Og derfor er det kanskje ikke så rart at mange ofte velger å holde senga i stedet for å gå ut og møte verden med løftet hode, nettopp fordi de møter sure og uengasjerte mennesker som ikke gir dem energi. jeg blir stadig forundret over de virksomhetene som ennå ikke har skjønt at entusiasme og begeistring er lønnsomt. Sykefraværet reduseres, mens både effektiviteten og kundetilfredsheten øker.   

Ledere som ser, og humor

For noen år tilbake slet Bergen kommune med opp mot ti prosent sykefravær, de skjønte de at noe må gjøres for å gi de ansatte mer lyst til å møte dagen. Da de spurte hva som ville få dem til å komme på jobben, var svarene samstemte: Ledere som er tilstede, ledere som inspirerer og ledere som ser meg. Og kanskje det alle viktigste - humor!

En bekjent som er produksjonssjef i et større selskap kom stadig for sent. Han var hjertelig klar over problemet, men i stedet for å la dette bli en negativ barriere mellom seg og de ansatte iverksatte han følgende tiltak: Han startet et lotteri hvor de ansatte skulle gjette når han kom om morgenen. Den som kom nærmest vant. På den måten fikk han formidlet at han var klar over problemet, det ble gjort til en artig sak i stedet for å irritere, og han la samtidig press på seg selv for å skjerpe seg og komme mer presis.

Stressreduserende virkning

Humor har en øyeblikkelig stressreduserende virkning du aldri kan få av en pille. Når du ser tidsplanen ryke, det koker av andre gjøremål som haster, sjefer, kunder og kollegaer maser og kollegaen din er sykmeldt på tredje uken; da øker panikken og du løper rundt som en amfetamindopet hamster i løpehjul, og er tilslutt overbevist at du definitivt ikke kommer til å overleve til i morgen. Helt til den avvæpnende galgenhumoristiske replikken plutselig får latteren til å boble, skuldrene senkes og i løpet av en nanosekund får du avstand til hele greia. Du klarer å skille det vesentlige fra det uvesentlige og du innser at du sannsynligvis kommer til å overleve likevel.

Viktigere enn lønn

I disse tider med usikkerhet og omstilling er en leder som klarer å mane frem dette viktigere enn noen gang. Ja, til og med viktigere enn lønn. Jeg gleder meg til den dagen fagforeningene tør å gå på barrikadene og ikke bare kjempe for lønns- og arbeidstidsspørsmål, men for medarbeidernes rett til å ha en god sjef. Ingen ting ville gi arbeidstakere en bedre hverdag - og samtidig skape bedre resultater og mer tilfredse medarbeidere.

Til slutt en liten historie om hvordan humor kan være nyttig for å formidle dårlige nyheter. Da Churchill skulle informere på radioen om at Italia hadde gått til krig på nazistenes side, sa han: "Det er i dag klart at italienerne har gått inn i krigen på tyskernes side. Jeg synes det er helt greit. Forrige gang var det vi som var nødt til å ha dem med".

Ha en fortsatt begeistret dag!

Tekst: Jon Morten Melhus. Han driver selskapet Humor & Lønnsomhet, som arbeider med å tilføre mer begeistring i utviklings- og lederprosesser.