jobb og alkohol_450x300.jpg

Én av fem har sett kollegaer sløve på jobb grunnet bakrus

Tidligere i år gjennomførte Akan kompetansesenter, Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan, og alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL en undersøkelse som tok sikte på å kartlegge norske arbeidstakeres forhold til alkohol. Undersøkelsen avdekket at så mange som én av fem (22 %) har opplevd at kollegaer har vært sløve på jobb grunnet bakrus én eller flere ganger siste år. Disse tallene understreker at ledere bør sette av tid til å snakke om rusmiddelbruk.

Arbeidsulykker, produktivitet og omdømme

Å komme sløv på jobb grunnet bakrus kan ha store konsekvenser for virksomheten og ansatte. Økt risiko for arbeidsulykker, nedsatt produktivitet og svekket omdømme er eksempler på mulige utfall.  

  • Vi vet at mange blir borte fra jobb på grunn av alkoholbruk dagen før. Det gir et stort økonomisk tap for arbeidsgiver. Men like alvorlig er det med de som kommer på jobb, som kanskje ikke burde vært der. Folk i bakrus gjør ikke bare en dårligere jobb, men kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

Kari Randen, daglig leder i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL, følger opp:

  • For en arbeidstaker handler godt alkovett om å stille på jobb klar i toppen. Det er ofte kollegaene som må ta støyten når noen møter sløve og i bakrus.

Få på plass enkle kjøreregler

Alkoholbruk er utbredt og typiske drikkesituasjoner i arbeidslivet er sommerfester, kundemøter og konferanser. Akan kompetansesenter anbefaler at ledere og medarbeidere utarbeider kjøreregler som sier hva som er greit og ikke greit i arbeidstiden og i sosiale, jobbrelaterte situasjoner. Vår anbefaling er at kjørereglene også spesifiserer hva som skal skje dersom reglene blir brutt, tydeliggjøre leders rolle ved bekymring for en ansatt og konkretisere rutiner for hjelp til medarbeider med rus og avhengighetsproblemer. Kjørereglene bidrar til at medarbeidere vet hva de har å forholde seg til, og gir ledere den legitimiteten de behøver for å ta en samtale ved brudd. Rusforebygging sparer enkeltmennesker for tapt helsekvalitet og arbeidsgiver for tapt effektivitet.

FAKTA: 

  • 1 av 5 har sett leder beruset i jobbsammenheng 
  • 1 av 3 synes det drikkes for mye i jobbsammenheng 
  • 1 av 5 har opplevd at kollegaer har vært borte på grunn av bakrus én eller flere ganger 
  • 6 av 10 har vært beruset i jobbsammenheng 
  • Mellom 5 og 15 % av arbeidstakere har et risikofylt drikkemønster 

Om Akan kompetansesenter

Etablert 1963, eies av LO, NHO og Staten.

Bistår små og store arbeidsplasser i alle bransjer i hele landet med å etablere

  • gode systemer for å hindre og tidlig gripe fatt i risikofylt bruk av rusmidler, medikamenter og spill
  • tiltak som innebærer at de som har behov tilbys hjelp så tidlig som mulig

ELISABETH.gif

Tekst: Elisabeth Ege

Direktør i Akan kompetansesenter. Siviløkonom, master i strategi og ledelse. Ledererfaring fra store og små virksomheter i privat sektor innen bransjene bank/finans, bedriftshelsetjeneste og rådgivning innen strategi, organisasjons- og lederutvikling.