Altså, ”tenk nytt”! Har du hørt den før? Vel, det er så indoktrinert at det sitter såpass at du kanskje har glemt det! Det jeg mener er at man selvsagt ikke har glemt det, men det er fort at ting blir en vane eller en rutine, som igjen gjør at man kanskje ikke tenker ANNERLEDES nok.
Være i bevegelse
Så hva er vitsen med å tenke annerledes? Svaret vet vi selvsagt, men tenker og handler vi slik vi behøver for å få til fornying for oss selv og bedriften? Fornying eller innovasjon om vi vil, handler for meg hele tiden om å være i bevegelse. Alt endres stadig raskere i verden og kompetanse og tankekraft bygges i høyt tempo i steder som India, Kina, osv. Med et globalt marked er det fort gjort at man havner i bakleksa. Altså, ”tenk nytt” kan ikke legges på hylla, men må utvikles og vedlikeholdes kontinuerlig.
Høres dette slitsomt ut? Slapp av, det er ikke nødvendigvis det, det er mer hvordan vi tenker, handler og kommuniserer med våre omgivelser som gir eller tar energi.
Målrettet prosess
Fornyelse finner ikke sted tilfeldig og som følge av større eller mindre grad av flaks, men er snarere noe man oppnår gjennom en målrettet prosess med en engasjert ledelse. Evnen til å skape nytt handler om en tverrfaglig og bred prosess med drivkraft fra ledelsen. Den forutsetter evnen til å kunne frigjøre seg fra tradisjon og kultur, og tenke nye tanker.
Lov å bryte regler
 
First, break all the rules!Det er lov å bryte regler når noe nytt skapes. Det er viktig at man frigjør seg fra ”alle sannheter” og måter å gjøre ting på. Deretter kan de ”realistiske” prosesser starte. Det handler om menneskers faktiske kompetanse, deres kunnskaper og evne til å bli involvert, engasjert og entusiastisk rundt nye muligheter. Samtidig dreier det seg om følelser og mental innstilling til det som er nytt og i utgangspunktet ukjent. Slik sett er det ofte mange forutsetninger for at nyskaping kan finne sted.
Den menneskelige dimensjon
Hvordan legge forholdene best mulig til rette for at nye tanker kan tenkes? Ja, hvordan
skaper vi en kultur for innovasjon? Det som er viktig, men lett å glemme er den menneskelige dimensjon, som ofte kan få for lite fokus.
Når vi har fått med den menneskelige dimensjonen, er det lett å glemme hva som påvirker og stimulerer mennesket. Vi må ta hensyn til hvordan vi mennesker blir kreative. Hvordan vi påvirkes av omgivelsene og sansene, for at hjernen skal frigjøre seg fra det trygge og kjente, og utforske nye områder.
 
Det er derfor viktig å legge til rette for å dyrke elementer som gir grunnlag for å tenke, føle og skape noe nytt. Den romslige kulturen der det er lov å prøve å feile. Der man hele tiden leter etter nye og mer optimale måter å jobbe på. Der man forsvinner ut av kontoret, ut av det vante miljøet, for å bryte og skape.
Kjennetegn i innovative bedrifter
ü     En ledelse med en klar strategi for nytenking og nyskaping
ü     Setter av tilstrekkelig med ressurser til arbeidet
ü     Dedikerer en person som har et spesielt ansvar til å overvåke og følge opp arbeidet
ü     Har evnen til å orientere seg utad
ü     Har en ledelse som tar del i nyskapingen
ü     Fokuserer på medarbeiderne, personalet
ü     Forstår hvordan mennesker påvirkes til å tenke og skape
ü     Lærer av egne og andres feil
 
Tekst: Odd Fylling. Han hjelper mennesker og organisasjoner til endring og utvikling gjennom ulike kreative prosesser. Han bidrar til at det skapes nye tanker og handlinger, gjennom energigivende og spennende metoder. www.to-be.no