Prismottakeren fikk seg litt av en overraskelse under gårsdagens foredrag om gründervirksomhet og etableringer i distrikts-Norge.

- Det viste seg at det hele gikk ut på tildeling av Norges Vels sølvmedalje til meg! Jeg ante ingen ting før langt ut i "foredraget", og det var ikke måte på skryt, men jeg har lært meg at man skal være stolt over det man produserer og får til. Tar det derfor som en hyggelig inspirasjon til videre innsats for lokalmat og næringsutvikling, sa Ingulf Galåen. Han takket også familie, ansatte og andre involverte: -Det blir ingen ting uten initiativ og lederskap, men ingen kan skape ting alene.

En lokal gründer av de sjeldne
- Ingulf Galåen har gjennom en årrekke vært en fremtidsrettet og nyskapende entusiast og ressursperson med hjerte for både bygda si og kommunen som sådan. Han har vist en innsats, en innovasjonsevne, en kreativitet og et pågangsmot som vekker oppmerksomhet og beundring. Han er en lokal gründer av de sjeldne, og en mann Rørossamfunnet har mye å takke for, sier forslagsstiller Sigrid M. Jansen, daglig leder i Rørosregionen Næringshage.

Mønster for annen nyskaping
- Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Ingulf Galåen får prisen for å ha tenkt nytt og innovativt, og gjennom sitt arbeid ha bidratt til verdiskaping både på egen gård og for lokalmatprodusenter, i tillegg til å  ha skapt nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet. I Sølvmedaljens statutter legges det vekt på innovasjon og næringsutvikling og Galåens innsats står som mønster for annen nyskaping, sier preses Per-Anders Folladal i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Norges Vels Sølvmedalje er etablert for å gi honnør til nyskaping, igangsetting og utvikling. Medaljen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.


Foto: Fjell-Ljom

Stor arbeidskapasitet og ukuelig vilje
Ingulf Galåen har nedlagt et stort arbeid både på sin egen gård, Galåvolden Gård, og gjennom arbeidet i matsammenslutningen Rørosmat for økt verdiskaping for lokalmatprodusenter i hele Rørosregionen og Nord-Østerdal.

Med stor arbeidskapasitet og ukuelig vilje har han bidratt både i lokalsamfunnet generelt og i næringslivet spesielt, der det er skapt mange nye arbeidsplasser i forskjellige virksomheter. Galåen har også engasjert seg og vært en avgjørende ressurs i arbeidet med barnehage, idrettshall og en ny næringspark.

Fakta om Ingulf Galåen
Ingulf Galåen (født 1954) er fra bygda Galåen i Røros kommune. Med utgangspunkt i en tradisjonell fjellgård har Galåen utviklet en mangeartet virksomhet med et stort spenn av kvalitetsprodukter som har fått anerkjennelse langt utover det lokale marked. Virksomheten er bygget stein på stein og har vist seg mer enn levedyktig og gir arbeid til mange.

Da Ingulf Galåen overtok Galåvolden Gård etter sine foreldre, begynte han tidlig å se seg om etter flere bein å stå på. Han satset på eggproduksjon og er i dag en av de største og best innarbeidede eggprodusenter i landsdelen.
Ingulf fikk også øynene opp for lokalprodusert og kortreist mat og har i dag en omfattende produksjon av egne kjøttprodukter, kaker og is, alt på basis av råvarer fra egen gård.

Galåen forstod tidlig behovet for markedsføring og salg, og ikke minst nytenking og markedsorientering. Siden 90-tallet har han vært sentral i å bygge opp det som i dag er Rørosmat SA, og som i dag teller 28 medlemmer fra Tydal i nord til Atna i sør. Rørosmat er en av Norge sterkeste merkevarer innen lokalprodusert mat.

Det sies at når Ingulf Galåen engasjerer seg i et prosjekt eller en bedrift er det med grundighet og personlig innsats som avtvinger stor respekt. Hans langsiktighet, økonomiske forståelse, nøkternhet og stayerevne er koblet med god porsjon optimisme og visjoner.

Det er derfor ikke unaturlig at hans evner kommer til nytte også utenfor egen bedrift. Han har hatt politiske verv og har markert seg som en ihuga bygdeutvikler, spesielt med forkjærlighet for grenda Galåen der han har lagt ned en uvurderlig innsats for samfunnshus, barnehage og tomteområde i bygda.

Samfunnsengasjementet har også ført til verv i andre bedrifter og organisasjoner. Galåen har vært styremedlem (1985 – 1991) og styreleder (1991 – 2011) i Røros Tomteselskap AS. Han var styreleder for entreprenørselskapet Johan Kjellmark AS (2005-2009). Som styreleder i Røroshallen Eiendom AS, senere Verket Røros AS spilte han en viktig rolle for å få realisert drømmen om en ny og stor idrettshall i Røros kommune.

Ingulf Galåen har også arbeidet med å få realisert et nytt industriområde i kommunen. I vinter flyttet Rørosmat og Tamnes Transport inn i nye lokaler i nye Havsjøveien Næringspark. En unik mulighet for matsammenslutningen Rørosmat, men også et stort skritt for kommunens næringsarbeid. Han er leder for selskapet Havsjøveien Næringspark AS.

I tillegg til sitt mangeårige arbeid som styreleder og sentral drivkraft i Rørosmat er Ingulf også styreleder i den private barnehagen i grenda Galåen, han sitter i styret for næringsfondet i den lokale sparebanken RørosBanken og han sitter i styret i Rørosmeieriet.

Galåvolden Gård
Galåvolden Gård er den ledende produsent av gårdsmat i Rørostraktene. Gården foredler egne råvarer av egg, mjølk, storfekjøtt, og hønsekjøtt til mange og varierte produkter. Tre av gårdens produkter; Røroskake, RørosOst og Tjukkmjølksis er godkjent som Norsk Spesialitet av Matmerk. I tillegg til matproduksjon tar gården også i mot grupper for servering og omvisning. Gården ble i 2005 tildelt Bygdeutviklingsprisen, og i 2010 ble gården tildelt prisen for Årets Vekstbedrift i Fjellregionen. Driften omfatter i dag ca syv årsverk.

Galåvolden Gård ligger 720 meter over havet, åtte km sørvest for Røros sentrum. Den har røtter helt tilbake til 1700-tallet og drives i dag av ekteparet Gunn Brønnum og Ingulf Galåen og Ingulfs sønn Lars Jacob - 9. og 10. generasjon siden starten i 1721.

http://gv.lightweb.no/index.asp

Rørosmat SA
Rørosmat SA er et andelslag som i dag har over 20 aktive matprodusenter som andelseiere. Rørosmat skal være matprodusentenes salgsledd og drive med markedsføring og andre aktiviteter tilknyttet den lokale matproduksjonen i regionen. Rørosmat SA ønsker å bidra til at matvarene, -tradisjonene og -produsentene fra regionen blir enda mer kjent og verdsatt, både i og utenfor Røros-området.

Rørosmat SA skal være råvareprodusentenes og videreforedlingsbedriftenes redskap for salg, distribusjon og markedsutvikling av regional mat og andre tilhørende tjenester.

http://www.rorosmat.no/

Norges Vel / Norges Vels Sølvmedalje
Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon med over 200 år bak seg som samfunnsbygger og nyskaper. Siden starten har Norges Vel vært med på å bygge landet på ulike arenaer gjennom prosjekter relatert til utdanning og samfunns- og næringsutvikling.

Norges Vel arbeider i dag med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar organisasjonen til verdiskaping i lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt.

Norges Vel har en lang tradisjon for å hedre personer som gjør en innsats for samfunnets beste. Den mest kjente medaljen er Medaljen for lang og tro tjeneste.

Gründerprisen Norges Vels Sølvmedalje ble etablert i 1893 for å oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Medaljen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

Sølvmedaljen henger høyt, og det er relativt få som får den. Siden 2000 er det tildelt 22 Sølvmedaljer. For 2013 kom det inn 29 gode forslag til mottakere av Norges Vels Sølvmedalje. Tidligere i år har Edel Urstad mottatt Norges Vels Gründerpris og Ingulf Galåen er den andre av tre som får denne utmerkelsen i år.

Mer om Norges Vel:
http://www.norgesvel.no/default.ASP?WCI=DisplayGroup&WCE=1525&DGI=1525

Mer om Norges Vels Sølvmedalje:
http://www.norgesvel.no/default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1786&DGI=1786