TORLEIF 2.jpg«Landax» har gjennom 10 år utviklet noe som er å betrakte som en sensasjon innen styringssystemer. 

Med sitt meget solide tekniske underlag og oppbygningsstruktur, brukergrensesnitt og konfigurasjonsmuligheter har Landax på kort blitt ledende innen sine områder, sier Torleif Bratlie, daglig leder i Landax AS.  Landax kan hjelpe deg med styring av ledelse innen kvalitet, HMS, beredskap, FDV, HR og flere andre områder. 

Prosess, avviks og forbedringsmodul – den mest benyttede Det er først og fremst avvik- og prosessmodulen som er mest benyttet og i dag har vi 430 bedrifter fordelt på 10.000 brukere på disse modulene. De tar seg av innmelding, behandling, lukking og rapportering av alle typer hendelser i bedriften, det være seg kvalitetsavvik, HMS-saker, forbedringer, miljøsaker, endringsordre, beredskap og mye annet. Du kan selv klikke deg inn for å se nærmere på hvordan det fungerer.

Bilde - Dashbord
Dashbord.png
Over 25 års erfaring 

Med over 25 års erfaring innen programvare og programutvikling har vi funnet en god måte å håndtere etterspørsel og levering på. Landax står også til tjeneste med rådgivning og coaching i forbindelse med de fagene modulen over omhandler, særlig kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontrollarbeid.

Landax er et verktøy som også benyttes innen LEAN og andre typer systematisk forbedringsarbeid. Dette dreier seg blant annet om prosesskontroll, dokumentstyring og internkommunikasjon.

Økende krav om sertifisert kvalitetssystem 

Kunder stiller krav til kvalitet på de produkter som leveres fra sine leverandører og myndighetene stiller krav til internkontroll, HMS og kontroll på ytremiljø og arbeidsmiljø. Både myndigheter og kunder forlanger dokumentasjon. Dette har Landax tatt konsekvensen av og laget velfungerende systemer for.

Mange av Landax’ kunder benytter løsningen som hjelpemiddel for å sertifisere seg eller vedlikeholde en sertifisering, for eksempel mot en ISO-standard.

Landax har en avtale med Standard Online AS  på integrerte standarder. Dette vil si at du kan besvare kravene i standardene direkte inn i Landax – punkt for punkt. Standardene er utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring innen diverse områder.

ISO-sertifikat utstedes av godkjente sertifiseringsorgan etter at Landax har vært inne og hjulpet til på veien. Bruk av standarder kan også være nyttig selv om man velger å ikke bli sertifisert.

Å være sertifisert er å betrakte som et bevis på at bedriften drives i henhold til visse krav nedfelt i respektive standarder. Periodisk revisjon sikrer at hele styringssystemet blir fulgt opp og vedlikeholdt. Slike revisjoner gjøres i Landax sin modul «Protokoll». 

moduler.jpg
Landax er i kontinuerlig utvikling
Struktur og innhold i Landax utvikles gjerne kontinuerlig i samarbeid med kundene.  Landax har seks utviklere som til enhver tid jobber med løsningen og gjennomfører ytelsesforbedring, funksjonsutvidelser og -forbedringer på alle eksisterende moduler i styringssystemet. Landax utvider med nye moduler når nye behov melder seg, og du kan derfor være sikker på at din bedrift blir ivaretatt på best mulig måte. 
Modulbasert 
Landax består av mange moduler; Du kan bestille «Landax ULTIMATE», som inneholder alle modulene; eller sette opp din egen, skreddersydde modulpakke. 
Ønsker du å se nærmere på hvordan Landax fungerer kan du klikke deg inn her: 
Landax er virkelig verd å bli kjent med. Kontakt oss i dag for nærmere informasjon.

prosess.jpg

LES OGSÅ: