ingar næss_cropped_577x417.jpg

Det viktigste spørsmålet man kanskje skal stille seg er; Tror jeg på produktet mitt, eller bedriften min, bransjen eller hva det nå er du føler er vanskelig? Er svaret, ja, - da er det jo bare å ta tak og finne løsninger. Selv om det krever hardt arbeid, så still spørsmålet:

Hva skal til for at vi nå skal lykkes?
Vi har alle gjort feil og det er ok, vel å merke om vi lærte av de feilene vi gjorde. Når ting ser som svartest ut, så kan det fortsatt være muligheter som ikke er forsøkt. Ofte handler det om å sette nye mål og legge ny strategi. Det handler om å forbedre kommunikasjon og motivasjon, og å øke kunnskapene om viktige fakta. Mange ord må fylles med mening. Ser du ikke skogen for bære trær, så gå på baksiden eller løft deg opp. Be om hjelp, la noen utfordre deg! Ikke bli sittende å se på de samme gamle planene og tro at du selv har alle svarene.
Siden temaet ”vanskelige tider” er noe vi møter hver dag og sikkert må slite oss gjennom i minst et par år, er det fortsatt store muligheter for å lykkes for de aller fleste. Siden denne perioden også påvirkes av den globale økonomien vil utfordringene variere blant norske bedrifter. Noen vil bli mer påvirket enn andre. Enkelte benytter muligheten til å legge ned. For andre er det en tid for endringer - og for de kreative en mulighet til å starte opp.
Det som er viktig nå er å være ærlig overfor ansatte og partnere og ikke misbruke situasjonen med en ”skjult agenda”. Det kan skade i det lange løp. Denne artikkelen skal ikke være noen moralpreken, men tanker og ideer som kan gi utløp for positiv forandring.
 
Det er ikke hva du sier, men måten du sier det på.
Jeg har lyst til å nevne President Obama med noen få ord. Jeg er imponert. Han har gjorde i sin tid verdens største salgsjobb og han fikk ordren! Han bestemte seg - og han visste hva han gjorde.
Vi har alle har mye å lære av den måten han la opp løpet på og måten han utviklet strategien underveis. Ikke bare det, men også måten han og hans rådgivere gjennomførte kampanjen på. Det var ikke lett og de gikk på noen smeller. De ble baksnakket og forsøkt trakassert, men Obama sa; ”det er mulig! Fordi jeg vet, at jeg kan gjøre en forskjell. Det er tid for forandring.”
Han bygget Tro på sine mål, han bygget Håp på en måte vi ikke har sett på mange årtier. Legg også merke til hvordan han utnyttet internett til å samle inn penger og stemmer. Det inspirerer, i alle fall meg. Gratulerer!
Så tilbake til ”hvordan lykkes” i vanskelige tider.
 
Når krybben er tom, da bites hestene!
Jeg var hos en bedriftsleder for noen år tilbake, vedkommende hadde selvfølgelig fått smake ”finanskrisen”. Denne virksomheten har tøffe konkurrenter som gjør nesten hva som helst for å overleve og slik vil det alltid være i vanskelige tider når noen tilbyr ”tjenester” så billig at det nesten ikke er til å tro. Da er det som regel ikke noe man skal tro på. Det er ingen som driver en sunn virksomhet, som skal være nødt til å ”gi bort” verken produkter eller tjenester. Når dette skjer, da er det viktig å legge riktig strategi. En strategi for å vinne slaget. Vel å merke om det er interessant å kjempe. Tålmodighet er viktig. 
Mitt råd i en slik situasjon er uansett, - skaff deg fakta! Ta kreditopplysning på konkurrentene, sjekk opp så mye som mulig før du eventuelt starter eller blir med i krigen. Vær forberedt! Vurder din egen økonomiske situasjon - om det er verdt å følge kunden til døren, eller til ”døden”. Når du skaffer deg kunnskap om konkurrentene, kanskje du også finner andre svar. Vær åpen, lytt, still spørsmål, kommuniser, vær engasjert, vis initiativ! Tenk nytt, tenk forandring! Det eneste vi kan være helt sikre på, er at i løpet av de neste årene vil det aller meste forandre seg, på en eller annen måte, og for de aller fleste av oss.
 
Forankring
Vel, denne virksomheten jeg var på besøk hos har drevet helt ok frem til nå og gjort en rekke forandringer og tiltak for å tilpasse seg. Alt basert på så vel kundeundersøkelser som medarbeiderundersøkelser, men effektene kommer ikke helt slik de ønsket og forventet. Hvorfor ikke?, var spørsmålet til meg.
Etter å ha vurdert resultatene fra undersøkelsene og lest tiltakslisten, er det dessverre den samme feilen som mange – ja, alt for mange ledere gjør. De setter i verk endringer uten skikkelig forankring internt, så vel som eksternt. Tilakene isolert sett kan være riktige, men det er ikke alltid nok å kunne informere. Når viktige endringer skal ha effekt, både på kort og lang sikt, må de forankres på en skikkelig måte. Gjerne gjennom en revurdering av strategi, men også gjennom nødvendig opplæring og ikke minst intern markedsføring, før den eksterne prosessen startes. Alt for ofte ser vi at den interne markedsføringen fullstendig utelates. Ja, men vi har jo informert, er forklaringen vi oftest får.
Om jeg får skrike ut en frustrasjon så la meg gjøre det nå. Bedriftsledere skjerp dere! Ikke tro at dere er unike og så ekstremt mye bedre enn alle andre til å formidle endringer. Alt tar tid og krever et skikkelig ”håndverk”. Jeg har opplevd ledere som har jobbet med endringer i lange prosesser over flere måneder og etter et to timers informasjonsmøte så skulle hele organisasjonen forstå og akseptere både endringer og tiltak!
 
Involver!
Tenk på hva som skal til for å nå målet. Vær realistiske! Ta med ledere og ansatte i arbeidet. Utnytt denne tiden til å legge beslutningsfeil bak dere. Ta tak og involver! Bruk sunt bondevett, om du ikke har råd til eller ønsker om å benytte eksterne rådgivere.
Ofte kan en hele organisasjonen være villig til å ta et krafttak, om du som leder innrømmer å ha gjort feil, eller har undervurdert situasjonen. Be om unnskyldning. Spør om de har lyst til å være med på den ”nye veien”! Som sagt: involver! Om du ikke har alle svarene, forsøk å bygge opp forventningene og entusiasmen. Sett realistiske mål og vis vei! Husk det er kun med hardt arbeid målene kan nås! Denne krisen vil minimum ta et par år å løse og husk - om den ikke har nådd deg eller din bedrift ennå, - legg planer nå!
Lykke til!
Tekst: Ingar Næss, rådgiver Maturus AS