CHRISTOFFER HOVDE_450x300.jpg

Vi må prate mer i 2015

Jeg tror sterkt på at mer prat vil kunne bidra til å øke indre motivasjon og dermed også prestasjonene til den enkelte. Det handler ikke om tåkeprat eller koseprat, så her snakker jeg ikke nødvendigvis om lengde i samtalen. Jeg snakker om økt hyppighet. Det å gå å vente på den årlige medarbeidersamtalen og forberede seg måneder i forveien begynner å bli så 1990. Jeg tenker at utover dialogen de aller fleste ledere har med sine medarbeidere i hverdagen, så vil en månedlig samtale med visse rammer være optimalt. Mange spør seg selv som ledere, eller lederne rundt seg hva som er den optimale samtalen. Hvorfor er det ingen som spør medarbeiderne, som faktisk er de som skal ha nytte av denne samtalen? Har medarbeider nytte av samtalen, ja så vil vi som ledere også ha nytte av den. Så hva har du å tape på å spørre dine medarbeidere? Kanskje er det nettopp de som skal få lov til å utforme samtalen?

Overvåkning og kontroll på vei ut

Forskning viser at stor grad av målstyring og prestasjonsmåling ikke er en god måte å påvirke den enkeltes indre motivasjon. Derfor ser vi en trend der dialog og tett relasjon med leder er i fremmarsj. Å bli overvåket og kontrollert er noe de færreste av oss liker. Tall kan være et godt underlag for en god samtale og gode refleksjoner, men det må ikke være det som blir gjeldende. Tallene forteller sjelden eller aldri den hele sannheten, og derfor er samtalen rundt viktig. Hadde tallene gitt alle svarene, hadde vi vel ikke hatt behov for å snakke om det?

Din bestevenn er viktig for ditt engasjement

Jeg leste nylig en bok (First, Break All The Rules: What The Worlds Greatest Managers Do Differently) som påpeker at en av de viktigste kriteriene på en arbeidsplass for suksessfulle arbeidstakere er at de har nære og tette relasjoner på jobb. Det kan være med sine kolleger og/eller ledere. Men det hersker vel ingen tvil om at gode relasjoner er viktig. Noen går så langt å hevde at man burde ha sin beste venn på jobb, for mange vil dette høres noe nært ut, for andre vil det være helt perfekt. En ting er helt sikkert, uten gode relasjoner vil det være et dårlig grunnlag for gode resultater. Ville du jobbet med din beste venn?

Medarbeidersamtalene er til for to parter

Noe av det viktigste ved en samtale er at begge parter skal ha nytte av den. Kanskje mer medarbeider enn leder, da det etter mitt syn gagner leder at medarbeider har nytte av det. Mye har endret seg de siste årene og vi ser at endringstakten i samfunnet stadig øker. Farten på utviklingen av medarbeidersamtalene har nok gått i sneglefart i forhold til utviklingen ellers. Nå er det på tide at den også snart oppnår rakettfart for å komme i hakk med medarbeidernes behov. Vi snakker om at ledere ofte er i utakt med sine medarbeidere, men samtalen kan vi i hvertfall bekrefte at er i utakt.

Enkelhet, tydelighet og rammer

Enkelhet og tydelighet er to gode stikkord for en god samtale. Motivasjonsteori peker tydelig på forventningsavklaringer og klare jobbroller som viktig for jobbmotivasjon. I dagens samfunn der endringstakten stadig øker, er det for meg en selvfølge at også forventinger må avklares stadig hyppigere. Dette gjøres i mer og mer i daglig dialog, men de fleste jeg snakker med ønsker også en avsatt tid, der de kan forberede seg, vite at det kun er fokus på dem, at det ikke er noen forstyrrelser, ja rett og slett litt alenetid med lederen. Viktige poeng med rammene rundt en samtale er å være tilstede, få mulighet til å forberede seg, avklare en agenda sammen, ha nok tid og ikke minst at den skal foregå uten andre forstyrrelser. Vi har blitt noen mestere i å multitaske og tastelyder fra pc, telefon og pads låter innimellom som et symfoniorkester. I en samtale hører dette ikke hjemme. Vis respekt for hverdandres tid og vær fullstendig tilstede. Det er selvfølgelig enklere sagt enn gjort i mange sammenhenger, og det begynner med bevissthet. Selv har jeg begynt å slå av alt utstyr før jeg går inn i en samtale. Da kan verden vente, og samtalen og vedkommende som sitter foran meg er det eneste som betyr noe.

Det er lov å være kreativ

Litt småstive møterom er nok det mest benyttede lokale for samtaler. Ikke noe dumt i det, men heldigvis er ikke det den eneste formen som finnes. Det er ofte det enkleste valget, men det er også lov å variere og være litt kreativ i blant. Noen av tipsene her kan være endring av lokasjon, kan vi ta det på stranda om sommeren, kan vi ta en hyggelig kaffe på en cafè, hva med en god lunsj, eller hva med å gå en hyggelig tur i skogen mens vi sammen løser verdensproblemer. Litt fysisk aktivitet gjør noe med oss og er gjerne en hyggelig bonus i en travel hverdag. Her finnes det ingen fasit, og det vil nok være individuelt hva som er å preferere. Men vi må ikke være redde for å teste. Kan vi noen ganger ta en speeddate versjon av samtalen i travle tider, kan vi utnytte synergier ved å være flere i samtalen innimellom, mulighetene er mange. Våg å være annerledes og du vil kanskje finne ut noe nytt som andre også kan få glede av?

Mer uformell prat

Det å bli verdsatt og sett som individ er noe som nok alltid har vært viktig, men vi har nok blitt mer og mer bevisste på dette. Her også plass til uformell prat i den tidligere så rigide medarbeidersamtalen. Mange jeg snakker med ønsker å snakke mer om hvordan de selv har det på jobb, trivsel, relasjon til andre, de myke verdiene, mål med mening, hvordan det går og det å sette egne personlig mål. De kan gjerne være knyttet opp mot virksomhetens mål, men de må være viktig for en selv. Det å utvikle seg som person er til stor nytte også i jobbrollen, men det er også en varig asset som den enkelte arbeidstaker vil ha nytte av gjennom resten av sin karriere og også i livet forøvrig. Kanskje er det derfor den indre motivasjonen, personlig utvikling og skreddersøm ser ut til å komme for fullt også i ledelsesfaget. Vi henger litt etter i Norge, men jeg har stor tro på at vi er på vei og at vi kommer dit. Jeg opplever at de fleste av oss vil, men vi vet ikke alltid hvordan vi skal få det til. Jobb og fritid flyter mer og mer over i hverandre, og da må samtalene også tilpasses dette. Vi er 24/7 mennesker og det må også samtalene reflektere. La oss sammen forsøke å øke engasjementet. Med et så lavt tall som 16% som utgangspunkt har vi store muligheter for å kunne øke andelen markant i 2015. Om resultatet kommer av å prate mer eller ikke, gjenstår å se. Har vi noe å tape på det?

Om Christoffer Hovde: Leder på IKEA Slependen, Masterstudent, Ledertalent, Adv. Boardmember Norsk Lederkonferanse og en aktiv blogger. ChristofferHovde.com

Fotograf: Gina Englund