Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder. Opplæringsplikten er personlig og kan ikke delegeres.

Ved å delta på dette kurset vil du som leder få den nødvendige opplæring, kursmateriale og dokumentasjon på gjennomført lovpålagt opplæring.

Arbeidsgiver har i følge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten.

Kurset er i tråd med Arbeidstilsynets veiledning om krav til innhold.

Målgruppe

Kurset er tilpasset ledere.

Agenda:

  • Hvorfor HMS-arbeid i bedriften?
  • En oversikt over og gjennomgang av de viktigste lover og forskrifter innen HMS, herunder
  • Arbeidsmiljølovens krav til HMS
  • Internkontrollforskriften
  • Aktørene i HMS-arbeidet
  • Særlig om lederens ansvar
  • Andre aktørers rolle
  • Internkontroll i praksis
  • Forslag til ulike rutiner og praktiske råd og tips

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

For revisor: 7 timer Annet
For regnskapsfører: 7 timer Rettslære