Morten M. Loberg
Akan ansatte

Rus i arbeidslivet

Alkoholforbruket blant nordmenn har økt med 40 prosent de siste 20 årene ifølge en nyere rapport fra Folkehelseinstituttet, og vi har mange situasjoner i arbeidslivet hvor det er mulig å drikke sammen. Konferanser, seminarer, jobbrelaterte fester er typiske eksempler. I en undersøkelse Akan kompetansesenter gjennomførte i mai, i samarbeid med blant annet alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL og Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan, kom det frem at så mange som 1 av 3 synes det drikkes for mye i jobbsammenheng. Forskning viser at alkoholbruk og sykefravær henger sammen, spesielt gjelder det endagsfraværet (Moan, 2013). Alkoholbruk har enda større konsekvenser for yteevne på jobb. 24 % oppgir å ha vært ineffektive på jobb grunnet bakrus siste 12 måneder (Gjerde et al, 2010). Disse tallene viser at temaet bør settes på dagsorden. I mange tilfeller kan alkohol spille en positiv rolle i det sosiale samspillet. I andre tilfeller ikke. La oss få mer av det positive.

Tydelig ledelse skaper forutsigbarhet og trygghet

Når det gjelder rus, er det viktig med tydelighet og forutsigbarhet. Av den grunn er det naturlig å tenke gjennom hvordan man vil ha det på jobb og diskutere seg frem til hva som er greit, ikke greit. På den måten vet alle ansatte hva man har å forholde seg til, noe som kan bidra til å øke trygghet og trivsel både på jobb og i jobbrelaterte situasjoner der alkohol er en del av bildet.

Arbeidslivet er mangfoldig og i mange bransjer jobber man gjerne utover normal kontortid og utenfor sitt normale arbeidssted. Representerer man for eksempel virksomheten i det offentlige rom, hvor man også sosialiserer seg med kunder, og potensielle kunder, vil det være gunstig å ha kartlagt kjøreregler for hvordan ansatte skal forholde seg til alkohol. Er det for eksempel slik at det er akseptabelt å bli beruset foran kunder? I så fall, hvor full? Skal man i hele tatt drikke sammen med kunder?  Kan det tenkes at sensitiv informasjon kommer lettere ut med noen par glass innabords? For å kunne verne om ditt gode omdømme er det fordelaktig å få på plass kjøreregler som setter ord på noen av disse spørsmålene.

Er dette noe for din virksomhet?

Hvordan står det til i din bedrift? Hvordan er det med sykefravær? Er du kanskje en av mange ledere som har opplevd en situasjon som dreide seg om rus? Visste du hva du skulle gjøre, eller hvor du kunne henvende deg for hjelp og gode råd?

Vi i Akan kompetansesenter hjelper deg med tips, råd og gode verktøy for å jobbe rusforebyggende i din virksomhet. Et slikt arbeid er lett å sette i gang og ikke minst lett å holde vedlike. Vi hjelper til med å trygge deg i din rolle som leder.

Forfattere

Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter

Hilde Rikter-Svendsen, seniorrådgiver Akan kompetansesenter