Vi har spurt Lars Christian Dahle om hans tanker rundt fremragende ledelse. 

Dahle er daglig leder i Dignio som han grunnla i 2010. Dignio er en landsdekkende leverandør av velferdsteknologi og har ambisjoner om å være ledende leverandør på dette området. Han har tidligere jobbet som salgsdirektør og teamleder og har en master i ledelse.

Fremragende ledelse er sjelden kost. Viktigst av alt er at "ledelse" ikke har noe med administrasjon å gjøre. Norge er full av gode administratorer, men har vi gode ledere? Å lede er å flytte et antall mennesker fra dagens ståsted (A) til et ønsket ståsted i fremtiden (B). Om man mestrer "fremragende ledelse" så gjøres dette så fortreffende at de mennesker som skal være med på reisen selv identifiserer seg med B og ønsker over alt på jord å være med på reisen, og dette smitter over på alle som kommer i nærheten av de du leder og plutselig så leder man en "bevegelse".

Lars[1]_cropped_1030x883_cropped_1020x724_cropped_1014x680.jpg

Noe som fremmer fremragende ledelse: 

  • Evnen til å praktisere tillit til hver enkelt medarbeider - alle får tildelt tillit fra 1.dag på jobb, men om du ikke forvalter den godt, må den gjenopprettes over lang tid
  • Evnen til å inkludere medarbeidere i å bestemme hvor B (målbildet) befinner seg
  • Evnen til å plukke ut medarbeidere som er faglig sterke, selvgående og disiplinerte for den plass de skal fylle
  • Evnen til å avskaffe "intern-politikk" og fremme åpenhet - inklusive kritikk av ledelsen
  • Evnen til å sette sammen og formidle den gode historien som alle ønsker å ta del i

Noe som hemmer fremragende ledelse: 

  • Å benytte autorativ lederstil til daglig
  • Å være detaljorientert og besatt av å ta alle avgjørelser
  • Stort ego
  • Å tro at man ikke trenger å lære noe av andre
  • Å ikke sette av nok tid til ledelse i forhold til administrasjon

Har du et eksempel på en fremragende leder?

Et forbilde jeg har hatt lenge er Bjørn Kjos. Som leder - er han av de sjeldne.

Tekst: Anne Marie Monsen

LES OGSÅ:

Fremragende ledere bidrar med en fremragende, tydelig visjon som skaper engasjement og vekker tillit

Ledere kan ofte ikke så mye om ledelse. Det holder de skjult. Hvilke konsekvenser har det?

Layout 1