Tenker du på hvordan du kan oppnå bedre resultater i ditt innovasjon- og utviklingsarbeid? 

Starten av innovasjon er krevende og mange mislykkes. God metodikk vil hjelpe deg til å lykkes. Her kommer noen konkrete råd, tips og læringer basert på metoden FORTH innovation method.

Du kjenner sikkert igjen noen av disse utsagnene:

 • «Vi har ikke en definert innovasjon prosess og synes det er vanskelig å komme i gang»
 • «Vi har en innovasjon prosess, men den er uorganisert og kaotisk»
 • «Vi har ikke nok fokus på kunde-opplevelse og vi forstår ikke kundene våre fullt ut»

Så hvordan starter du innovasjon effektivt?

Metoden FORTH innovation method gir en strukturert tilnærming som kombinerer både kreativitet og forretnings-realiteter. Ordet FORTH er satt sammen av forbokstavene for hvert av de fem stegene i innovasjons-metoden:

 1. Full Steam Ahead
 2. Observe and Learn
 3. Raise Ideas
 4. Test Ideas
 5. Homecoming

Metoden strukturerer den kaotiske starten på innovasjon og dyrker en kultur for innovasjon i en «ekspedisjon» på femten uker etter kick-off. Leveransen av innovasjon ekspedisjonen er 3 - 5 mini business cases for innovative konsepter som passer realiteten av din organisasjon - ellers vil ingenting skje.

Steg 1: Full Steam Ahead

Først må dere bestemme hensikten og retningen gjennom å lage innovasjons-oppdraget. Dere bestemmer kriteriene de innovative konseptene må møte. 

Den andre viktige beslutningen er å bestemme hvem som er i det idelle teamet. Jo større team, jo større diversitet og jo større er muligheten for ville og annerledes ideer. En spesiell misjon ber om spesielle mennesker. Det er derfor også utvalgte toppledere er en del av teamet. Når dere er en del av teamet, så er det også større sannsynlighet for støtte og eierskap til resultatene. 

På kick-off workshop er et entusiastisk og multidisiplinært team klart for «ekspedisjonen».

Steg 2: Observe and Learn

Det er ingen gamle veier til nye løsninger. Ny innsikt er inngangsporten og er essensen av Steg 2.

Hvem er den potensielle kunden og hva motiverer og frustrerer han / henne?  

I denne fasen blir du kjent med kunden og hans / hennes oppførsel og motivasjoner. I tillegg identifiseres «Thought leaders», andre sektorer og miljøer som er kilde til inspirasjon og ny innsikt. 

Spør deg selv dette spørsmålet: ”Når vi ønsker å innovere i denne retningen, fra hvem kan vi lære?”. På denne måten ser du etter beste praksis og verdifulle erfaringer fra andre personer og organisasjoner.

Team medlemmer deler sin innsikt og læringspunkter i flere ”Observe and Learn” workshops i denne fasen. Utforskningen tar seks uker. På slutten, har teamet fått verdifull og relevant kunde-innsikt og har studert interessante muligheter.

Steg 3: Raise Ideas

Dette steget er det kreative. Det består av en intents to dagers ide workshop. Idegenereringen er inspirert av oppdagelses-steget, og erfaringen er at team medlemmene ikke kan vente med å dele sine ideer. Dette leder ofte til 750 ideer eller mer. De konvergeres til 40 ide-retninger og 12 konrete konsept-beskrivelser.

Eksterne eksperter inviteres for å forsterke teamet. Bruken av ”cartoonists” visualiserer ideene.

Steg 4: Test Ideas

Hvor attraktive er de nye produktene, tjenestene og forretningsmodellene egentlig? Det er det viktige spørsmålet. Derfor reflekterer man på konseptene umiddelbart. Styrken i de nye konseptene sjekkes med potensielle kunder. Denne undersøkelsen, i liten skala, kan gjøres raskt og samtidig i flere land og kontinenter, fysisk eller online med kunder. De første reaksjonene fra potensielle kunder skaper ofte perfekte utgangspunkt for forbedringer. En ny workshop fokuserer på hvordan svake deler av konseptet kan styrkes.

Konsept-tester så tidlig gir en fordel da du kan anvende ”Voice of the Customer” til å få intern aksept for konseptene senere i ”stage-gate” prosessen. På slutten av denne fasen bestemmes hvilke 3 – 5 konsepter som skal utarbeids som mini business cases i siste fase.

Steg 5: Homecoming

I dette siste steget ferdigstilles leveransene av innovasjon «ekspedisjonen». Det er ikke en haug av gule lapper eller mood boards. Det er innovative konsepter som er utarbeidet som mini business cases.

Det er forretningsplaner per konsept som utdyper hvor attraktive de nye konseptene er for målgruppen, salgs- og inntjeningspotensialet, hvordan konseptet passer i forretningsstrategien og om realisering er gjennomførbar.

Presentasjonen av sluttresultatet på denne måten verdsettes stort i styrerommet. Et business case er noe ledelsen kjenner igjen og forstår. Aktivitetene i dette siste steget tar ca fire uker. På slutten av den femte uken av dette siste steget har teamet gjennomført sine oppgaver. I praksis tar det deg rundt femten uker etter kick-off å ferdigstille 3 – 5 nye business case.

Finn en metode brukerne elsker!

De ca 60 brukerne av metoden gir tilbakemelding om disse fordelene:

 1. Systematiserer den kaotiske starten på innovasjon
 2. Dyrker internt samarbeid
 3. Samarbeider tett med slutt brukeren / kunden
 4. Omsetter konsepter til business cases
 5. Øker innovasjon effektiviteten
 6. Skaper og dyrker en innovasjon kultur

Delta på heldags innovasjons-workshop 14 mars 2018 og lær hvordan.