Når det gjelder rekruttering av medarbeidere, så var det en klok mann som en gang sa:

Ansett mennesker som er MINDRE enn deg selv, - og selskapet ditt vil til slutt bestå av dverger.

Ansett mennesker som er STØRRE enn deg selv, og selskapet vil til slutt bestå av kjemper.

Hva kjennetegner så de menneskene og lederne som tørr å ansette mennesker som er STØRRE enn seg selv, og som gjennom denne form for rekruttering bidrar aktivt til at eget selskap kan vokse?

Ut fra min mangeårige erfaring i næringslivet så kjennetegnes de lederne som ansetter dyktige og riktige mennesker til egen bedrift av følgende 5 egenskaper:

  1. Har god selvinnsikt 

En oppegående leder/rekrutterer har utviklet en god selvinnsikt i forhold til hvilke egenskaper, holdninger og kunnskaper som bedriften mangler eller som kan styrke bedriftens totale evne til å prestere, levere og vokse

  1. Er trygg på seg selv

En oppegående leder/rekrutterer er såpass trygg på seg selv at hun/han inspireres av kompetente og dyktige mennesker fremfor å føle seg truet av dem

  1. Ser like mye etter det som skiller som det som likner

En oppegående leder/rekrutterer er vel så opptatt av egenskaper og kompetanse som kan videreutvikle og fornye bedriften som hvordan aktuelle personer speiler de eksisterende medarbeiderne i bedriften

  1. Er modige 

En oppegående leder/rekrutterer er modig nok til å tørre og satse på og rekruttere mennesker som vil utfordre eksisterende kultur og såkalte "etablerte sannheter" i bedriften, selv om dette kan skape kritikk internt og eventuelt slå tilbake på dem selv

  1. Tilrettelegger for kompetanseutvikling og trening

En oppegående leder/rekrutterer erkjenner at medarbeideres kunnskap og ferdigheter kontinuerlig må "vitaliseres", trenes og fornyes for å kunne opprettholde verdi for bedriften og den enkelte medarbeider. Dette gjelder selvsagt også for nye medarbeidere, uavhengig av hvor talentfulle og kompetente hun/han i utgangspunktet virker å være

Hva er din erfaring og vurdering?

Del gjerne artikkelen med kolleger, kunder, venner eller andre - hvis du mener artikkelen kan ha interesse for flere enn deg.

Tekst: Ulf Rasmussen i Euro Business School