Sitatet er definitivt ikke nytt. Det ble skrevet lenge før debatten om lederskapet i en del politiske organisasjoner i dette landet ble gjenstand for oppslag i media. Sitatet er fra boken «Tillitsmannen» av Einar Gerhardsen som første gang kom ut i 1931. Det betyr på langt nær ikke at sitatet er ugyldig i disse dager. Jeg mener at det siste leddet er det aller viktigste. Her ligger kjernen i det å være tillitsvalgt – nemlig tillit. Det må fungere på alle plan.

Norge er et av de landene i verden hvor tilliten til ledere og politikere har vært høyest. Det er mulig at dette endrer seg? Vi ser dessverre nå at tillitsbruddene avsløres på rekke og rad. Vi skal takke dyktige journalister og en fri presse for det. Samtidig er det forstemmende å se hvordan enkelte politikere ikke bare lyver, men så til de grader unnskylder seg, eller unnlater å fortelle hele sannheter. Men jugekors er en tung bør å bære. Det har flere fått merke. Å berike seg på fellesskapets midler er en form for korrupsjon, og korrupsjon er ulovlig i Norge. Ulovligheter få konsekvenser.

LES OGSÅ: Tillitsbasert ledelse - ledernytt.no

Tillitsbegrepet er i høyeste grad fortsatt gjeldende, og vil være det i tiden som kommer. Likevel ser det faktisk ut til at en rekke politikere tilsynelatende uvitende eller ikke, beriket seg selv ved god hjelp av institusjonell inkompetanse, og regler og bestemmelser som for noen av oss kan virke totalt absurde. Eklatante brudd på «vanlige» moralske standarder er det vanskelig å forstå. Du beriker deg vel ikke på fellesskapets midler? Hvilket samfunn er det da vi får? Det holder ikke å beklage og si at jeg bare fulgte, eller ikke forsto reglene. Det sa de tiltalte i Nürnbergprosessen også, uten sammenligning ellers.

Tillitsvalgte må altså ikke glemme hvilke plikter de har overfor dem de har fått tillit fra. Skal politikere ha tillit må vi derfor ikke glemme det Einar Gerhardsen påpekte allerede i 1931: «Det er viktig å huske på begrepet tillit. Det er det det hele bygger på». Altså kjernen i det å være tillitsvalgt. Stortingspolitikerne våre må heller ikke glemme det. Tillit er bærebjelken i enhver holdbar relasjon.

Det siste som nå har kommet fort en dag er derfor en særdeles effektiv måte å fyre opp under folks politikerforakt på. Gjennom de siste avsløringene i for eksempel pendlerboligsakene, har enkelte politikere gjort seg til latter både i og utenfor Norge. I tillegg er det for meg totalt uforståelig at politikere som har vært med på å frata enkelte grupper pendlerrettigheter, selv sikrer seg fordeler. Norske politikere, og for så vidt andre tillitsvalgte, bør derfor navigere etter et forståelig moralsk kompass.

Tillitsbruddene vi har opplevd i den siste tiden må aldri feies under teppet i et demokrati. Vi kan ikke ha kulturer som tillater at sentrale ledere, politikere/tillitsvalgte tar seg til rette. Og i tillegg at det ikke blir gjort noe med? Sånt gjør vi bare ikke. Har vi gått bort fra vanlig folkeskikk? Det skulle tatt seg ut om en «vanlig» norsk borger hadde gjort det samme vi har sett i media i det siste. Da hadde borgeren garantert blitt politietterforsket og høyst sannsynlig straffet. Det være likhet for loven.

Det norske folket fortjener tillitsvalgte og ledere med integritet, og har tillit som ledestjerne i all sin virksomhet. Da kan vi ikke ha politikere som sier en ting og gjør noe annet. Dette kan for så vidt gjelde ledere og tillitsvalgte i alle virksomheter, både offentlig og privat. God ledelse handler om å få jobben gjort, ta vare på menneskene i prosessen, og gjøre dette troverdig over tid. Tillit er helt sentralt.

Tillit er det det hele bygger på, sa Einar Gerhardsen. Og: «En god tillitsmann må derfor under alle forhold, i sin private som offentlige opptreden, huske sitt ansvar og sine forpliktelser overfor den organisasjonen og de kamerater som har valgt ham». Det har tydeligvis være lett å glemme akkurat det. I særdeleshet har tillitsvalgte (les også stortingsrepresentanter) en unik posisjon i samfunnet. De er rett og slett i en helt annen posisjon enn «vanlige folk». De har fått tillit av enten medlemsmøte, årsmøte, landsmøte og til sist av befolkningen. Det er derfor helt vesentlig at de skjøtter sine verv på en slik måte at tilliten ikke forvitrer. Vi skal derfor huske Gerhardsens ord; ansvaret og pliktene. Det er god ledelse, og må praktiseres i alle ledd. Hvor vanskelig kan dette egentlig være? Hm?

LES OGSÅ: Tillit = vinn eller forsvinn for bedriften - ledernytt.no

TEKST: Johan Bergh er tidligere yrkesoffiser og for tiden ansatt som høyskolelektor i organisasjon og ledelse ved Oslo Nye høyskole - ONH. Johan er utdannet ved Sjøkrigsskolen, handelshøyskolen BI, og USN. Han har hatt en rekke leder- og fagstillinger i Forsvaret, og har vært lokalt og sentralt tillitsvalgt i flere perioder. Johan Bergh har publisert vitenskapelige artikler og bokkapitler nasjonalt og internasjonalt innen ledelse, samhandling og tillit. FOTO: Isock.com og privat

Johan bergh.jpeg