En britisk undersøkelse konkluderer med at penger ikke er alt. Like viktig er det at du trives på jobben og har tilstrekkelig med fritid. Penger får ikke dine ansatte til å bli, skriver BBC News, og viser til en fersk undersøkelse fra kompetanseinstituttet City and Guilds.

Administrerende direktør Bob Coates i City and Guilds konkluderer på følgende måte:

- Arbeidsgivere kan ikke lenger bare støtte seg til etablerte sannheter om belønning og anerkjennelse, når de ikke gir gjenklang hos de ansatte. I stedet bør bedrifter og selskaper satse på overordnet "workplace happiness" for å tiltrekke seg de beste og mest kvalifiserte arbeidstakerne.

Advarer arbeidsgiverne

Ifølge BBC News mener Coates det er grunn til å advare arbeidsgivere:

- Dersom de ikke tar dette på alvor, risikerer de en umotivert og lite produktiv arbeidsstyrke, og å miste ansatte til konkurrentene. Å øke trivselen på arbeidsplassen har en klar påvirkning på bunnlinjen, at arbeidsgiverne ikke kan se bort fra det.

Investerer i suksess

I USA offentliggjør Fortune Magazine en gang årlig "100 Best Companies to Work for in America". Erfaringer herfra bekrefter, at den synlighet arbeidsplassene oppnår ved å være på listen, resulterer i fordeler som:

  • Flere og bedre jobbsøkere på stillingsutlysninger.
  • Erfaring med lavere medarbeiderutskiftning.
  • Lavere utgifter i forbindelse med sykefravær.
  • Høyere nivå av kundetilfredshet og kundelojalitet.
  • Fremmer innovasjon, kreativitet og risikovillighet i virksomheten.
  • Høyere produktivitet og større fortjeneste.

En rekke uavhengige studier viser at arbeidsplasser fra Fortunes liste over de 100 beste arbeidsplasser i Amerika oppnår bedre økonomiske resultater enn deres likemenn. Når en arbeidsplass investerer i sine ansatte, investerer den i arbeidsplassens suksess. USAs Arbeids departement har foretatt en omfattende undersøkelse av mer enn 100 studier, som undersøkte sammenhengen mellom måten å behandle medarbeiderne på og forbedrede resultater på bunnlinjen, og de konkluderer at:

  • Der er en positiv sammenheng mellom utdannelse, motivasjon og delegering av ansvar samt produktivitetsforbedringer, medarbeidertilfredshet og økonomisk prestasjon.
  • I arbeidet med å utvikle og implementere progressive strategier for utvikling av mennesker, er det mest effektivt å arbeide med en kombinasjon av flere metoder.
  • Effekten av å behandle medarbeidere godt blir større over lengre tid (tre år+), hvilket viser, at "best practices" er nødt til å være en integrert del av arbeidsplassen for å kunne gi resultater.

Tekst: Kaare Skevik jr.