Da kan det være nyttig å etablere noen enkle kjøreregler for hva som er greit, og ikke greit, med tanke på alkohol, spill og illegale rusmidler. Kjøreregler beskriver virksomhetens holdning til rusmiddelbruk og hvordan avvik håndteres. Det er ofte enklere enn du tror og gir både deg som leder og dine ansatte forutsigbarhet.

Gjennom forebyggende arbeid vil virksomheten høste mange gevinster, spesielt med tanke på, effektivitet, omdømme og arbeidsmiljøet. I tillegg kommer sikkerheten på arbeidsplassen. Flere og flere virksomheter velger å være føre var når det gjelder å forebygge problemer knyttet til alkohol, spill og illegale rusmidler. Kjørereglene kan sammenlignes med en forsikring. Hvem venter med å tegne brannforsikring til bygg og inventar står i brann?

Denne uken kan du på vår hjemmeside akan.no lese mer om Porsgrunn kommune og Agria Dyreforsikring, to virksomheter av ulike størrelse og i ulike sektorer.  Felles for dem er at de tar rusforebygging på alvor. De har klare kjøreregler for hva som er greit, og ikke greit med tanke på alkohol, spill og illegale rusmidler. I tillegg ønsker de en åpen bedriftskultur, der det skal være mulig å si fra dersom man ikke har det bra. De ønsker også medarbeidere som tør å si ifra dersom de opplever at en kollega har problemer. Det er på arbeidsplassen vi ser hverandre. Det er på arbeidsplassen vi har mulighet til å hjelpe hverandre.

Årlig mottar vi i Akan kompetansesenter ca. 800 samtaler til vår veiledningstelefon. Samtaler fra ledere og medarbeidere som er bekymret for en kollega. De fleste av samtalene dreier seg om alkohol.  Vår erfaring er at små og store virksomheter i alle bransjer kan oppleve uønskede situasjoner knyttet til rusmiddelbruk og spillatferd. Vi vet også at både ledere og medarbeidere kan utvikle problematisk bruk. Av den grunn er det viktig å snakke om hvordan dere ønsker å ha det på jobb, hvordan dere skal hindre uønskede situasjoner og hvordan dere skal gå frem dersom problemer skulle oppstå. Ønsker du inspirasjon til nettopp dette, klikk deg inn på akan.no i dag for å lese mer om hva du konkret kan gjøre.

Forfatter: Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter