Sonerud_Janne LOVISENBERG_850x1280_cropped_450x414.jpg

Motiverte ansatte

I forkant av helsetiltakene gjorde sykehuset spørreundersøkelser blant de ansatte med over 900 respondenter. Der fikk de blant annet vite at 80 % var i stor eller meget stor grad motiverte for å være mer fysisk aktive, og at 55 % ønsket å forbedre kostholdet. På spørsmål om de syns det hadde betydning om arbeidsgiver satte i verk tiltak, svarte 80 % positivt. I tillegg fikk de svar på hvilke tiltak de ansatte ønsket seg mest.

Med bakgrunn i dette utarbeidet ledelsen en tilbudspakke i samarbeid med bedriftsidrettslaget. Viseadministrerende direktør ved Lovisenberg sykehus, Janne Sonerud, forteller at de har gjennomført tilbud som helse- og kostholdskurs for bedre livsstil, gratis fysioterapi, personlig trener på arbeidsplassen, skrittellerkonkurranser med veldedige formål, og en rekke treningstilbud. De har gjennomført alt fra Zumba til spinning, sirkeltrening og en rekke andre gruppetreninger etterspurt av de ansatte. De ansatte har vært svært fornøyde, og punktet «Helse og trivsel» har fått høyere score på hos de aller fleste. Likevel var det en gruppe de ikke nådde så godt frem til, nemlig de som aldri eller sjelden trente fra før.

­- Et av tiltakene som ble etterspurt i undersøkelsen, var et 'kom-i-gang'-tilbud. Vi hadde et bra samarbeid gående med SATS, og ba dem derfor være med og utarbeide et lavterskeltilbud som skulle nå ut til denne gruppen, forteller Sonerud. Det ble utarbeidet et prosjekt som gikk over 12 uker, og sykehuset annonserte gjennom intranettet etter deltakere. Kort fortalt sendte 48 inn søknad, og 20 kom med ut fra de kriteriene som var satt på forhånd.

Gjennomføring og gode resultater

De utvalgte i pilotprosjektet forpliktet seg til å delta på 2 gruppetimer i uken, og 1 time med egentrening. Alle fikk veiledning i form av personlig trener fra SATS. I starten ble deltakerne kartlagt ved en formtest, og en kroppsanalyse (fettprosent, muskelmasse, vann etc.) for å ha et sammenlikningsgrunnlag til testene etter prosjektet.

­- Vi lanserte starten med en kick-off med hele gruppa. Det var deltakere fra ulike avdelinger, og alle så litt ned i gulvet i starten, forteller Sonerud. Hun sier at på slutten av samlingen var alle i prat, og gledet seg allerede over å være en del av et felles prosjekt.

­- En veldig fin sideeffekt av slike tiltak er kulturbyggingen i bedriften, sier Sonerud entusiastisk. ­- Her har folk blitt kjent på tvers av avdelinger, og vi har fått et sterkt samhold på arbeidsplassen.

Hun skryter av samarbeidspartner SATS’ innsats underveis. ­De var veldig positive, tilgjengelige og holdt en god driv i prosjektet. Beklageligvis ble PT'en syk midt i, men det løste de med en bra erstatning, forteller hun. I etterkant ble deltakerne målt igjen, gjennom de samme testene som i starten. Resultatene viste at alle hadde fått lavere fettprosent, økt muskelstyrke, og bedre kondisjon. Deltakerne meldte om bedre fysisk form, mindre smerter, og mer energi i hverdagen. Flere av deltakerne har dannet en trenings-klikk, og trener fortsatt sammen to ganger i uka.

­- Imidlertid hadde vi en utfordring med oppmøtet på gruppetreningstimene. Neste gang skal vi la det gå lengre tid fra påmelding til gjennomføring, så folk får planlagt livene sine litt bedre. Det er mange forpliktelser å ta hensyn til, særlig hos våre ansatte som har turnuser å følge, sier Sonerud.

Janne Soneruds råd til andre bedrifter som ønsker prøve det samme:

  • Prosjektet må ha forankring i toppledelsen. Man må ville dette. En slik satsning er ressurskrevende både på tid og penger. Vi vet at vi får igjen med monn, det er derfor vi gjennomfører.
  • Spør de ansatte, og ta dem med i planleggingen.
  • Gjør fortløpende evalueringer, og gjennomfør det dere ser fungerer.
  • Tenk helhetlig, som en satsning. Ikke lapp sammen små enkelttiltak.
  • Sørg for å ha gode samarbeidspartnere
  • Heie på de ansatte underveis!
  • Ikke mål alt i kroner og øre, eller redusert sykefravær. Se heller til de ansattes evalueringer.

Tekst: Cecilie Mossige       

foto: Lovisenberg