Vi har spurt Karita Bekkemellem om hennes tanker rundt fremragende ledelse.

Karita Bekkemellem er administrerende direktør i LMI- bransjeforeningen for Legemiddelindustrien. Før dette var hun statsråd og leder av Barne- og familiedepartementet 2000–2001. Hun var i 2001–2005 medlem og fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Fra 2005-2007 var hun igjen statsråd og leder for Barne- og likestillingsdepartementet. Hun var også leder av Arbeiderpartiets kvinnebevegelsen.

Hva mener du er fremragende ledelse?

- Viktige stikkord er tillit, raushet og anerkjennelse. Det er viktig å huske på god folkeskikk, det ligger mye i å bruke våre sosiale antenner, psykologi og sunn fornuft. Man må også tenke på arbeidstakerne som mennesker, som har andre forpliktelser – og omsorgsansvar utenom jobb. Alle har faser i livet hvor det er mer press enn i andre faser. Det må vi ha forståelse for, og vi må da ha en arbeidslivspolitikk som legger til rette. Vi kan ikke ha en modell som er lik for alle. Selv om du har kompetente medarbeidere med unik kunnskap, må en god leder få dette til å blomstre videre. Medarbeiderne må ta nye skritt, og når du som leder ser medarbeiderne briljere, når du ser reisene hver enkelt tar innen egen utvikling – skal det være veldig givende. Det er også viktig å se på alle medarbeidere som like viktige for å levere det produktet du skal levere totalt sett.

Hva er dine råd rundt det som fremmer fremragende ledelse?

  • Gi tillitt: la medarbeiderne få bygge seg opp. Leder skal legge til rette, men ikke ta hele ansvaret hele tiden
  • Trivsel: når folk går fra jobb etter endt arbeidsdag skal de ha det bra. Trives medarbeiderne, får du mer tilbake
  • Trygghet: Det må bygges en kultur hvor det er respekt mellom de ansatte. Det skal være en trygghet på arbeidsplassen
  • Dedikasjon: Du må skape kultur for at medarbeiderne blomstrer og er dedikerte
  • Se muligheter: Vi må ta av oss nisselua, ikke bare problematisere, men se mulighetene. På den måten har vi hele tiden fokus på hva som kan bygges opp
  • Ledermiljø: Du må lage et miljø der du kan fortsatt være kreativ som leder. For det handler ikke bare om å lede andre, men også utvikle seg selv som menneske og leder

Det som kan hindre utvikling av fremragende ledelse:

  • Kontroll: Når du legger inn kontrollerende funksjoner uten annen verdi enn å være en påpasselig leder vil det hemme utviklingen.
  • Tidsklemma: Du hemmer ledelse når du mister kontroll over tidsklemma. Du blir ikke et unikum som menneske i det øyeblikket du blir leder. Vi får aldri brukt nok tid på hver enkelt medarbeider, vi kan ikke klare alt bestandig. Vi må være ærlige i forhold til hverdagen som leder.

Hva skal til for å bli en fremragende leder?

Ingen er født gode ledere. Vi har alle startet en plass, og det er viktig ikke å glemme hvor vi har vært. Du må tørre å utfordre deg selv. Det handler mye om å være sin egen mentor. Selvrefleksjon er viktig. Da må vi tørre å feile, tørre å ta risiko og tørre å kjenne på usikkerheten. Klarer du ikke å kjenne på sommerfuglene i magen, tror jeg ikke du klarer å lede andre. Viktig å spille seg selv god med faglig påfyll, men også finne mekanismer som gjør at andre spiller deg god. Jeg får mye energi av å møte folk. Folk med energi, som ser mulighetene, som tør å si fra. Det fremmer kreativiteten min.

Har du et eksempel på en fremragende leder?

Jeg vil trekke frem en person som ble viktig for meg da jeg begynte i LMI: Unni Hjelmaas, daværende styreleder i LMI. Det var helt utrolig hvor mye tid hun brukte på å bygge meg opp, selv om hun hadde en krevende jobb som leder i legemiddelselskapet Roche. Jeg hadde liten kjennskap til bransjen, men skulle bygge opp noe nytt. Det var helt eminent hvordan jeg ble tatt imot. Jeg fikk trygghet, til tross for store oppgaver på skuldrene mine.

Tekst: Anne Marie Monsen

LES OGSÅ:

Layout 1