Ingen andre medier kommer i nærheten av messens muligheter til direkte salgs avslutninger. Presentasjon av firmaet, produktene og / eller tjenestene på en messe gir treffsikkerhet. Messedeltagelse gir i vår etter hvert så elektronisk pregede hverdag muligheten til å påvirke innkjøpere, beslutningstagere og brukere ansikt til ansikt. I hvilke andre media kan du personlig demonstrere og argumentere for produktene dine? Hvilke andre markedskanaler fungerer som toveismedium – dvs at de formidler budskapet med direkte mulighet for tilbakemelding på markedets holdninger til produkter, markedsføring og salgsapparatet?

Et kostnadseffektivt supplement
Messedeltagelse er et kostnadseffektivt supplement til tradisjonell kundebearbeidelse. I stedet for å kjøre dyre og tids sløsende mil til kunden, kommer kunden til deg. En selger som gjennomfører 4 kundebesøk pr dag, rekker på en messe 10 ganger mer på samme tid. Dessuten hjelper messen deg med å finne nye kundeemner. Riktig gjennomført, reduserer en messedeltagelse markedsføringskostnadene, øker salget, og gir firmaledelsen et effektivt instrument for å måle markedets kunnskap om og interessen for bedriften og produktene.


Planleggingen gir grunnlaget for suksess
Å delta på messe er en kompleks markedsaktivitet som engasjerer mange personer både i og utenfor bedriften. Derfor må deltagelsen planlegges for å gi et optimalt resultat. Med denne sjekklisten vil Norges Varemesse bidra til en gjennomtenkt planlegging av messen, og dermed skape enda bedre forutsetninger for en lønnsom messedeltagelse

SJEKKLISTE: ALT SOM ER VESENTLIG FØR MESSEDELTAGELSEN

Målsetting og andre rammebetingelser

 • Opprett en prosjektgruppe samt en totalansvarlig koordinator
 • Sett opp entydige og lettdefinerte mål for messedeltagelsen – kvantitative og kvalitative.
 • Bestem hvilke produkter/tjenester som skal presenteres på messen
 • Koordiner messedeltakelse med øvrige markedsaktiviteter.
 • Velg tema/hovedbudskap
 • Opprett et messebudsjett og lag et estimat på arealbehov
 • Bestem hvem som skal betjene standen, og hvor mange. (husk messesalg er noe annet enn vanlig oppsøkende salg!)
 • Bestem hvordan nye kundeemner skal registreres.
 • Etabler et system for evaluering av kvaliteten på de som besøker standen
 • Er ”messetilbud” eller andre messespesifikke aktiviteter nødvendige?
 • Behov for strøartikler/give-aways?
 • Velg messeantrekk som er enhetlig og som enkelt kan identifiseres
 • Sjekk terminlisten fra messearrangøren
 • Bestill utstiller- og parkeringskort
 • Sett opp et detaljert tidsplan med tema og frister
 • Standbetjeningen må ”drilles” og motiveres før messen.
 • Kjør en "kick-off" med alle som er involvert i messedeltagelsen 5 – 10 dager før.
 • Planlegg inn- og utflytting

Standen

 • Lag en grovskisse på hvordan standarealet skal disponeres
 • Kontakt evt. messebygger/reklamebyrå for samarbeid/forslag på utforming/løsning
 • Standens utforming bør gjenspeile bedriftens profil
 • Strukturer standen slik at du når frem med budskapet ditt
 • Dekor, tekst og bilder, skilter? (Kort, i øyefallende og enkelt!)
 • Sørg for forsikringer og transport (til/fra) av alt nødvendig materiell
 • Bestill alt av utstyr og tjenester til standen
 • Planlegg og bestill bevertning til standen


Markedsføring og PR

Arrangøren vil gjøre mye for å trekke besøkende til messen – din oppgave blir å sørge for at flest mulig kommer til akkurat din stand!

 • Husk oppføring i messekatalogen!
 • Bestill annonsering i messekatalog, bransjetidsskrifter og evt dagspresse
 • Brosjyre/info/salgsmateriell – tilgjengelig, eller må det produseres?
 • Bestill adgangskort (hos arrangøren)
 • Brev/DM med innbydelse til kunder/prospects vedlagt adgangskort.
 • Møtebooking
 • Legg ut informasjon om ditt firma på messens hjemmeside/besøksguide
 • Utform og distribuer pressemeldinger.
 • Forbered pressekonferanse/-materiell til messens pressesenter.
 • Benytt ekstraaktiviteter/events (VIP-aktiviteter, coctailparty, konkurranser, seminarer, bransjetreff osv.)

Les mer om messedeltakelse her! - hva skjer under en messe