Ledelse av det digitale skiftet

-Digitalisering kan sees på som omstilling ved hjelp av teknologi. For å lykkes med slike omstillingsprosjekter, er det en grunnleggende forutsetning at man forholder seg til teknologi som et verktøy. Det krever god ledelse, god styring og godt samarbeid. Digitalisering betyr at kjernevirksomhet og teknologi veves sammen. God ledelse i digitaliseringens tid krever styrket strategisk teknologiforståelse, både i ledergruppene og i styrerommene, sier fagansvarlig Tale Skjølsvik for det nye utdanningstilbudet i digital transformasjon og ledelse, som starter opp høsten 2019.

Tale_sh.jpg

-Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det handler om ledelse, mennesker og omstilling. Det handler således like mye om endringsledelse, forståelse av nye forretningsmodeller, organisasjonsutvikling og mennesker som forståelse av teknologi.

-I offentlig og privat sektor finnes det et stort mulighetsrom for endring ved bruk av digitale løsninger. Ved å utvikle forståelse og kunnskap om hvordan slike løsninger kan og bør brukes er det mulig å sikre god ressursutnyttelse av offentlige midler og et konkurransedyktig Norge.

School of Management ved OsloMet tilbyr et praksisnært studium i digital transformasjon og ledelse som innebærer:

 • analyse, utvikling og gjennomføring av ditt digitale endringsprosjekt
 • ledende kunnskap innen digital strategisk tenkning
 • en arena for å diskutere dine utfordringer med andre i samme situasjon
 • ledende fageksperter og praktikere knyttet til digitalisering, ledelse og strategi
 • studiet er på masternivå, gir 10 studiepoeng og kan innpasses i en mastergrad

Her vil du få jobbe med eget prosjekt

-I dette studiet vil du få jobbe med et eget endringsprosjekt som du har med deg fra egen virksomhet. Du vil få møte ledende fageksperter knyttet til digitalisering, ledelse og strategi, sier Skjølsvik.

-Vi legger også opp til at du som leder skal få bygge opp en forståelse for den strategiske betydningen av digital teknologi og se på muligheter og trusler knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon, utdyper Tale Skjølsvik.

Se video med Tale Skjølsvik hvor hun forteller om studiets innhold eller gå inn på vår studieside for å lese mer.

OsloMet satser sterkt på lederutdanning

-School of Management er universitets senter for etter- og videreutdanning i ledelse, sier senterleder Kristi Agerup. Dette for å bidra til livslang læring og omstilling i arbeids- og samfunnsliv. Totalt har vi over 20 forskjellige ledelsesstudier under fellesparaplyen. 

Kristi_Ny_Feb18.jpg
Fotograf: Ole Alvik

-En del av utdanningstilbudet er rettet mot spesifikke yrkesgrupper, som Rektorutdanningen og Styrerutdanningen. Andre utdanningsprogram retter seg mot ledere generelt, på tvers av yrkesgrupper og sektorer. Alle har det til felles at de er tilpasset yrkesaktive som tar studier ved siden av jobb. Vi ønsker således å styrke tilbudet innen ledelsesutdanning rettet mot våre profesjons- og yrkesfelt, i tillegg til å synliggjøre universitets fagmiljø innen ledelse, forteller Agerup. Et annet satsningsområde for School of Management er skreddersydde programmer i samarbeid med virksomheter ut fra deres ønsker og behov. Mange av disse har studiepoeng og kan inngå i en mastergrad.

-Det siste tilskuddet er Digital transformasjon og ledelse som er utviklet i samarbeid med vårt fagmiljø innen teknologi, kunst og design, hvor Tale Skjølsvik er fagansvarlig. Her har vi benyttet såkalt brukermedvirkende design.  Det vil si at vi har vært i kontakt med virksomheter både innen privat og offentlig sektor for å få innspill fra de «som har skoene på» for spissing av form og innhold, avslutter Kristi Agerup.

School of Management tilbyr:  

 • lederutdanning tilpasset arbeidsliv- og næringsliv
 • oppdatert kunnskap fra forskning og praksisfelt
 • utdanning ved siden av jobb
 • skreddersydde studieopplegg
 • tett oppfølging i små grupper
 • Vil du vite mer? Se: www.oslomet.no