Karriereintervju med Manager of R&D Sofia Sjöberg i Assessio

Sofia Sjöberg har vært med å utvikle Assessios egne testverktøy. Under årene som testutvikler har Sjöberg arbeidet med testing innenfor skole og forskole, klinisk virksomhet og arbeidspsykologi. De siste 10 årene har vært fokusert på konstruksjon og produktutvikling av nye testverktøy for det arbeidspykologiske området i internasjonal sammenheng.

MAP er til hjelp ved lederutvelgelse, en personlighetstest som anvender en evidensbasert tilnærming for å forutse den aktuelle lederens prestasjoner i lederrollen.

Hva har vært viktig for deg med arbeidslivet, og hva gjorde at du begynte å jobbe med dette?

Jeg syntes målinger og testing av personligheter var interessant allerede på grunnutdanningen i psykologi, så jeg skrev min bacheloroppgave om MBTI - Myer Briggs Type Indicator. Når jeg skulle skrive Masteroppgaven min så hadde jeg fattet enda mer interesse for både personlighetspsykologi og psykometri. Jeg tenkte; skal jeg holde på med testing, så må jeg kunne psykometri, og lærer jeg meg det grundig, så har jeg en unik kompetanse. Jeg arbeidet også som forskningsassistent og likte det akademiske og evidensbaserte perspektivet og måten å arbeide på, samtidig som jeg syntes møtet med brukerperspektivet var utfordrende og spennende. Jeg søkte og fikk jobben psykometriker på daværende Psykologiforlaget, nå Assessio.

Ta grep om karrieren!

karriere 1.jpg

Hva liker du best med jobben din?

Når det gjelder utvikling av helt nye produkter, så er det muligheten til å realisere idèene. I tillegg er det fordelen med å arbeide i et team med de beste spesialistene på sine områder. Et slikt samarbeid stiller både høye krav og stort ansvar, men det er fortsatt det mest givende med arbeidet mitt! 

Kan du beskrive hvordan en typisk arbeidsdag ser ut hos deg? Hvilke mål jobber du mot?

Ha ha, ja ofte har jeg en liste- jeg elsker å ha lister som jeg kan hake av på- med saker og ting som jeg burde gjøre. Jeg pleier å komme til en eller kanskje to punkter, før jeg blir avbrutt av noe annet som behøver min oppmerksomhet; en kollega som trenger støtte eller en konsulent som lurer på noe og vil diskutere. Jeg forsøker å være tilgjengelig- det er også et mål i seg selv for meg.

En dag som jeg har satt av til utvikling og testing, trekker jeg meg tilbake, enten alene eller sammen med noen av spesialistene fra utviklingsteamet. Vi analyserer, diskuterer og dokumenterer. Vi skriver også ned det vi bestemmer oss for å gå videre med. Slik kan jeg holde på i dagevis hvis prosjektet krever det, og dette er kjempemoro. Jeg kan like gjerne være ute og forelese, eller tid der jeg prater direkte med kunder, som ofte er våre samarbeidspartnere også, om deres behov eller våre muligheter for samarbeid.  

Sulten på nye utfordringer som leder?

sulten.jpg

Hva betyr mest for deg i arbeidsmiljøet?

Tydelighet og kontinuitet, og at det er frihet under ansvar og respekt for hverandres kompetanseområder, utvilsomt.

På hvilken måte har ledere støttet og utfordret deg?

Jeg synes svaret på det spørsmålet har blitt mest tydelig når ting fungerer dårlig. Det lederskapet som jeg har fungert og prestert best under bygger nettopp på gjennomsiktighet, frihet under ansvar og fremfor alt tillit til min kompetanse. Jeg forsøker å ha den samme holdningen overfor mine egne medarbeidere.

Hvordan påvirker lederne din arbeidsmotivasjon?

For det første mer enn jeg trodde i starten av arbeidslivet, og da i hovedsak at motivasjonen min synker dramatisk når lederskapet ikke fungerer.

Karriere - å spille på hverandres styrke

karriere styrke.jpg

Hvordan sørger du for egen kompetanseutvikling?

Jeg leser faglitteratur og vitenskapelige artikler. Jeg skriver; forsøker å, sammen med forskerkolleger, å skrive noen vitenskapelige artikler hvert år som blir «peer-reviewed» - gransket av uavhengige forskere. Om vi har gjort det bra, så presenterer vi det gjerne på en internasjonal konferanse eller i et internasjonalt tidsskrift. Jeg diskuterer; med kolleger som er spesialister innen andre områder eller med internasjonale forskerkolleger.   

Sofia Sjöberg arbeider som leder for R&D og IT-utvikling hos Assessio og har en doktorgrad fra Stockholms universitet. Hun har arbeidet med testing, utvikling og konstruksjon av psykologiske tester i 15 år og disputerte i 2014 med sin avhandling om personbedømminger i forbindelse med seleksjonsprosesser i arbeidslivet. 

Tekst: Anne Marie Monsen Foto: DavidBro

abo.jpg