Monika Galgum Dyresen (Foto: Privat)

Etter finanskrisen var trenden i antall konkurser og tvangsavviklinger lenge nedadgående, men trenden har nå snudd. Antall konkurser, tvangsavviklinger og inkassosaker øker, og den økonomiske utviklingen og usikkerheten om fremtidig utvikling i Europa bidrar ikke til å gjøre bildet lysere.

Kundefordringer er en av de største og viktigste eiendelspostene i de fleste virksomheter. Det er derfor viktig at man som en del av virksomheters risikostyring vurderer hvilke rutiner og intern kontrolltiltak som må etableres for å forebygge risiko for tap på kundefordringer. I denne anledning benytter vi en metodikk som beskriver trinnene i et kredittforhold og hvilke forebyggende tiltak som bør vurderes i den enkelte fase.

  1. Arbeidsdeling for etablering av kundeforhold
  2. Kredittsjekk
  3. Kredittrammer og "kredittrapp"
  4. Løpende vurdering av kredittverdighet
  5. Fakturerings-, purre- og inkassorutiner
  6. Håndtering av reklamasjoner og returer
  7. Sperring av kundeforhold

Vår erfaring er at et forebyggende tiltak i form av arbeidsdeling mellom økonomiavdelingen og salgsavdelingen ved etablering av kundeforhold, samt etablering av rutiner for kredittsjekk, kredittrammer og «kredittrapp», bidrar til å redusere risiko for tap. Mens salgsavdelingen identifiserer kunder og fokuserer på salg, bør økonomiavdelingen fungere som en støttefunksjon. Etter å ha foretatt kredittsjekk etableres kunde i kundekartotek/kundereskontro og innvilges kredittrammer og betalingsbetingelser i samsvar med vedtatte rutiner og retningslinjer.

Det kan fremstå som underlig at man skal fokusere på rutiner for løpende vurdering av kredittverdighet før man etablerer fakturerings-, purre- og inkassorutiner. Vår erfaring er imidlertid at fakturerings-, purre- og inkassorutinene skal basere seg på øvrige etablerte forebyggende tiltak, og ikke omvendt. Dersom virksomheten har implementert hensiktsmessige tiltak i trinn 1-4 kan dette åpne for fleksibilitet i fakturerings-, purre og inkassorutinene.

Vi ser at mange spekulerer i å påpeke mindre feil i vareleveranse/fakturering som grunnlag for å utsette betaling. Ved å ha raske og effektive rutiner for håndtering av reklamasjoner og returer vil dette ofte bidra til å redusere faktisk kredittid mot kunde.

Vi ser også ofte at mange virksomheter venter med å sperre kundeforhold slik at risiko for tap øker unødvendig mot risikokunder. 

Mange inkassosaker avsluttes før betalingsoppfordring blir sendt ut, fordi kunden likevel betaler. Inkassokostnader kan spares ved å etablere gode fakturerings-, purre- og inkassorutiner som sikrer at man får rettidig oppgjør fra kunder som har betalingsevne.


Tekst: Monika Galgum Dyresen

Monika har en mastergrad i økonomi og administrasjon og har jobbet i RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen siden 2010. Hun har allsidig erfaring med revisjon- og konsulenttjenester innenfor en rekke bransjer. I tillegg til erfaring fra privat revisjon har Monika bakgrunn fra Riksrevisjonen. Denne bakgrunnen gjør henne til en av ressurspersonene for tjenesteområdet Risk Managment i RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen.