For samfunnsøkonomien er det å gi gaver i form av gjenstander en ødeleggende handling, skriver Forskning.no.

- Basert på amerikanske undersøkelser kan vi anslå at effektivitetstapet ligger på 1 til 1,5 milliarder kroner i desember, sier Frederik Carlsen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU.

- Men gaver har også en sosial verdi som må trekkes fra dette beløpet, sier han.

Hvis du kjøper gaver som er noe annet enn hva mottaker selv ville ha brukt et tilsvarende beløp på, medfører dette et effektivitetstap for samfunnet. Derfor er det bra å være bevisst på å spørre hva mottakeren egentlig ønsker seg, til hvilken pris, og så kjøpe akkurat dette.

Hvis du kjøper en gjenstand til 100 kroner og gir dette til vedkommende, er det godt mulig at vedkommende ikke har ønsket seg denne gjenstanden, og ikke ville ha brukt 100 kroner på dette selv. Sannsynligvis har du da påført mottakeren et effektivitetstap.

Selv om det er hyggelig å både gi og motta gjenstander, kan det altså være bedre å gi pengegaver, noe som utelukkende gir gevinst til mottakeren.

Den fremragende økonomen Agnar Sandmo skrev allerede i 1979 at det økonomiske tapet på grunn av julegaver det året tilsvarte rundt en halv prosent av nettonasjonalproduktet. Da var ikke engang det fremtidige rentetapet regnet med.

Sandmo gikk videre og foreslo flere alternativer, blant annet å påby ved lov at gaver skulle gis i form av penger. Dette gikk ikke igjennom, da dette var betenkelig på grunn av gavenes sosiale funksjon og det sosiale samkvemet i jula.

Den amerikanske professoren Joel Waldfogel anslår i boka Scroogenomics: Why You Shouldn’t Buy Presents for the Holidays fra 2009, at effektivitetstapet på grunn av julegaver i USA alene per år er ca 12 milliarder dollar (rundt 74 milliarder kroner), og 25 milliarder dollar (154 milliarder kroner) på verdensbasis.

Hva synes du?

Bør vi kun gi pengegaver eller gjenstander vi 100% sikkert vet at mottaker ønsker seg? Eller er det viktig med overraskelsesmoment?

Skriv din kommentar til oss via Facebook, LinkedIn eller Twitter.


Les også: Tør du å ta steget vekk fra å alltid ha rett?