Studier fra Business Harward Review viser at det er noen kjennetegn som skiller ut de lederne som lykkes. Agerup oppsummerer hva som faktisk kjennetegner dem i følgende punkter:

 • De kjenner hele virksomheten
 • De er dyktige beslutningstakere
 • De kjenner industrien/bransjen/sektoren
 • De etablerer dype, tillitsfulle relasjoner

Les mer her!

- Det positive er at ledelse kan læres. For å bli en god leder er det viktig å være kvalifisert for ledelse. Ledelse er et fagfelt på linje med andre fag. Mange er i lederroller uten formell kompetanse. Gode etter- og videreutdanningstilbud i ledelse vil være av betydning om man mangler det formelle i bunn. Det er derfor viktig å ha respekt for utdannelse og at ledelse kan læres. Vår oppgave i School of Management er å gi tilbud innenfor ledelseopplæring som er forskningsbasert og som også gjør at lederne kan få sove godt om natten, at barna har det fint i barnehagen, at verdiskaping skjer i næringslivet og at medarbeiderne bidrar og føler et ansvar for helheten i den virksomheten de er en del av.

Hva sier studentene?

Vi har gjennom våre studier styrket kompetansen til mange ledere innenfor skole, barnehage, næringsliv eller tillitsvalgte og her er hva noen av studentene og kundene våre sier:

- Det beste har vært at jeg har kunnet relatere det jeg har lært til egen jobb, Major Lars Eldal.

- Jeg har utviklet meg som fagperson og fått større trygghet i rollen som leder, Ingrid Heggli, leder av Statens Barnehus i Ålesund.

- Gjennom dette studiet får du unik tilgang til noen av markeds beste forelesere med Eivind Falkum og Bitten Nordrik. De står i en egen klasse. De er begge forskere, jobber tett på næringslivet og man får konkrete problemstillinger. Får teori og dagsaktuell problemsituasjon som de forsker på. Det at studiet også er praksisnært skiller seg andre ledelsesstudier, Stine Fjell, Oracle Prospera.

- For min del har den kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom studiet gitt meg en faglig tyngde og trygghet som er helt nødvendig for å drive skoleledelse og skoleutvikling på et profesjonelt nivå. I siste instans var det dette som gjorde meg trygg på å søke rektorjobb i etterkant, Jannicke Eriksdatter Argren, rektor på Kringsjå skole.

- Vi er svært fornøyd med vårt samarbeid med OsloMet Universitetet fremstår som profesjonelle både på det administrative nivået, samt gjennom planleggingsfasen i forkant av lederutviklingsprogrammet. Underveis i lederutviklingsprogrammet opplevde vi foreleserne som dyktige, kunnskapsrike, engasjerende og inspirerende, Richard Müller, Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Markedstrender og etterspørsel – hvordan kombinere studier, familie og jobb?

Vi ser at mange innenfor offentlig sektor ønsker seg utdannelse i generiske ledelsesfag som lyses ut på ulysningsportalen Doffin og hvor School of Management konkurrerer. Næringslivet og flere av partene i arbeidslivet har henvendt seg direkte til oss på det vi har erfaring fra og vi ser at de ønsker seg gjerne «skreddersøm» i dialog med oss. Emnene som vi har utviklet studier innenfor er gjerne knyttet til:

 • Ledelse og organisasjonsutvikling
 • Ledelse og organisering i offentlig sektor
 • Endringsledelse
 • Utviklingsprosesser på egen arbeidsplass
 • Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen

Alle våre studier er tilrettelagt for å kombinere det i forhold jobb, familie og fritid. Derfor er våre studier samlingsbasert og det legges også vekt på eksamensformer som tillater dette. Studiene er ofte på 10-15 stp over et halvt år, men vi kan også utvide studietiden etter ønske fra noen av våre oppdragsgivere for å minske belastningen.

Om School of Management

OsloMet har etablert et nytt senter for etter- og videreutdanning i ledelse – School of Management. Her tilbys ledelsesutdanning innenfor en rekke fagfelt.

- Dette er en strategisk, tverrgående satsing for å øke og forbedre tilbudet innenfor etter- og videreutdanning i ledelse, særlig rettet mot de sektorer som universitetet utdanner til. Dette kan være teknologibedrifter, stat og kommunesektor, helsevesen, skoleverket, barnehager og bibliotek. Gjennom etableringen av School of Management ønsker universitetet å bidra til livslang læring og omstilling i arbeids- og samfunnsliv, sier senterleder Kristi Agerup.

OsloMet har i mange år hatt flere studier i ledelse som Rektorutdanningen, Nasjonal lederopplæring for styrere i barnehager og skreddersydde lederstudier for både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

- School of Management tilbyr over 20 etter- og videreutdanningsstudier innen ledelse, som er en blanding av eksisterende tilbud og flere helt nyutviklede studier. Vi ønsker med dette å styrke tilbudet innen ledelsesutdanning rettet mot våre profesjons- og yrkesfelt, og ikke minst synliggjøre universitetets fagmiljø innenfor ledelse, avslutter Agerup.

SoM_gruppebilde_ny.jpg

Foto: fra venstre senterleder Kristi Agerup, Astrid Limandvik, Torill Schia / Fotograf: Skjalg Bøhmer Vold.

School of Management tilbyr:  

 • lederutdanning tilpasset arbeidsliv- og næringsliv
 • oppdatert kunnskap fra forskning og praksisfelt
 • utdanning ved siden av jobb
 • skreddersydde studieopplegg
 • tett oppfølging i små grupper
 • Vil du vite mer? Se: www.oslomet.no