Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
patent
404

Internasjonal registrering av design

patent

Den 17. juni 2010 ble Geneveavtalen effektiv i Norge, og det ble dermed mulig for norske borgere og virksomheter ved en enkelt søknad å få vern for sin design i 38 stater og mellomstatelige organisasjoner. Det er både enklere og billigere å levere inn en søknad via Genéveavtalen, enn å søke til forskjellige nasjonale eller regionale kontorer.

Med en design menes her utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt, for eksempel formen på et møbel, en mobiltelefon eller en barbermaskin. En design kan også være et ornament, for eksempel mønsteret på en strikkegenser, eller et interiørmessig arrangement, som for eksempel et restaurantinteriør.

En designbeskyttelse er altså en beskyttelse for det ytre utseendet til en gjenstand, ikke for den tekniske idé som eventuelt ligger bak.

Hvorfor registrere din design?

En ny og original design kan ha en stor, økonomisk verdi.  Skal man lykkes med å kommersialisere et produkt med en god design, er det viktig å sikre seg slik at ingen konkurrenter etterlikner produktet. Populære produkter er i stor grad utsatt for ulovlig kopiering og etterlikning. Norske virksomheter er generelt dårlige til å designbeskytte sine produkter sammenliknet med andre land i Europa. Dette betyr at produkter som kunne ha oppnådd designbeskyttelse gjennom registrering blir utnyttet av andre uten at opphavsmannen får noen form for vederlag.
En designregistrering kan gi en unik forhandlingsposisjon når avtaler skal inngås om blant annet produksjon, annonsering, salg, bruk og import. Videre kan en enerett til design gi et bra utgangspunkt for å få finansieringshjelp til utviklingskostnader.

Designbeskyttelse i utlandet

 En norsk designregistrering vil kun gjelde i Norge. Dersom man ønsker å beskytte en design i utlandet har man tre muligheter:

-        Man kan søke om EU-design som vil gi beskyttelse i alle land som er medlem i EU.

-        Man kan oppnå uregistrert design ved at designen offentliggjøres første gang i et EU-land.

-        Man kan søke beskyttelse gjennom en internasjonal registreringsordning, Genéveavtalen.

Før norske borgere kunne benytte Genéveavtalen, kunne det å søke designbeskyttelse i utlandet være komplisert, dyrt og tidkrevende. Søknadene måtte være utformet i samsvar med nasjonale krav til innhold og språk, og fastsatte avgifter måtte betales til de respektive landene.

Genéveavtalen gir muligheten til å beskytte en design i flere land eller mellomstatlige organisasjoner ved å sende inn en søknad til et sentralt administrerende kontor som forkortes WIPO, (World Intellectual Property Organization) eller til Patentstyret. Dette vil gjøre hele søknadsprosessen for den enkelte lettere.

Enklere prosess

De aktuelle landene som man ønsker å søke om designbeskyttelse i, må utpekes blant medlemslandene og utpekingen må skje i søknaden. Søknadsspråket vil være engelsk.

WIPO vil sjekke om designsøknaden oppfyller visse formelle krav. Deretter vil søknaden sendes videre til de respektive landene som er utpekt og som det ønskes beskyttelse i. Søknadene behandles og avgjøres i hvert enkelt land på bakgrunn av nasjonal rett. Registreringsmyndighetene i de utpekte landene vurderer om designen kan registreres i det aktuelle landet. Det innvilges altså ikke en internasjonal designregistrering som automatisk er vernet i alle land, men søker slipper å innlevere nasjonale søknader i de enkelte land man ønsker beskyttelse i. Dette vil gjøre søknadsprosessen enklere og kostnadsbesparende for søker.

Hvis designen ikke oppfyller de nasjonale kravene for designbeskyttelse i et enkelt land vil søknaden bli nektet i det landet. En slik nektelse betyr at søker ikke oppnår beskyttelse i det bestemte landet., men nektelsen vil ikke ha noen virkning i forhold til de andre utpekte landene.

Fem års beskyttelse

Behandlingstiden i de respektive landene kan variere, men overstiger som regel ikke seks måneder. Bakgrunnen for dette er at Genéveavtalens regelverk pålegger de utpekte lands nasjonale myndigheter å godta eller nekte registrering innen en frist på seks måneder. Hvis designen ikke er nektet innen denne fristen, skal designen gis automatisk beskyttelse i det aktuelle land fra fristens utløp. 

Den internasjonale registreringen gir beskyttelse i fem år regnet fra den internasjonale registreringsdagen. Designhaveren kan forlenge beskyttelsestiden med to femårsperioder, slik at beskyttelsen samlet sett gjelder i 15 år.

Det er i dag mulig å utpeke 38 land, herunder EU som én enhet. Viktige land som forventes å bli medlem i overskuelig fremtid er Kina, Japan og USA.

Selv om Genéveavtalen medfører at søknadsprosessen har blitt betydelig enklere, velger mange søkere å benytte seg av profesjonell hjelp da det fremdeles er formalia og frister som man må forholde seg til.

Tekst: Margrethe Lunde, advokatfullmektig, Oslo Patentkontor AS

 

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

12 nøkler til hvordan du kan oppnå større suksess

De fleste av oss opplever at vi ikke alltid er bevisste på hvordan vi skal komme oss dit vi vil. Da kan det være greit å ha teknikker som gjør at du kommer deg fra A til Å med størst mulig suksess. ...

Kunsten å takle vanskelige personer

Når noen leser denne overskriften og vil lese mer er det ofte to årsaker til det. At det finnes noen løsninger eller ”triks” på dette aspektet, og at dette handler om andre mennesker og ikke en selv. ...
Annonsér her!
Annonsér her!

Prestasjoner, team – og den nye normalen

Visste du at individuelle prestasjoner påvirker både dynamikken i gruppen, og dermed også den samlede kollektive prestasjonen? Det er derfor viktig at du som leder forstår dette samspillet, slik at du...

Syv vanlige reaksjoner på endring og hvordan man responderer på dem

Mennesker har mye følelser og antatte begrensninger rundt endring. En måte å løse dette på er å be folk to og to om å gå gjennom en øvelse hvor de i hemmelighet gjør endringer på sitt utseende og dere...

Utpekt som ledertalent – Hvordan går man frem i ny rolle?

Samfunnet utvikles og næringslivet endres. Brått er det millenniumsgenerasjonen som banker på døra for lederstillinger rundt i det norske arbeidsmarkedet. «Generasjon prestasjon» er som viden kjent; o...

Vær oppmerksom på mikrodiskriminering: Å styrke inkludering i team og organisasjoner

Hvis det er så utbredt forståelse for fordelene med inkludering, hvorfor strever fortsatt så mange team og organisasjoner med å styrke inkludering? Det er her de usynlige barrierene mot inkludering ko...
Annonsér her!
Annonsér her!

Bærekraftig selvledelse gir resiliente ledere

Langvarig produktivitet krever resiliente mennesker og organisasjoner. Veien til personlig resiliens går gjennom bærekraftig selvledelse. Veien til en resilient organisasjon går gjennom å se og skape ...

E-post, møter og planlegging – slik jobber du smartere og mer effektivt

Hvordan kan du øke din personlige effektivitet ved å skille det viktige og verdifulle fra det som haster? Og hvordan kan du som leder jobbe få mer gjort på kortere tid og alltid være i forkant? Arn...

Mening på jobben skapes med et formål

Ser du formålet med det du driver med? John Coleman mener at de rette tankene kan gi større mening når vi utfører våre arbeidsoppgaver. Formål er ikke magi, men noe vi skaper med riktig tilnærming, og...

Selger du på gamlemåten blir du fort forbikjørt!

Mekanismene bak vellykkede salg har endret seg drastisk på kort tid. Hvis du ikke følger med i timen, kan du i verste fall risikere at bedriften din er historie før du får sukk for deg. Hvordan tilpas...
Annonsér her!
Annonsér her!

Bruk Marie Kondos metoder for å rydde deg til bedre ledelse

Hvis du vil lykkes som leder, må du gi hjernen gode arbeidsbetingelser slik at det er mulig å være produktiv og fokusert, og samtidig leve et godt liv med energi og glede i hverdagen. En vesentlig del...

Hvem vinner det store slaget om kundene?

Ordet «kundeopplevelse» er på alles lepper i dag, men hva innebærer det egentlig? Hva må bedriftene gjøre annerledes nå enn de gjorde for bare få år siden? Eirik Norman Hansen mener at det blant annet...