VIGDS AUSTRHEIM_750x1104_cropped_450x357.jpg

Planen var at vi skulle forsterke det norske selskapet. Av natur er jeg nysgjerrig, interessert i å lære og i å være god på det jeg gjør, og jeg har meninger om det meste. Du kjenner deg kanskje igjen? Mine meningsytringer førte til en invitasjon fra konsernledelsen ­- de ville høre hva jeg, som ny, mente etter et par måneder i det norske selskapet. Etterhvert forstod jeg gjennom spørsmålstillingen at dette var et jobbintervju.

Det handler om å se muligheter, og ikke minst gripe dem. 

            Jeg havnet i IT-bransjen ved en tilfeldighet. Jeg var opprinnelig ikke interessert i data, men har vært der i snart 30 år!  Denne setningen håper jeg inspirer unge jenter og gutter til å se utenfor boksen, til å våge å gå stier de ikke tenkte de skulle gå. Grunnen til at jeg ble, var en bransje full av utvikling, en løsningsorientert bransje, med et uuttømmelig hav av utfordringer jeg kunne gripe fatt i, hos kundene og internt. Oppsummert kan du si at jeg ble i IT-bransjen på grunn av kulturen og menneskene. Så om du har du en datter hjemme som sier hun vil jobbe med mennesker eller med reiseliv, som var min opprinnelige plan, kan du si at databransjen kan være det perfekte sted å gjøre karriere!

            La meg dele fra min reise, for å se om jeg kan inspirere deg og gi deg noen konkrete erfaringstips, som du kan bruke til å bli en enda bedre leder. Jeg begynte i et selskap på 80-tallet som het Digital, verdens nest største IT-selskap etter IBM. Snart fikk jeg ansvar for å reise rundt i Norge og drive opplæring på nye systemer, og jeg fikk besøke alle industristeder i Norge som en del av jobben. For en spennende pang-start! Ikke minst å få se bedriftskulturen hos tunge industriselskap i distriktene opp mot bedriftskulturen f.eks hos banker i Oslo. Den viktigste læringen jeg tok med meg her, var respekt og nysgjerrigheten for enkeltindividet, og den bakgrunn hver enkelt har som former dem. Jeg ser det finnes ledere som ikke har genuin interesse for sine medarbeidere, og min påstand er at de ikke vil lykkes i å skape de beste arbeidsplassene. Et annet viktig råd: Engasjer deg i hver enkelt av de menneskene som jobber for deg, og vit hva som motiverer og demotiverer dem.

            Jeg likte å jobbe for et stort amerikansk konsern. Det fantes muligheter: "Vil du, så er det åpninger", fikk jeg høre. Jeg fikk støtte til videreutdanning, og har heller aldri sluttet med å utdanne meg. Dette er helt nødvendig i en verden full av forandring, for å være på topp og tilby kontinuerlig verdi til selskapet, teamet og kollegaer. Jeg byttet jobb innen samme selskap ca. hvert annet år, bygget  erfaringer, men hoppet av da lederjobb med personalansvar ble tilbudt. Jeg hadde laget meg en personlig plan for hva jeg ville oppnå, og den stillingen stod igjen på listen. Men jeg valgte allikevel å takke nei. Kunne kanskje tatt med den jobben for CV’ens skyld, men valgte heller å få barn nummer to, og deretter starte et gründerselskap. Viktig læring fra denne perioden er hvor viktig det er å gripe muligheter ­- ikke bare snakke om at det er jobber du ønsker deg, men jobbe målrettet for å få det til. Ikke minst lærte jeg av andre i denne perioden. Til nye ledere pleier jeg alltid å gi råd om at de må definere sin identitet, hva de skal være kjent og anerkjent for.    Selv vil jeg være kjent for å skape resultater, skape talentfulle og sterke team, og for å engasjere meg, utvikle og dele med de rundt meg. Jeg utviklet meg mye gjennom å se og lære av gode kollegaer, plukke til meg egenskaper som imponerte meg hos andre, og jobbe for at jeg selv ble stadig bedre på disse områdene. I denne perioden ønsket jeg å være god på salg. Jeg tok for meg tre svært gode selgere, noterte meg hva de gjorde som jeg synes var så bra, og lagde meg min egen utviklingsplan. Jeg sørget for å innhente kontinuerlig feedback fra de rundt meg, spesielt fra kundene. Denne tilnærmingen ble gull verdt da jeg bestemte meg for å starte et grunderselskap. Om du selv har en grunder i magen, er mitt råd: Kast deg ut i det. Det finnes ikke bedre måte å lære hva som skal til for å få en bedrift til å lykkes. Du må ta alle typer jobber selv, du har kun deg selv å stole på og dermed ingen andre å skylde på heller! Vi fikk til en bra suksesshistorie og startet enda et selskap. Det siste ble så suksessfullt at det havnet på Kapitals Topp 500-liste på 4. plass som mest lønnsomme SMB-selskap.

Jeg ser ledere som ikke har genuin interesse for sine medarbeidere og min påstand er at de ikke vil lykkes i å skape de beste arbeidsplassene

Kvinne på toppen

            Det å være målrettet og skape resultater, har vært en rød tråd for meg.  Det kunne være til dels ensomt som en av de få jentene i IT-bransjen, og eneste kvinnelige partner i gründerselskapene, men for meg var det fantastisk læring å være i et så mannsdominert miljø.  Jeg lærte å være TYDELIG som leder. Det er ikke mange menn som liker de innskutte ordene vi damer ofte kommer med, eller de svært detaljerte fortellingene og de usagte setningene hvor motparten burde ha forstått! Tydelig og direkte budskap var for meg nøkkelord for å bli hørt som kvinnelig selger, og senere leder.

            Jeg har fått tre fantastiske barn samtidig som jeg har gjort karriere. Det er fullt mulig! Ikke la det hindre deg å ta spennende lederjobber, du kan kombinere det med barn. I dag er teknologien tilstede for at du kan jobbe mer tilpasset din hverdagskabal. Vær praktisk, prioriter hjelp der hvor du kan. Det viktigste er å ta valg, å velge bort noe er nødvendig. Du sliter deg fort ut om du skal ha et perfekt hjem etc. kombinert med å være den beste lederen. Jeg definerte mitt Akkurat passe-begrep. I tillegg er det beste karriererådet jeg kan gi, at du velger rett mann og rett sjef.  Rett mann valgte jeg nokså raskt, men leder har jeg valgt mange ganger. Jeg har takket nei til flere jobber hvor jeg så at jeg ikke fikk riktig leder for meg. I det ligger det at jeg vet hva som skal til for at jeg yter mitt beste og skaper de gode resultatene. Jeg vet hvilke verdier som er viktige for meg. En riktig leder for meg, er en leder som jeg ser opp til, som har kunnskap og egenskaper jeg ikke har, som også er menneskeorientert, som har tillit til at jeg kan håndtere oppgavene, som støtter og som gir frihet til hvordan og når jeg løser oppgavene. På denne måten har jeg kunnet dra hjem til barna, hente i barnehage, følge til skolen, bidra på lekser, se fotballkamper og skoleavslutninger, samtidig som jeg har hatt utrolig spennende lederjobber.  Det har vært mye jobb, ikke tro noe annet. Du må jobbe hardt for å komme til de mest spennende lederjobbene.  PC’en har kommet frem etter barna har vært i seng, og det har vært mange sene kvelder og lange netter i perioder. Lite trening til tider, men et knalltips er å være vertsfamilie for en kommende førerhund. Da blir familien glad, du må gå tur, og du hjelper andre mennesker samtidig. Litt av et Kinderegg!

Om du har en grunder i magen er mitt råd, kast deg ut i det. Det finnes ikke bedre måte å lære hva som skal til for å få en bedrift til å lykkes

            Jeg var svært ung og erfaren da jeg fikk min første topplederjobb som adminstrerende direktør i en alder av 29 år. Jeg hadde en haug av læring foran meg.  Den viktigste læringen fra den perioden, og hele min yrkeserfaring til da, var hvor viktig det er å se potensialet. Å våge å satse på unge talenter. Da jeg begynte i Microsoft som storkundedirektør, var jeg veldig bevisst hvor viktig det er å satse på unge talenter. Jeg begynte med en gang med å kalle dem talenter. Den endringen gjorde at jeg og andre så på mitt team med andre øyne. Hvor herlig er det ikke å bli kalt et talent? Min påstand er at vi alle har talenter, det gjelder bare for oss som ledere å ta ut det potensialet.  Det viktigste fra denne perioden var å sette sammen et sterkt team, med utfyllende egenskaper, hvor alle jobbet mot det samme målet. I denne perioden innførte Microsoft Balanced Scorecard, og vi var i gang med en stor endringsreise i selskapet. Da var det viktig for meg som leder å skape tydelige mål, og forenkle alle de instruksene og målene som kom. Vårt hovedfokus var kun på tre ting: Vi skulle øke omsetningen, vi skulle bedre kundetilfredsheten og vi skulle skape den beste medarbeidertrivselen. Dette 3-årskapitlet i min karriere kan jeg oppsummere med dobling av omsetning. Vi gikk fra 500 millioner til en milliard i omsetning, vi fikk de beste kunderesultatene i den regionen på 12 land som vi tilhørte, og vi ble kåret for første gang til Norges beste arbeidsplass.

            Mye læring fra den perioden altså. Det aller viktigste fra denne perioden som jeg vil trekke frem, er som sagt å skape gode team, satse på talenter, og ikke minst skape engasjement og eierskap. Det kan være utmattende å stadig få nye mål eller prosesser som skal implementeres.  Det å kunne heve blikket, se på hvorfor vi var der, hva vi ville skape for våre kunder og partnere, sette målene inn i større perspektiv, samtidig som det skulle være viktig for hver enkelt medarbeider, var nøkkelen for oss.

            Som sagt byr IT-bransjen på forandringer og muligheter, og jeg fikk enda en drømmejobb. Denne gangen som leder av Microsoft sin Cloud-satsing innen storkundesegmentet. Jeg fikk ansette et nytt team for regionen EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika), rapporterte til USA og fikk jobbe med base fra hjemmekontoret i Norge. Fantastisk læring i endringsledelse og fjernledelse, det å lede mennesker på avstand. Mer om hvorledes vi gjorde det vi kalte Breakthrough Leadership kommer i en egen artikkel. Og ikke minst mer om ledererfaringene fra min tid ved hovedkontoret i USA, hvor jeg flyttet med hele familien.

            Min holdning  har vært at jeg skal glede meg til å gå på jobben hver dag. Jeg hadde en sjef som sa at han gikk på jobben med den holdningen at han skulle gjøre sitt beste hver eneste dag, strekke seg ekstra. En inspirerende holdning for oss som jobbet rundt ham. La det være min oppfordring til deg som leder, tenk på hvorledes du kan ta med deg en erfaring og et tips fra meg inn i din lederhverdag. Ikke minst: Våg mer, strekk deg enda litt mer ­- for din egen utvikling og for de rundt deg. Lykke til.

Oppsummerte erfaringsråd som skaper resultater

1.Se hver enkelt medarbeider, vær tilstede, positivt nysgjerrig og respektfull. 

2.Ta personlig ansvar for kontinuerlig utvikling. Det er en forutsetning  for å skape verdi

3.Våg mer, vær uredd og nysgjerrig

4.Du kan få til det du vil, bare du vil det nok

5.Som kvinne er det beste tipset jeg kan gi deg for å kombinere familie med karriere at du velger rett mann og rett sjef

6.Sett deg høye mål, og prioriter

7.Vær tydelig og inspirerende

8.Ta ansvar for egen tilstand og sørg for å ha det gøy hver dag

TEKST:  Vigdis Austrheim.