Jobbintervju via Skype blir mer og mer populært, det er tidseffektivt for begge parter og kan være en god start i seleksjonen når man ønsker å snakke med mange i løpet av forholdsvis kort tid. Med Skype står man friere både med hensyn til møtested, møtetidspunkt samt økonomisk lønnsomt for begge parter.

Det å forberede seg til et intervju på Skype er viktig for å lykkes best mulig også her. Som kjent gjør øvelse mester også her, det vil si at det er viktig å forberede og trene i forkant her også for å prestere best mulig under samtalen.

Forberedelser før intervjuet:

Hvis man har benyttet seg av Skype lite er det viktig å gjøre seg kjent med dette god tid i forveien før intervjuet. Sikrere man er jo mer profesjonell vil man virke under samtalen.

Har man ikke lastet Skype programmet så er det viktig å gjøre dette god tid i forkant av intervjuet. I tillegg er det viktig å teste ut Skype, en god øvelse er å kontakte en venn eller et familiemedlem for å sjekke ut at det tekniske fungerer. Det er viktig å sjekke ut at kamera fungerer og at bildet blir best mulig, i tillegg er det viktig å tenke på bakgrunnen som også blir gjengitt ikke stjeler oppmerksomheten til kandidat.

Optimal lyd og lydgjengivelse er avgjørende for å få en best mulig samtale. Her kan man i forkant sjekke ut at det ikke er noen form for ekko eller spraking i lyden som overføres. Det å bruke åpen mikrofon kan fort føre til mye bakgrunnsstøy, det å investere i hodetelefoner er en god investering i tillegg til at man selv også blir mer skjerpet og fokusert.

Lysforhold er også viktig å avstemme, en litt mørk bakgrunn sørger for at gjengivelsen av ansiktet blir dårlig, for lys bakgrunn gjør det motsatt. Prøv deg frem i forkant og se hva som passer best.

Øvelse gir mestring

Det å trene i forkant av samtalen er viktig, også her gjelder loven om at godt forarbeide gir gode resultater. Man bør i forkant ha satt seg litt inn i hva man ønsker å formidle på egenpresentasjon, samt de vanlige spørsmålene på et intervju (grunnen til at du søker på jobben, sterke og svake sider, motivasjon, tidligere arbeidserfaring/områder som kan adopteres i ny jobb med mer).

Et viktig poeng er å ikke se på bildet på skjermen, men i kameraet når man gjennomfører samtalen samt ha en rolig og myk stemme sørger for en bedre gjennomføring av samtalen.

Hvordan kle seg?

Enkelte tabber seg dessverre ut på Skype ved å kle seg feil, eller sørge for å ikke se fresh nok ut. En grei regel er å kle seg slik man vil gjøre på et ordinært intervju, det vil si ikke utslitt t-skjorte, klær med sterke farger eller annet som kan ødelegge inntrykket. Ren og velstelt gjelder også her, kjemmet hår, nybarbert, ikke dype utringninger med mer, tenk at det er et ordinært intervju hvor du vil vise den beste siden av deg selv.

Kroppsspråk

Kroppsspråk er viktig for oss mennesker og er med på å gi oss et førsteinntrykk av en person. Et smilende menneske liker vi bedre enn et menneske som virker sur eller er avvisende. Det å smile og nikke er gjerne med på å forsterke inntrykket og bidrar til at både intervjuer og kandidat vil like hverandre bedre og sørge for å bygge større tillit mellom partene.

Som en oppsummering kan det nevnes at et jobbintervju via Skype kan fungere godt i ulike situasjoner, men mennesker har også et sterkt behov for å møte hverandre og bli bedre kjent. Det å bygge relasjoner mellom mennesker sørger for å bygge større tillit og mer man blir kjent med hverandre jo bedre blir som regel både kjemi og tillit. Lykke til med ditt intervju på Skype.