Det oppleves ofte urettferdig når potensielle samarbeidspartnere ikke ønsker å se verdien av de gode idéene dine. Din egen tvil kan du bruke til noe positivt, men mister du troen på prosjektet ditt har du et problem. Som gründer har jeg selv både lykkes og feilet, og kan derfor gi noen råd og tanker om hva som skal til for å lykkes. 

1. Ta kontroll på forretningsmodellen

Min første forretningsidé var å utvikle et godt produkt og selge det gjennom etablerte kjeder. Da kjedene sa nei, måtte jeg selv stå for salget gjennom nettsalg og egne konseptbutikker. I dag er jeg glad for at det ble slik, fordi jeg har en forretningsmodell som gir kontroll over hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Den korte avstanden mellom Lanullva og forbrukerne gjør at vi raskt kan endre eller lage nye produkter som kundene vil ha. Og fordi vi har vært i dialog allerede, er vi sikre på at produktet vil bli tatt godt i mot av kundene. Lytt til kundene dine, og ha kontroll på hele verdikjeden din!

2. Beskytt ideen din

Gode idéer og smarte produkter må beskyttes. Det er hardt arbeide å starte opp en bedrift, og dersom idéen ikke er beskyttet kan arbeidet bli forgjeves og de økonomiske konsekvensene store. Jeg var i den heldige situasjonen at jeg kunne ta over en bedrift der min mor hadde sørget for at oppskriften vår var merkevarebeskyttet. Hun hadde også fått Sintef til å teste produktet. Der det er mulig, vil en tredjepartstest være en god trygghet før du satser alt.

3. Skaff deg en mentor

I fjor var jeg så heldig å få sitte i juryen i Næringsteft, som er Sparebanken Møres nyskapingsstipend. Selv om det hvert år kåres kun én vinner, vil jeg si at alle som nomineres vinner. De blir med på en kompetansereise med faglig påfyll og får et nyttig nettverk. Å være gründer er ensomt, derfor er programmer som Næringsteft så viktig. Jeg vil også anbefale alle til å ta del i en mentorordning, eller skaffe seg en mentor med erfaring, som de kan stole på. Jeg har hatt stor glede av Innovasjon Norges mentorprogram. Gründere er avhengig av hjelp for å lykkes, og jeg er glad for at Innovasjon Norge tilbyr denne gode mentorordningen.

4. Kjenn de store trendene

Norsk arbeidsliv er i omstilling, og det gir muligheter både for enkeltmennesker og for nye idéer. Når konkurransebildet endrer seg får gründere en anledning til å ta en plass i markedet. Gründere har den fordelen at de kan tilpasse seg endringer raskere enn de etablerte og gjerne større aktørene. Gründere er og bør være spesielt godt rustet til fange opp trender tidlig, og se hvordan de kan benytte det til sin fordel. Lanullva ble tvunget til å endre forretningsmodell, og legge til rette for netthandel tidlig. Dette har gjort at vi har infrastrukturen på plass og står svært godt rustet når netthandel nå vokser og tar over store deler av markedet. Kjenn de store trendene og vær klar når de tar av!

5. Sørg for å ha drivkraft

Selv om alt ligger til rette for å lykkes, så er det en siste og avgjørende faktor som alltid må være til stede. Dette er drivkraft, vilje til å jobbe hardt, og et ønske om å lykkes. Denne drivkraften har jeg alltid forsøkt å dyrke i meg selv, og jeg har vært heldig å ha flotte medarbeidere med både drivkraft og positiv energi.

Tekst: Gunn Anne Vinje Lyngstad, daglig leder i Lanullva AS. Lanullva designer og produserer ullvarer.