Hans Jørgen Neset_450x299.jpg

IT-bedriften Uni Micro AS ble startet hjemme på kjøkkenbenken i 1986 i av Hans Jørgen Neset. Etter en gradvis utvikling gjennom snart 30 år, har bedriften nå rundt 35 arbeidsplasser i Modalen. I tillegg har bedriften avdelingskontor i Oslo, Bergen, Haugesund og Trondheim, og med rundt 65 ansatte totalt, utgjør dette den desidert største bedriften i kommunen.

Neset synes det var en stor ære å få Norges Vels Sølvmedalje. I et intervju med avisen Strilen den 27. juni understreker han verdien av å ha gode medarbeidere og har stor tro på et godt arbeidsmiljø med en stor grad av frihet for den enkelte slik at folk får utløp for kreativiteten sin. - Eg har vore heldig å ha svært dyktige medarbeidarar opp gjennom åra, og ein del er i selskapet framleis, uttaler han.

En ekte gründer
– Hans Jørgen Neset er nøktern, arbeidsom og et klassisk eksempel på en ekte gründer. Han er en idealist som har våget å satse stort i et lite lokalsamfunn, der resultatet ble en suksess som har imponert og vakt oppsikt langt utenfor Modalen, sier Knut Moe, forslagsstiller og ordfører i Modalen kommune.

- Uni Micro er en suksesshistorie på flere måter. Bedriften har hatt avgjørende betydning for utviklingen av bygda, og har ført til positiv utvikling og økt folketall. Attraktive arbeidsplasser som i stor grad vender seg mot ungdom har skapt optimisme og tro på fremtiden. Bedriften rekrutterer arbeidskraft med høy kompetanse fra hele landet, sier Knut Moe.

Mønster for annen nyskaping
Det var administrerende direktør Lars Mork Gundersen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel som overrakte Sølvmedaljen til Neset.

- Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Hans Jørgen Neset får prisen for å ha skapt økonomisystemet Uni Økonomi og bedriften Uni Micro og gjennom dette bidratt til nye arbeidsplasser, optimisme, fremtidstro og tilbakeflytting til lokalsamfunnet. I Sølvmedaljens statutter legges det vekt på innovasjon og næringsutvikling og Nesets innsats står som mønster for annen nyskaping, sier Mork Gundersen.

Hans Jørgen Neset

Hans Jørgen Neset (født 1952) startet IT-bedriften Uni Micro AS hjemme på kjøkkenbenken i 1986. Etter en gradvis utvikling gjennom snart 30 år, har bedriften nå ca 35 arbeidsplasser i Modalen. I tillegg har bedriften avdelingskontor i Oslo, Bergen, Haugesund og Trondheim, og med ca 65 ansatte totalt utgjør dette den desidert største bedriften i kommunen.

Neset arbeidet som kommunekasserer i Modalen fra 1978 til 1986. Gjennom dette arbeidet fikk han ideen om å lage et system som kunne forenkle regnskapsarbeid og administrative rutiner. Etter å ha tatt permisjon ett års tid, sa han opp stillingen for å satse 100 prosent på å videreutvikle ideen og økonomisystemet. Som gründer har han vært både nyskapende og fremtidsrettet, noe som har ført til økt omsetning hvert år siden oppstarten. Uni Micro har levert goder resultater hvert år og overskuddet er reinvestert i bedriften.

Uni Micro er en suksesshistorie på flere måter. Den har hatt avgjørende betydning for utviklingen av bygda, og har ført til positiv utvikling og økt folketall. Attraktive arbeidsplasser som i stor grad vender seg mot ungdom har skapt optimisme og tro på fremtiden. Bedriften rekrutterer arbeidskraft med høy kompetanse fra hele landet.

Hans Jørgen Neset er nøktern, arbeidsom og et klassisk eksempel på en ekte gründer. Han er en idealist som har våget å satse stort i et lite lokalsamfunn, der resultatet ble en suksess som har imponert og vakt oppsikt langt uten for Modalen.

I dag er det datteren Jannike Neset som har overtatt daglig ledelse av selskapet.

Neset var også tiltakssjef i kommunen på 80-tallet og var blant annet aktiv i forbindelse med etableringer. Dette førte til positiv forandring i kommunens infrastruktur og folk flytter nå tilbake til bygda si.

Uni Micro AS
Uni Micro AS har utviklet og solgt administrativ programvare siden 1986. Selskapet har i dag over 65 kunnskapsrike og motiverte medarbeidere og utvider virksomheten jevnlig. De ansatte jobber innenfor mange ulike områder som systemutvikling, kundeoppfølging, konsulent, administrasjon, salg og kurs. Hovedproduktet, Uni Økonomi, er et av Norges mest utbredte med over 5 300 installasjoner. I tillegg tilbyr selskapet kundesupport, tekniske konsulenttjenester og opplæring.

Hovedkontoret ligger i Modalen, ni mil nord for Bergen, Uni Micro har også avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Haugesund og Trondheim. Økonomisystemet har blitt kåret til Norges beste tre år på rad av fagtidsskriftet PC World, senest i 2012. Uni Micro ble også årets bedrift i Nordhordland i 2012, en pris som deles ut av Avisa Strilen og Sparebanken Vest, region Nordhordland.