Mennesker har ulike måter å være på, ulike kvaliteter, styrker og svakheter. Teamutvikling forutsetter at man skjønner disse kvalitetene og væremåtene og den dynamikken som skapes når folk møtes. Med Belbn setter du navn på:

  • Hva folk rundt deg er gode til? Hvilke talent og styrker som skjuler seg i gruppen? Hvordan styrkene kan mobiliseres?
  • Hvordan folk nærmer seg oppgaver og utfordringer og hvordan de forholder seg til hverandre?
  • Hvem som drar godt i spann og hvor det kan bli spenninger?

La oss besøke to praktikere og høre hvordan de arbeider: Vi dro til Bergen og traff Kari Mette Gausdal Solheim, HR-rådgiver i Kavli:

Belbin_promotion_1b_Q-melk.jpg

Kavli spiller hverandre gode

Hos oss i Kavli er samhandling en av selskapets uttalte verdier og teamutvikling er derfor høyt prioritert. Vi bruker teamutviklingsverktøyet Belbin i arbeidet med å sette sammen vellykkede team, få samspillet til å gli, avklare forventninger og få folk til å spille hverandre gode, forteller Kari Mette

Troverdig med 360 graders kartlegging

Belbin blir aktivt brukt til å kartlegge teamroller og sette sammen gode prosjektgrupper. Det er også en viktig del av en intern LEAN-skole. – Det er alltid spennende og nyttig for de ansatte å ta en Belbin-test, og få en oversikt over styrker og svakheter både som enkeltindivid og i team, forteller Gausdal Solheim.

Hun påpeker at 360 graders kartleggingen med observatører er viktig for å gjøre kartleggingen mest mulig troverdig. Da kan de i etterkant bruke resultatene til å sette sammen team som utfyller hverandre.

Enkelt verktøy og effektiv support

For oss har Belbin utviklet seg til å bli et enkelt og brukervennlig verktøy for hele organisasjonen, og vi er godt fornøyde med hvor raskt på ballen support er, hvis vi trenger bistand, sier Gausdal Solheim.
Kavli vil utvide bruken av Belbin i år. - Vi er helt sikre på at Belbin bidrar til enda bedre samhandling hos Kavli og at de ansatte utvikles i riktig retning, mener en fornøyd HR-rådgiver.

HMS-Senteret i Melhus

Belbin_promotion_1c_Solveig_Moen.jpgI Melhus i Sør-Trøndelag finner vi kompetansehuset HMS-Senteret som er en viktig samarbeidspartner og rådgiver for ledere med personal- og HMS-ansvar i fylket. En vesentlig del av deres lederutviklingsprogram, er utviklingsverktøyet Belbin. Selskapet har brukt Belbin siden 2009. De tilbyr Belbin til ledere som vil jobbe for et mer produktivt og godt arbeidsmiljø.

Produktiv fra dag én

Daglig leder Solveig G. Moen valgte selv å innføre Belbin som en del av selskapets verktøy for lederutvikling. Hun hadde prøvd ut flere alternative verktøy før valget falt på Belbin: Det var viktig for oss å få på plass et kvalitetsverktøy som gjorde det raskt for oss og våre kunder å komme seg inn i prosesser og være produktive, uten å bruke lang tid på kartlegging. Med Belbin er det kandidatene selv og deres nærmeste kollegaer som foretar en enkel vurdering, og vi kan jobbe operativt med resultatet fra dag én, forteller Moen.

Styrker team og samhold

HMS-Senteret bruker i dag Belbin for bedrifter som vil jobbe med forbedring av internkommunikasjon for å styrke team og samhold, bli bedre kjent og få mer effektiv samhandling.

Et bransjeuavhengig og morsomt teamutviklingsverktøy av høy kvalitet

På spørsmål om hva som skiller Belbin fra andre teamutviklingsverktøy, svarer Moen at Belbin oppfattes som mindre personlig og ”farlig” av kundene, noe som er viktig i mange situasjoner. Her er det ingen rett og feil svar, kandidatene kjenner seg godt igjen i sin beskrivelse og de blir mer kjent med egne og andres styrker og svakheter. Personlig synes jeg også Belbin er et morsommere verktøy å bruke enn andre jeg har jobbet med.

Moen forteller at de bruker Belbin i mange ulike sammenhenger og at teamverktøyet fungerer i så vel små barnehager som i store konsulenthus. Bruksområdene er mange og vi utforsker stadig nye bransjer å bruke det mot. Nå snuser vi også på å bruke Belbin som rekrutteringsverktøy, forteller Moen.

Hun er full av lovord for verktøyet og støtten hun får fra Belbin Norge, og mener andre konsulenthus bør utforske hva verktøyet kan gjøre for deres kunder.