3 viktige stikkord
En pressemelding er en melding til pressen om noe (et arrangement, en aktivitet etc.) og et utgangspunkt for journalisten til å gå videre på en sak. Den må derfor være SPENNENDE + UTFORDRENDE for journalisten, slik at han eller hun oppfatter den som en god sak for sine lesere.
Pressemeldinger brukes ofte som de er og må derfor være GODT og RIKTIG skrevet. Pass på at pressemeldingen ikke blir for lang. Da gidder ingen å lese den! Er den kortfattet er det også større sjanser for å få den på trykk.
Tre nyttige stikkord for pressemeldingen er NYTT, INTERESSANT og MENNESKELIG. Det siste innebærer at man kan feste historien på ett eller flere mennesker som berøres. Dette kan være kunder, egne ansatte eller leverandører. Ta gjerne bilder, og få sitater.


En god pressemelding bør inneholde følgende:

Hva må tas med i pressemeldingen:

 1. Hvem? Lokalbedriften AS
 2. Hva? Lanserer et nytt produkt
 3. Hvor? I bedriftens lokaler (oppgi adresse)
 4. Når? mandag 25.05.06 (ikke skriv ”i dag”)
 5. Hvorfor? For å dekke behovet til NN (spesifisér kundegruppen)
 6. Fordeler? Peke på produktets unike egenskaper som gjør det attraktivt
 7. Sitat? ”Dette produktet kommer til å hjelpe oss å få feste i vårt marked innen NN”, sier daglig leder NN
 8. Tekniske detaljer? Oppgi eventuelle tekniske detaljer om produktet er av en slik art at dette er viktig og relevant å kommunisere
 9. Hvem vet mer? Produktutvikler NN i lokalbedriften kan besvare nærmere spørsmål om produktet 

Start pressemeldingen med den viktigste nyheten - det som gjør saken interessant. Lag en overskrift som enkelt og direkte formidler det viktige. Meldingen skal kunne kuttes bakfra, uten at viktige opplysninger går tapt.
Huskeliste

 • Skriv på A4 ark og ikke mer enn 20-25 linjer (linjeavstand halvannen i Word)
 • Skriv PRESSEMELDING øverst på arket
 • Bruk korte setninger
 • Sørg for at alle navn er riktig skrevet (VIKTIG)
 • Unngå overstrykninger, stavefeil og dårlig trykk
 • Unngå grafiske virkemiddel i teksten, ikke understrekning, kursiv skrift o.l.
 • Unngå interne ord og uttrykk uten forklaring
 • Skriv konkret, «8000», ikke «mange tusen»
 • Bruk hele tall, «1000 deltakere, ikke 960»
 • Skriv dag (tirsdag eller onsdag) pluss dato, ikke ”i går” eller ”i dag”
 • Husk å datere og skrive under på meldingen

Markér gjerne slutten på meldingen ved å sette en strek før du nederst på arket gir praktiske opplysninger. Navn på kontaktperson med telefonnummer, både på jobb og privat MÅ være med. Nøyaktige opplysninger om sted og klokkeslett hører også hjemme her. Du kan også gi tips om hvordan journalisten kan gå videre - navn på aktuelle intervjuobjekter, ideer til bildemotiver o.l.
Pressemeldingen sendes redaksjonen. Har du en personlig kontakt kan den sendes direkte til denne, da med kopi til redaksjonen med beskjed om hvilken journalist den er sendt til. 

Bilder
Et bilde kan si mer enn tusen ord. Legg gjerne ved et digitalt foto. Det er i dag vanligst med digitale bilder som lett kan sendes via e-post. Pass på at bildet ikke er for stort, eller bildene for mange. Si heller ifra at du har flere digitale bilder som journalisten kan få hvis hun ønsker det.
Dersom journalisten ønsker at du skal bidra med bilder, er det viktig å huske på at de trenger digitale bilder med god oppløsning slik at det egner seg for trykk. Bildene bør helst ha en oppløsning på 300 dpi og ha en størrelse på minst 10x15 cm. Dersom du tar egne pressebilder er det viktig å passe på at personer skal stå i fokus, gjerne personer i aktivitet.
Unngå å ta med alle 30 deltakere - velg ut mindre grupper som gjør noe!

Logo og navn
Det er viktig at dere passer på å bruke bedriftens eller organisasjonens logo og navn, enten i pressemeldingen, eller vedlagt. På den måten viser vi hvilken sammenheng vi står i, og er tydelige på hvem vi er. La det ikke være noen tvil!

Tekst: Bjørn Ove Fjellandsbø