personer fra A til B.

– Gi ansatte ansvar for egne oppgaver, og stol på at de klarer å utføre dem. Dette bygger tillit, og vil gagne både leder, ansatt og bedriften som helhet, avslutter Karlsen i GNP Energy.

Om GNP Energy

GNP Energy er en uavhengig strømleverandør med drift i alle de nordiske landene. Velger du GNP Energy som din strømleverandør, er du med på å utfordre gigantene i bransjen. Hver eneste dag arbeider selskapet med å tilby gode strømavtaler, yte god kundeservice og gi forutsigbarhet til sine kunder.

GNP Energy opererer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og har hovedkontor i vakre Sandefjord.