Eller hvis du sier at du skal google noe på internett – hvilken søkemotor bruker du da? Er det bare søk ved hjelp av Google du tenker på eller er det søk ved hjelp av en hvilken som helst søkemotor slik som Alta Vista, Yahoo eller Bing? Slik upresis omtale av et varemerke kan i verste fall føre til at kjennetegnet degenererer, og at du som bruker ikke lenger oppfatter det som et varemerke for et bestemt produkt, men som en artsangivelse.

Uheldig begrepsbruk

Det er spesielt ordmerker som står i fare for å degenerere. Uheldig begrepsbruk knyttet til et varemerke kan føre til at det skjer en kobling mellom varemerket på den ene side og en produktkategori på den annen side. Hvis en slik begrepsbruk skulle gripe om seg, er faren absolutt til stede for at varemerket blir synonymt med produktet, med andre ord at varemerket blir oppfattet som en generisk betegnelse.

Et rent fantasimerke kan for eksempel ved intens bruk og erobring av en stor del av markedet, gå fullstendig opp i språket. Nettopp fordi det er et ord som fester seg godt i erindringen, går det inn i dagligtalen eller i bransjespråket og blir en rent generisk betegnelse for de produktene det har vært varemerke for eller en kvalitetstypebetegnelse for de samme varene.

Tapte verdier

Degenererte varemerker, som identifiserer produkttyper og ikke produsenten bak, kan etter omstendighetene bli uten verdi for deg som innehaver, da det for fremtiden kan bli vanskelig å hindre andre i å bruke samme uttrykk. Spesielt i de tilfeller der produsenten nærmest er enerådende på markedet og der produktet er nytt, er faren for degenerasjon stor dersom varemerket blir feilaktig benyttet.

Historien viser en rekke kjente varemerker der enerettigheter har gått tapt fordi varemerket har gått opp i språket. Både Termos, Grammofon, Primus, Dynamitt, Insulin, Vaselin, Linoleum og Nylon er alle eksempler på varemerker som har degenerert. Andre merker som har stått i faresonen er for eksempel Roller Blades. Dette varemerket var på god vei til å bli etablert som en generisk betegnelse før uttrykket ”in-line skøyter” ble innført for å avhjelpe degenerasjon.

Mulige tiltak

Hvis du står i fare for å få ditt varemerke degenerert, bør du så raskt som mulig introdusere en egen betegnelse på produktet (artsangivelse). Videre bør varemerket i størst mulig grad benyttes sammen med artsangivelsen. På denne måten vil omsetningskretsen og resten av markedet raskere få forståelsen for at varemerket ikke er den generiske betegnelsen på produktet som sådan. En patenthaver kan for eksempel gi produksjonslisens til en eller flere konkurrenter, slik at produktet helt fra starten av kommer på markedet under flere varemerker.

Det er for øvrig viktig å merke seg at varemerket kun må benyttes i sin opprinnelige form og aldri med liten forbokstav, i bestemt form eller i flertall. Du bør også i størst mulig grad benytte de anerkjente varemerkesymboler i tilknytning til varemerket. ® benyttes i de markeder der merket er registrert og ™ benyttes i de markeder hvor merket ikke er registrert, men benyttes som kjennetegn allikevel.

God omtale?

All omtale av varemerker er med andre ord ikke god omtale. I korte trekk kan det sies at den omstendighet at varemerket er ”på alles lepper” kanskje er fordelaktig fra et markedsføringssynspunkt, men varemerkerettslig bør det unngås. Spesielt i de tilfeller der produktet er nytt og der produsenten har tilnærmet lik en monopolstiling i markedet.

Tekst: Marthe F. Hagberg og Per A. Martinsen - advokat og varemerkerådgiver hos Oslo Patentkontor