De har alle forberedt seg på en ukjent fremtid ved bruk av scenarioutvikling. 

Hvordan vil autonome kjøretøy påvirke utviklingen av våre byer? Kan deleøkonomi snu opp-ned på hva vi tenker på som kollektivtransport? Er privatbilen på vei ut? Mobiliteten er i transformasjon. Den motoriserte tidsalder og den digitale tidsalder kolliderer og slås sammen. Usikkerheten og kompleksiteten er stor, og det er vanskelig å ta gode beslutninger. 

- Ved å se på fortiden og nåtiden kan man i stor grad spå trender og utviklingstrekk for fremtiden, forteller Kristin Karlsrud Haugse i Rambøll Management Consulting.

En studie med 300 globale ledere viste at 80 prosent følte at deres organisasjon var mindre utadvendt og visjonær enn det var behov for. 66 prosent erkjente at deres organisasjon var blitt overrasket av inntil tre hendelser med høy konsekvens i løpet av de siste 5 årene og 97 prosent svarte at deres selskap manglet et «early warning»-system for å hindre slike overraskelser i fremtiden.*

– Scenarioutvikling handler om å konstruere alternative bilder av fremtiden, basert på drivere og megatrender vi ser i dag. Ved å ha et forhold til hvordan virkeligheten kan se ut om 5, 10 eller 35 år, vil dere være bedre rustet til å legge merke til tidlige tegn, sier hun. Vi må ikke finne løsninger på dagens utfordringer, men utvikle løsninger som er tilpasset fremtidens behov. Vi må forholde oss til mange faktorer vi ikke kan kontrollere, og vi er sårbare. Ved å forberede oss øker endringsberedskapen og gjør det mulig å navigere i et ukjent landskap, mener Kristin Karlsrud Haugse.

«Usikkerhet er ikke en behagelig tilstand, men sikkerhet er absurd» Voltaire 1694-1778

Scenarioutvikling - historikk
Herman Kahn (USA, 1922-1983) var en av de første som benyttet seg av scenario-basert planlegging, i forbindelse med krigføring. Ved å tenke det utenkelige, hevdet han at man ville være bedre rustet til å møte fienden. I forretnings-sammenheng, ble scenarioutvikling først tatt i bruk mot slutten av 1960-tallet av Pierre Wack, som jobbet med scenarioutvikling for Royal Dutch Shell. Som et resultat av hans arbeid, var Shell i stand til å håndtere oljekrisen i 1973, og samtidig styrke sin posisjon i bransjen betraktelig. Scenarioutviklerne i Shell ble senere bedt om å assistere Sør-Afrika. Mange mener at arbeidet som ble gjort, bidro til å forhindre borgerkrig i landet da apartheid-regimet ble oppløst.

*Integrating organizational networks, weak signals, strategic and scenario planning.
Technological Forecasting & Social Change, May 2013

Ønsker du å vite mer om scenarioutvikling?

Ta kontakt med Manager i Rambøll Management Consulting i Norge, Kristin Karlsrud Haugse.

e-post: krish@ramboll.com

ramboll 1.jpg