1. Uferdig sak

Du har nettopp ryddet bordet og ser for en gangs skyld frem til en helg med familien. Da kommer Anton inn til deg. Han arbeider med en rapport som snart skal være ferdig. Han ønsker et møte med deg på mandag for å få dine synspunkter på noen viktige punkter.
-Du kan vel lese mitt utkast så lenge, sier Anton og overrekker deg en utskrift på 85 sider og ønsker deg god helg.

Slik slipper du å bli sjefet med:

Anton har høy kompetanse og bør klare å skrive rapporten selv.

Si til Anton:

-Jeg foreslår at du tar ut de punktene du er usikker på, så møtes vi klokken 10:00 på mandag og ser på det sammen.

Ansvaret ligger fortsatt der det hører hjemme, hos Anton. Det blir et mer effektivt møte og du lar ham ikke i stikken

2. Dårlig tid

På vei til et møte møter du gruppeleder Barbro. Hun sier at påmeldingsfristen til utdannelsen som hun snakket med deg om for litt siden snart går ut. - Hvordan er det, kan jeg melde meg på? spør hun.
Mange av dine ansatte trenger videreutdanning, men ressursene er begrenset og du har ikke fordelingen klar ennå. Kan du komme tilbake til Barbro med en beskjed?

Slik slipper du å bli sjefet med:

Barbro er motivert og du kan øke hennes engasjement ytterligere.

Si til Barbro:

-Jeg skjønner at du virkelig ønsker å delta på dette kurset. Du kan vel finne ut hva det vil koste, beskrive hva kurset vil bety for ditt arbeid, og begrunne hvorfor nettopp du bør få delta.

Ved selv å utarbeide et beslutningsgrunnlag avlaster Barbro deg. Du får også mer tid til å vurdere hvordan du skal fordele utdanningsressursene.

3. Du blir budet

Casper kommer løpende inn til deg, andpusten. Han er opprørt. - Nå må det bli en endring, sier han.
Kollegaen han deler kontor med kan ikke holde orden på tingene sine. Og det irriterer Casper som er ordensmann på sin hals. Han insisterer nå på at du skal ta en prat med kollegaen slik at han skjerper seg. Caspers beger er mer enn fullt!

Slik slipper du å bli sjefet med:

Hvis Casper og hans kollega har ulike synspunkter på orden, er det deres ansvar å finne et akseptabelt nivå som begge kan leve med.

Si til Casper:

-Jeg synes du skal fortelle romkameraten din hvor viktig orden er for din arbeidsro. Foreslå at dere blir enige om noen ordensregler slik at begge kan trives i deres felles kontor.

Det er Casper som blir forstyrret. Konflikter skal løses av dem som rammes, ikke av deg.

4. Venter på beskjed

Disa er svært erfaren, men er blitt overflødig. Nå er hun omplassert til din avdeling. Du vil at Disa skal bygge opp en ny servicefunksjon. Men alt går så fort, og det finnes ingen fullstendig arbeidsbeskrivelse for den nye tjenesten når hun begynner.
Disa kan hjelpe til der det trengs så lenge. Men hver gang du møter Disa spør hun når arbeidsbeskrivelsen er klar.

Slik slipper du å bli sjefet med:

Disa er svært kompetent.

Si til Disa:

-Jeg ønsker at du lager et utkast til arbeidsbeskrivelse. Siden kan vi gå gjennom det sammen.

På denne måten gir du Disa ansvar, mens du i tillegg får en forståelse av hennes forventninger til tjenesten.

5. Uteblitt resultat

Du har gitt din medarbeider Einar fullt ansvar for utformingen av informasjonsmateriell. Du har i grove trekk beskrevet hva det er du vil ha.
Men det kommer ingenting fra Einar, tiden går. Du begynner å bli virkelig bekymret for at materialet ikke vil bli ferdig i tide.
-Kan vi sette oss og diskutere detaljene? appellerer Einar til deg.

Slik slipper du å bli sjefet med:

Einar har trolig for lav kompetanse til å utarbeide materialet.

Si til Einar:

-Jeg synes du skal bruke Eric som en samtalepartner når du arbeider med materialet. Han er erfaren og dyktig, vi kan snakke med ham med en gang.

Hvis du er den eneste som har den nødvendige kompetanse for jobben, får du være den som coacher Einar.

6. Komplisert møtet

Din medarbeider Fanny klager over ryggsmerter. Hun går til bedriftshelsetjenesten som foreslår at en ergoterapeut går gjennom avdelingens arbeidsmiljø. Men alle må være på plass når ergoterapeuten kommer.
"Du kan vel gjøre avtalen med ergoterapeuten. Du er den som oftest er borte i møter. Arbeidsmiljøet er ditt ansvar, sier Fanny til deg.

Slik slipper du å bli sjefet med:

Fortell Fanny at du setter pris på hennes initiativ for et bedre arbeidsmiljø.

Si til Fanny:

-Jeg vil at du skal gi forslag på et par alternative tidspunkter, og deretter finne ut når alle kan være tilstede. Avklar med meg slik at du kan bestille ergoterapeuten.
Du har på en elegant måte fått Fanny til å ta ansvar for en oppgave hun er ivrig på å få gjennomført.

kilde: chef.se