Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tema | Økonomi

Økonomi

Aksjebasert avlønning

Avlønningsmetoder

Aksjebasert avlønning kan være en løsning når selskaper ønsker å knytte til seg ansatte. Her ser vi ...
Aksjebasert avlønning
Økonomi

Mye prat om å holde budsjett - liten handling

De som snakker mest om å holde budsjettet, er også de som bruker mest penger og dermed bidrar til bu...
Budsjett arbeid

Økonomi

Tips for budsjettarbeid

Har du utsatt det uunngåelige? Da er det på tide å tenke seg om og begynne å jobbe. Her er eksperten...
Les mer om tips for budsjettarbeid
Økonomi

Banken – din beste venn?

Uten bankene vil store deler av norsk verdiskapning stoppe opp, på den annen side kan bankene begren...
Les mer om hvordan du kan påvirke banken

Optimalisering av arbeidskapital

arbeidskapital

Aktiv arbeidskapitalstyring er et virkemiddel for at selskapet til enhver tid skal ha kontantstrøm t...
Les mer om optimalisering av arbeidskapital

10 viktige tiltak for å unngå økonomisk kriminalitet

Mange bedrifter rammes hvert år av økonomisk kriminalitet.  Tapene kan bli store både i form av økon...
Les mer om hvordan forebygge økonomisk kriminalitet

Hvordan forebygge tap på kundefordringer?

Veksten i konkurser, tvangsavviklinger og inkassosaker gjør at det blir stadig viktigere å etablere ...
Les tips fra Monika Galgum Dyresen

Økonomi

Hva er din virksomhet verdt?

verdivurdering av bedrifter

I en rekke situasjoner er det nødvendig å vite hva en virksomhet er verdt. I denne artikkelen gir vi...
Slik gjennomføres verdivurdering bedrifter
Økonomi

Likvider – for lett tilgjengelig?

Betalingsrutiner og bankfullmakter er en viktig del av selskapets internkontroll. Når ansatte, vikar...
Les hvordan man kan etablere en god internkontroll

 
Økonomi

Skatteoptimal utbyttepolitikk

Økonomi - skatt

Aksjonærene og selskapene begynner ofte i feil ende når det skal tas ut midler fra selskapene.
Les mer om skatteoptimalt utbyttepolitikk
Økonomi

Fem råd for arv og generasjonsskifte

genrasjonsskifte

Avgift på arv og gaver må vi fortsatt ”leve med”, uvisst hvor lenge. Denne skatten tar inn ca to mil...
Les mer om arv og generasjonsskifte

Opptimistisk til vekst

Kina, USA og Tyskland blir ansett som de mest attraktive land for internasjonal ekspansjon. Det vise...
Les mer om internasjonal ekspansjon

Bokføringsplikt, løpende ajourhold og dokumentasjon

regnskap

Den siste tiden har forenkling vært i fokus – og da i særlig grad forenkling for småbedriftene i Nor...
Les mer om bokføringsplikten

Revisjon er ingen plikt, valget er ditt!

BDO har i mange sammenhenger etterlyst forenklinger for næringslivet. At Regjeringen nå foreslår å f...
Les mer om revisjonsplikten

Økonomi

Sviktende lønnsomhetsstyring i tøffe tider

økonomi

Økonomidirektøren sliter med å styre bedriftens lønnsomhet og omstille egen avdeling i tøffe tider. ...
Les mer sviktende lønnsomhetsstyring
Ledelse, Økonomi

Låneforhold mellom aksjonær og selskap

aksjonær og lån

I denne artikkelen vurderer vi enkelte problemstillinger knyttet til låneforhold mellom aksjeselskap...
Les mer om aksjonærlån

Økonomi

Bortfall av revisjonsplikten, hva så?

Revisjonsplikten i selskaper

I den siste tiden har politikere fra ulike partier uttrykt sin harme mot revisorer og revisjonsplikt...
Revisjonsplikt
Økonomi

Flere kjøper tjenester fra utlandet

økonomi

Finanskrisen har ikke stoppet bedriftene i å sette ut nye oppgaver til eksterne tjenesteleverandører...
Les mer ...

Viktige endringer i skatte og avgiftslovgivningen

Gjenlevende samboer i uskifte: Skatteloven § 2-15 annet ledd endres, slik at den også omfatter gje...
Les mer om skatte og avgiftslovgivningen

Revisjonsutvalget

økonomi

For en rekke selskaper har det sommeren 2009 blitt innført flere viktige endringer i lovgivningen. E...
Les mer om revisjonsutvalget

NUF’er topper ny konkursstatistikk

Antall konkurser blant norskregistrerte utenlandske foretak har eksplodert det siste halve året. NUF...
Les mer om konkursstatistikk for NUF
Økonomi

Medvind og finanskrise

Ledelse

Som en viktig rådgiver og støttespiller i norsk næringsliv, får vi stadig spørsmål om hvordan man ka...
Les mer om hvordan effektivisere og bedre selskapets likviditet
Økonomi

Nærstående parter - internprising og dokumentasjonskrav

Når to felles kontrollerte selskaper i samme konsern (nærstående) handler med hverandre, kan prising...
Les mer