Styremøte_450x306.jpg

Da professor Pine ba elevene sine å ta på seg en Supermann-genser, var det en vitenskapelig grunn bak forespørselen. Hun ville undersøke om dette heltemodige plagget kunne endre studentenes tenkning. Resultatet hun fant, var at det faktisk både styrket deres selvbilde, og gjorde at de fysisk følte seg sterkere . Dette, og andre funn om hvordan klær kan endre våre sinn, er tema i boken hennes: Mind what you Wear : The Psychology of Fashion.

            Professor Pine forklarer: " Iført en Supermann-t-skjorte vurderte studentene seg selv som mer sympatiske, og bedre enn andre studenter. Da de ble spurt om å anslå hvor mye de fysisk klarte å løfte, mente de iført Supermann-skjorta at de både var sterkere enn elevene i en vanlig tskjorte, og sterkere enn de var i sine vanlige klær. "

Denne forskningen, og annen klesforskning beskrevet i boken, viser hvordan folks mentale prosesser og oppfatninger kan styres med bruk av klær, og at mennesker internaliserer den symbolske betydningen av sine ytre lag. I Mind What You Wear beskriver professor Pine hvordan kvinner som fikk en mattetest utført, gjorde det dårligere iført en badedrakt enn iført en genser. Hun beskriver også hvordan det å kle på seg en hvit frakk, forbedret folks mentale smidighet. Hjernen deres ble styrt til å ta i bruk de mentale kapasitetene de forbant med å være en lege.

            Uttrykket om at klær skaper folk, stemmer nok dermed mye bedre enn man har trodd hittil.

Karen Pines «Mind what you Wear : The Psychology of Fashion» fåes på amazon.com.

LES OGSÅ: Steve Jobs Møtefilosofi